ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ

Αρχική

/

Ο Δήμος

/

Διοίκηση

/

Αντιδήμαρχοι

Γραφικό για αντιδήμαρχο

Οι Αντιδήμαρχοι επικουρούν τον Δήμαρχο. Είναι οι σύμβουλοι της πλειοψηφίας που ορίζει ο Δήμαρχος και στους οποίους μεταβιβάζει την άσκηση αρμοδιοτήτων. Οι Αντιδήμαρχοι, εκτός των καθ’ ύλην αρμοδιοτήτων που μεταβιβάζει σε αυτούς ο δήμαρχος, ασκούν και τις ακόλουθες κατά τόπο αρμοδιότητες:


 • Έχουν την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα. 
 • Παρακολουθούν την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα. 
 • Μεριμνούν για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα. 
 • Υπογράφουν με εξουσιοδότηση του δημάρχου, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας. 
 • Συνεργάζονται με τους προέδρους των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους. 
 • Ασκούν κάθε άλλη αρμοδιότητα που μπορεί να τους μεταβιβάζει με απόφασή του ο δήμαρχος, που αφορά τη δημοτική ενότητα.
img_dpt1_alt

Μιχαήλ Βουλγαρίδης

Αντιδήμαρχος Δημοτικής Ενότητας Συκεών / Παιδείας & Διά Βίου Μάθησης, Σχολικών Επιτροπών και Αδειοδοτήσεων Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος

 • Τηλέφωνα

  2313329521

  6937391525

 • Email

  mchvoulgaridis@gmail.com

img_dpt2_alt

Ειρήνη Καγιαμπίνη

Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Προστασίας & Ισότητας, Απασχόλησης, Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Εθελοντισμού & Προαγωγής της Υγείας.


 • Τηλέφωνα

  2313313116


 • Email

img_dpt3_alt

Παρασκευή Γενίτσαρη

Αντιδήμαρχος Δημοτικής Ενότητας Πεύκων / Περιβάλλοντος-Πρασίνου και Κλιματικής Κρίσης

 • Τηλέφωνα

  2313502211

  6974319700

 • Email

  parigenitsari@gmail.com

img_dpt4_alt

Στέλιος Γκατζές

Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων, Υποδομών, Δικτύων και Μελετών και Ηλεκτροφωτισμού

 • Τηλέφωνα

  2313313342

  6944262330 

 • Email

  gatzes@yahoo.gr 

img_dpt5_alt

Απόστολος Συμεωνίδης

Αντιδήμαρχος Δόμησης & Πολεοδομικών Εφαρμογών, Αστικού Σχεδιασμού και Μικροέργων

 • Τηλέφωνα

 • Email

img_dpt6_alt

Θεόδωρος Κυζιρίδης

Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Γραφείου Κίνησης Οχημάτων και Συνεργείου Συντήρησης-Επισκευής οχημάτων του Δήμου

 • Τηλέφωνα

  2310625500

  6978990497

 • Email

  kyziridis.theodoros@n3.syzefxis.gov.gr

img_dpt7_alt

Λάζαρος Ωραιόπουλος

Αντιδήμαρχος Δημοτικής Ενότητας Νεάπολης Οικονομικών Υπηρεσιών, Διοικητικών Υπηρεσιών, Κ.Ε.Π. και Στήριξης της Επιχειρηματικότητας
Οικονομολόγος - Φοροτεχνικός – Λογιστής

 • Τηλέφωνα

  2313329503, 2313313146

  6946337180

 • Email

  lazaros@oraiopoulos.gr

img_dpt8_alt

Ιωάννης Ζαρίφης

Αντιδήμαρχος Δημοτικής Ενότητας Αγίου Παύλου / Πολιτικής Προστασίας, Πολιτικής Άμυνας, Δημοτικής Αστυνόμευσης, Φροντίδας Αδέσποτων & Δεσποζόμενων Ζώων Συντροφιάς