ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

img_heroImage1_alt

Η συμμετοχή μας στην ανακύκλωση των υλικών που άλλοτε κατέληγαν στα σκουπίδια είναι ένα καθήκον που αφορά σε κάθε πολίτη. Είναι η ελάχιστη συνεισφορά μας στη σωτηρία του πλανήτη που υποφέρει. Περιορίζοντας τα απόβλητα και βοηθώντας στην

επαναχρησιμοποίηση υλικών, ελαττώνουμε την επιβάρυνση του περιβάλλοντος και δίνουμε ανάσες ζωής με κάθε πράξη ανακύκλωσης.


 Ο Δήμος Νεάπολης-Συκεών φροντίζει να κάνει τη διαδικασία της ανακύκλωσης ευκολότερη και απολύτως προσβάσιμη για όλους. Σχεδιάζει και αναπτύσσει δράσεις και προγράμματα ανακύκλωσης, εφοδιάζει τα σημεία παραλαβής ανακυκλώσιμων υλικών, δίνει πληροφορίες σε συνεργασία με αρμόδιους φορείς. Αλλά, κυρίως, συντονίζει την ενεργό συμμετοχή των κατοίκων, δίχως την ευαισθητοποίηση των οποίων κανένα πλάνο δεν θα ήταν επιτυχές.


 Στις σελίδες που ακολουθούν μπορείτε να ενημερωθείτε ξεχωριστά και αναλυτικά για τα σημεία ανακύκλωσης και τους τρόπους με τους οποίους μπορείτε να συμμετέχετε.


 


Σας καλούμε να γίνετε αρωγοί στην προσπάθεια του Δήμου Νεάπολης-Συκεών να διαχειριστεί σωστά και αποτελεσματικά τα απορρίμματα. 

 

  • Απευθυνθείτε στα τηλέφωνα του Δήμου 2310625500-2310631173 
  • ή στείλτε email στο recycle.sykies@n3.syzefxis.gov.gr
Γραφικό για Περιβάλλον