ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Αρχική

/

Ο Δήμος

/

Πολιτική Προστασία

Εικόνα για την Πολιτική Προστασία

Σχέδιο Ξενοκράτης

Αφορά αντιμετώπιση φαινομένων για σεισμούς, πυρκαγιές, πλημμύρες, χιονοπτώσεις. Μνημόνιο ενεργειών «Ποιος-Τι-Πότε-Πού-Γιατί».

ΦΑΣΗ 1η: ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΗ

Στην προσεισμική φάση με βάση το σχέδιο «Ξενοκράτης» δημιουργείται το Συντονιστικό Τοπικό Όργανο (Σ.Τ.Ο). Η αποστολή του Σ.Τ.Ο. είναι ο συντονισμός των υπηρεσιών του Δήμου για: 

 • την οργάνωση των προληπτικών μέτρων σε περίπτωση σεισμού και 
 • την Αντιμετώπιση των συνεπειών ενός σεισμού (καταστροφές, κατασκηνώσεις, Διοικητική και τεχνική μέριμνα, κλπ)
Δείτε Περισσότερα ...

ΦΑΣΗ 2η: ΣΕΙΣΜΙΚΗ

1. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

Κέντρο επιχειρήσεων ορίζεται το Δημοτικό κτίριο της Τεχνικής Υπηρεσίας στην οδό Λεχόβου και Μανδηλαρά. Πολιτικός Επικεφαλής των επιχειρήσεων ορίζεται ο Δήμαρχος, τον οποίο βοηθούν ή και αντικαθιστούν σε βάρδιες οι Αντιδήμαρχοι. 

 

2. ΤΡΟΠΟΙ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ

2.1 ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

Με ευθύνη του Δημάρχου και του Σ.Τ.Ο. ενεργοποιούνται οι υπηρεσίες του Δήμου. 

 • Σε περίπτωση σεισμού οι υπάλληλοι είναι υποχρεωμένοι να προσέλθουν στην υπηρεσία τους για ανάληψη καθηκόντων σύμφωνα με το σχέδιο της υπηρεσίας. 
 • Οι υπηρεσίες λειτουργούν κανονικά με πρόσθετα καθήκοντα εκτάκτων αναγκών των υπαλλήλων που συμμετέχουν στην αντιμετώπιση του φαινομένου ανάλογα και με το μέγεθος των καταστροφών. 
 • Ενεργοποιείται το γραφείο εκτάκτων αναγκών συμμετέχοντας σε αυτό με πρόσθετα καθήκοντα εκτός αυτών που ορίζει ο Οργανισμός του Δήμου οι υπάλληλοι. 
 • Κοινοποιούνται τα έγγραφα επίταξης: 
  • Σε ιδιοκτήτες οικοπέδων που θα χρησιμοποιηθούν ως καταυλισμοί κλπ 
  • Στους προμηθευτές υλικών 
  • Στους προμηθευτές μηχανημάτων & φορτηγών 
  • Σε καθένα που οι υπηρεσίες του μπορεί να βοηθήσουν στην κατάσταση έκτακτης ανάγκης 
 • Δημιουργείται κλιμάκιο πληροφοριών προς τους κατοίκους 

  

ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Εφόσον έγινε η πρώτη εκτίμηση από το κλιμάκιο καταστροφών και επικοινωνία με τα αρμόδια όργανα ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, δίνονται πληροφορίες στους δημότες για αποφυγή πανικού, αποσυμφόρηση της κυκλοφορίας, οδηγίες για τους χώρους αναμονής, κατασκηνώσεων, διανομής αντίσκηνων, σταθμών Α΄ Βοηθειών, σίτισης κλπ. Η ενημέρωση των δημοτών γίνεται με κάθε πρόσφορο μέσο και ιδιαίτερα μέσω του οχήματος της Δημοτικής αστυνομίας και του οχήματος ΚΗΟ 8752 του Διοικητικού τμήματος. Στα οχήματα αυτά τοποθετούνται μεγαφωνικές εγκαταστάσεις.  

