ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αρχική

/

Ο Δήμος

/

Διοίκηση

/

Δημοτικό Συμβούλιο

Γραφικό για Δημοτικό συμβούλιο

Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Νεάπολης-Συκεών

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν τον Δήμο, εκτός από εκείνα που ανήκουν εκ του νόμου στην αρμοδιότητα του Δημάρχου ή άλλου οργάνου του Δήμου ή το ίδιο το Δημοτικό Συμβούλιο μεταβίβασε σε Επιτροπή του. Επίσης:


  • Το Δημοτικό Συμβούλιο εκφράζει τις θέσεις του σε θέματα τοπικού ενδιαφέροντος και γνωμοδοτεί όποτε δημόσιες αρχές ή αρμόδια όργανα ζητούν τη γνώμη του. 
  • Ορίζει τους φόρους, τα τέλη, τα δικαιώματα και τις εισφορές. 
  • Καταρτίζει με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του τον κανονισμό λειτουργίας του, με βάση τον πρότυπο κανονισμό του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α’). Αν δεν έχει θεσπισθεί κανονισμός λειτουργίας από το Δημοτικό Συμβούλιο, τότε ισχύει ο εν λόγω πρότυπος κανονισμός. 
  • Έναν (1) μήνα πριν από τη διενέργεια των εκλογών και μέχρι την εγκατάσταση των νέων δημοτικών αρχών, το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει μόνο για θέματα που αναφέρονται σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης. 
  • Το Δημοτικό Συμβούλιο μπορεί με απόφασή του να μεταβιβάζει στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αρμοδιότητές του σχετικές με το αντικείμενό της.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Νεάπολης-Συκεών αποτελείται από τον Δήμαρχο, Συμεών Δανιηλίδη, και τα παρακάτω μέλη:

Ονοματεπώνυμο

Ιδιότητα

Τσουκαλά Αικατερίνη

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Κορομπόκη Παναγιώτα

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Καϊλάρης Ιωάννης

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Αλεξιάδου Ιωάννα

Ανδριανίδου Σοφία

Ανταβαλής Βασίλειος

Απατσίδης Δημήτριος

Ασβεστά Σοφία

Βαρσάμης Νικόλαος

Βαρυτιμιάδης Ιωάννης

Βουλγαρίδης Μιχαήλ

Γαλανός Αριστείδης

Γενίτσαρη Παρασκευή (Παρή)

Γκατζές Στέλιος

Γουσόπουλος Αλέξανδρος

Δασκαλάκη-Νιάρχου Ευγενία

Δεντσικιώτης Αθανάσιος

Δόλια-Χαριτίδου Σταυρούλα

Ευθυμιάδου Πολυξένη

Ζαρίφης Ιωάννης

Καγιαμπίνη Ειρήνη

Καστανίδης Γεώργιος

Κυζιρίδης Θεόδωρος

Κυπραίου Μαρία

Λαθήρας Ιωάννης

Λιβάκα Γεωργία

Μπατζάκα Ρόζα

Παπάζογλου (Πενλόγλου) Απόστολος

Ρουμελιώτης Στυλιανός

Στιντσιούδης Μηνάς

Συμεωνίδης Απόστολος

Τερζίδου Αλεξάνδρα

Τριλυράκης Σταύρος

Τσακιρίδης Αναστάσιος

Ωραιόπουλος Λάζαρος

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Δείτε όλες τις αποφάσεις

Συνεδρίασεις Δημοτικού Συμβουλίου

Δείτε όλα τα βίντεο