ΣΦΗΟ

img_heroImage1_alt

ΣΧΕΔΙΟ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Πρόσκληση συμμετοχής στην 1η δημόσια διαβούλευση για το Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο) του Δήμου Νεάπολης-Συκεών.

1o ΣΤΑΔΙΟ

Ο Δήμος Νεάπολης-Συκεών (Φορέας Εκπόνησης) εκπονεί Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο) στο πλαίσιο του Ν. 4710/2020 για ολόκληρη την εδαφική επικράτειά του, με την υποστήριξη της Ένωσης Εταιρειών ΓΑΙΑ Α.Ε. Μελετών – Χρήστος Σαφαρίκας, βάσει σχετικής σύμβασης ανάθεσης υπηρεσιών (αρ. πρωτ. Δήμου Νεάπολης-Συκεών 31974/20.08.2021). Στο πλαίσιο της ανάπτυξης της ηλεκτροκίνησης σε ολόκληρη τη χώρα και την επέκταση της χρήσης οχημάτων χαμηλών και μηδενικών εκπομπών και με βάση το νόμο 4710/2020 «Προώθηση της ηλεκτροκίνησης και άλλες διατάξεις», οι Δήμοι μητροπολιτικών κέντρων, οι μεγάλοι ηπειρωτικοί Δήμοι, οι Δήμοι πρωτευουσών περιφερειακών ενοτήτων, καθώς και οι μεγάλοι και μεσαίοι νησιωτικοί Δήμοι της χώρας υποχρεούνται να συντάξουν Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.). 

 

Το Σ.Φ.Η.Ο. αφορά στη χωροθέτηση δημοσίως προσβάσιμων σημείων επαναφόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Η/Ο) κανονικής ή υψηλής ισχύος και αντίστοιχα θέσεων στάθμευσης Η/Ο, εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου. Τα Σ.Φ.Η.Ο. θα αποτελούν ουσιαστικά τον Οδικό Χάρτη χωροθέτησης των δημοσίως προσβάσιμων θέσεων στάθμευσης και φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, που αποτελεί και το προαπαιτούμενο για την ανάπτυξη των σχετικών υποδομών στην Ελλάδα. 

 

Για την εκπόνηση του Σ.Φ.Η.Ο. ακολουθούνται οι «Τεχνικές Οδηγίες για τα Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων» (ΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/93764/396/2020 - ΦΕΚ Β’ 4380/2020) και η αντίστοιχη ερμηνευτική εγκύκλιος (ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/27808/206/23.03.2021). 

 

Το Σ.Φ.Η.Ο. περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια: 


  • Ανάλυση και χαρτογράφηση της υφιστάμενης κατάστασης (π.χ. πολεοδομικά και κυκλοφοριακά χαρακτηριστικά, υφιστάμενοι δημοτικοί χώροι στάθμευσης, θέσεις στάθμευσης ταξί/ τουριστικών λεωφορείων/ ΑμεΑ/ οχημάτων τροφοδοσίας). 
  • Διερεύνηση σεναρίων χωροθέτησης σημείων φόρτισης και θέσεων στάθμευσης Ηλεκτρικών Οχημάτων και τεκμηρίωση της βέλτιστης χωροθέτησης αυτών. 
  • Ολοκλήρωση – εφαρμογή Σ.Φ.Η.Ο. του Δήμου (π.χ. χρονικός προγραμματισμός, δυνατότητες χρηματοδότησης, πολιτική κινήτρων, προδιαγραφές). 

 

Η διενέργεια δημόσιας διαβούλευσης αποτελεί οριζόντια δράση με σκοπό την επίτευξη της βέλτιστης χωροθέτησης των σημείων φόρτισης και θέσεων στάθμευσης ηλεκτρικών οχημάτων και αφορά όλη την επικράτεια του Δήμου. Επομένως, είναι χρήσιμη και αναγκαία η συνεργασία όλων των αρμόδιων φορέων που δραστηριοποιούνται στο Δήμο και των πολιτών. Στο πλαίσιο αυτό σας καλούμε να παρακολουθείτε και να συμμετέχετε ενεργά στις διαδικασίες δημόσιας διαβούλευσης και προσβλέπουμε σε εποικοδομητική συνεργασία κατά την εκπόνηση του Σ.Φ.Η.Ο. 

 

Η δημόσια διαβούλευση περιλαμβάνει δύο στάδια. Το πρώτο στάδιο της δημόσιας διαβούλευσης έχει στόχο την καταγραφή των σημερινών και μελλοντικών αναγκών των φορέων και των πολιτών και την ιεράρχηση των περιοχών του Δήμου, όπου θα χωροθετηθούν τα σημεία φόρτισης και οι θέσεις στάθμευσης ηλεκτρικών οχημάτων. Θα συμβάλει στη διερεύνηση σεναρίων χωροθέτησης σημείων φόρτισης και θέσεων στάθμευσης ηλεκτρικών οχημάτων και στην τεκμηρίωση της βέλτιστης χωροθέτησης αυτών, με σκοπό την ολοκλήρωση της μελέτη Σ.Φ.Η.Ο. 

 

Για τις προτάσεις του ΣΦΗΟ θα πραγματοποιηθεί το 2ο στάδιο της δημόσιας διαβούλευσης. Επενδύοντας στην εμπειρία και στις γνώσεις σας, σας καλούμε να λάβετε μέρος με απόψεις, δεδομένα και τεκμηριωμένες προτάσεις στο παρόν 1ο στάδιο της διαβούλευσης που αφορά στον εντοπισμό και την ιεράρχηση των περιοχών του Δήμου Νεάπολης - Συκεών, όπου θα χωροθετηθούν τα σημεία φόρτισης και οι θέσεις στάθμευσης ηλεκτρικών οχημάτων και στην καταγραφή των σχετικών και μελλοντικών αναγκών για σημεία φόρτισης.

2ο ΣΤΑΔΙΟ

Ερωτηματολόγιο στο πλαίσιο της Διαβούλευσης ΣΦΗΟ Δήμου Νεάπολης-Συκεών


Στο πλαίσιο του Ν. 4710/2020 για την προώθηση της ηλεκτροκίνησης στην Ελλάδα, ο Δήμος Νεάπολης - Συκεών εκπονεί το Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (ΣΦΗΟ), για την ορθολογική και αποτελεσματική τοποθέτηση δημοσίως προσβάσιμων υποδομών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων στην περιοχή του Δήμου. Προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι προτιμήσεις των φορέων και πολιτών της περιοχής τόσο σχετικά με την ηλεκτροκίνηση όσο και με την χωροθέτηση των σημείων επαναφόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων, ο Δήμος καλεί το κοινό (ιδιώτες, δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς) να συμμετάσχουν στη σχετική έρευνα με τη συμπλήρωση ερωτηματολογίου.

Πληροφορίες: Ομάδα Έργου του Αναδόχου / Κορνηλία Καλκοπούλου, Τηλ.: 2310516732 - 2310540107


Αποστολή απόψεων και προτάσεων στο email: info@gaiasa.gr