Ομάδες ψυχολογικής υποστήριξης

img_heroImage1_alt

Ομάδα Διαχείρισης Άγχους και Ψυχολογικής Υποστήριξης

Πάρα πολλοί άνθρωποι σήμερα νιώθουν ότι το άγχος που βιώνουν τους επιβαρύνει και περιορίζει τη ζωή. Πολλά προβλήματα που σχετίζονται με τη σωματική μας υγεία -πονοκέφαλοι, μυοσκελετικοί πόνοι, κ.λ.π.- οφείλονται στην πίεση που βιώνουμε, ενώ αρκετοί άνθρωποι νιώθουν ότι το άγχος ξεπερνά τις ψυχικές τους δυνάμεις και δεν τους επιτρέπει να ανταποκριθούν στις καθημερινές απαιτήσεις.


Τα καλά νέα είναι ότι υπάρχουν τρόποι για να διαχειριστούμε καλύτερα όσα μας δυσκολεύουν και να μην αφήνουμε την πίεση να μετατρέπεται σε χρόνιο άγχος.


Οι σύγχρονες ψυχολογικές προσεγγίσεις προτείνουν να δώσουμε έμφαση στην αυτογνωσία μας ώστε να κατανοήσουμε καλύτερα τις βαθύτερες αιτίες στις οποίες οφείλεται η υπερβολική πίεση που βιώνουμε, ενώ υπάρχουν τεχνικές και μέθοδοι με τις οποίες μπορούμε να αυξήσουμε την ψυχική μας ανθεκτικότητα ώστε να αντιμετωπίσουμε τα αγχογόνα γεγονότα της ζωής μας με μεγαλύτερη αυτοφροντίδα.


Στόχος μας είναι η ενίσχυση της ψυχικής υγείας.


Στην Ομάδα Διαχείρισης Άγχους και Ψυχολογικής Στήριξης σκοπός μας είναι μέσα από ομιλίες, συζήτηση και βιωματικές ασκήσεις να αναδείξουμε εκείνους τους τρόπους με τους οποίους μπορούμε να φροντίσουμε καλύτερα τον εαυτό μας.


Θεματικές: Άγχος, στρες και φόβος: αναγνώριση και αξιολόγηση των καταστάσεων που μας δημιουργούν άγχος. Ποιοι είναι οι ψυχολογικοί μηχανισμοί που μας επιβαρύνουν; Πώς μπορώ να διαχειριστώ καλύτερα το άγχος και να βελτιώσω την καθημερινότητά μου; Φροντίζω τον εαυτό μου και προάγω την ψυχική μου υγεία μακροπρόθεσμα.


Η Ομάδα αποτελείται από 10-12 άτομα και είναι κλειστή για τα άτομα που δηλώνουν συμμετοχή. Προηγείται ατομική συνέντευξη με τους ενδιαφερόμενους και τις ενδιαφερόμενες πριν την έναρξη της Ομάδας.


Η Ομάδα απευθύνεται αποκλειστικά σε κατοίκους του δήμου Νεάπολης-Συκεών και η συμμετοχή είναι δωρεάν.


  • Δηλώσεις συμμετοχής και πληροφορίες στα τηλέφωνα: 2313329527 και 2313313151.
cinema icon