 

3. ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΩΡΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ 

Ίδιος με τον πίνακα ανάπτυξης αντίσκηνων, δημοσιοποιείται με ευθύνη του γραφείου τύπου και συνεπικουρία των κλητήρων του Δήμου αναρτάται στο Δήμο, ΚΕΠ, όλες τις υπηρεσίες του Δήμου, Γήπεδα, Κολυμβητήριο, επίσης διανέμεται σε εκκλησίες, στάσεις λεωφορείων, καταστήματα. 

 

Κίνηση οχημάτων του Δήμου 

ΥΠΕΥΘΥΝΟ: ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ. Η κίνηση των οχημάτων γίνεται με βάση τον πίνακα 5.1 και ότι άλλο προβλέπεται ειδικά σε κάθε παράγραφο του σχεδίου 

 

Κλιμάκιο πρώτης επέμβασης 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ. Αν υπάρχουν χαλάσματα τότε με μηχανοκίνητα μέσα απομακρύνονται για την αποσυμφόρηση της κυκλοφορίας και στο βαθμό που υπάρχουν εγκλωβισμένοι, ειδοποιούνται οι αρμόδιες υπηρεσίες απεγκλωβισμού και η ΕΔΟΜΑΚ. Τα μηχανήματα του Δήμου συνοδεύουν οι τεχνικοί. 


Κλιμάκιο επέμβασης για διαρροή ρεύματος 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Προϊστάμενος τμήματος ηλεκτρολόγων Τεχνικής Υπηρεσίας. 


Κλιμάκιο επέμβασης για διαρροή ύδρευσης και αποχέτευσης 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας. 


Συνεργείο υπόδειξης και στησίματος αντίσκηνων 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Προϊστάμενος Υπηρεσίας Καθαριότητας. Στο σχέδιο αυτό εντάσσεται και το προσωπικό ορισμένου χρόνου & έργου. 


Συνεργείο μεταφοράς αντισκήνων στους επιλεγέντες χώρους 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Επόπτης Καθαριότητας. Για τη μεταφορά χρησιμοποιούνται και τα φορτηγά των ιδιωτών. 

 

Διανομή Αντίσκηνων στους πληγέντες 

Η εγκατάσταση των πληγέντων στις σκηνές γίνεται απευθείας στους χώρους κατασκήνωσης με προτεραιότητα κοινωνικών κριτηρίων και μεγέθους των καταστροφών.Οι υπεύθυνοι των χώρων κατασκήνωσης υποδεικνύουν στους πληγέντες την σκηνή της εγκατάστασης τους. Στην περίπτωση που το φαινόμενο του σεισμού έχει μεγάλη έκταση, γίνεται απευθείας διανομή αντισκήνων στους δημότες. 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Γραφείο Πρασίνου. Στο σχέδιο αυτό εντάσσεται και το προσωπικό ορισμένου χρόνου και έργου. 

 

Μεταφορά των υπηρεσιών του Δήμου 

Σε περίπτωση εκτεταμένων ζημιών στο Δημαρχείο (Ι. Μιχαήλ & Στρ. Σαράφη) οι διοικητικές υπηρεσίες του Δήμου μεταφέρονται στο κτίριο της τεχνικής Υπηρεσίας και οι λοιπές υπηρεσίες στο εργοτάξιο του Δήμου, 4,5 χιλ. οδός Νερόμυλων 2. 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Διευθύντρια Διοικητικού - Οικονομικού 

 

Αποθήκευση Υλικού 

Για την υλικοτεχνική υποδομή των εκτάκτων αναγκών, την καταγραφή, τους προμηθευτές και την αποθήκευση είναι το γραφείο εκτάκτων αναγκών. Ο αποθηκευτικός χώρος ορίζεται το εργοτάξιο, οι αποθήκες στο γήπεδο ποδοσφαίρου στο 4,5 χιλιόμετρο. 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Αποθηκάριος Δήμου Συκεών 

 

4. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

 

Ανάγκες σίτισης και Α’ βοηθειών 

Αν παρουσιασθούν ανάγκες σίτισης, πρώτων Βοηθειών, ψυχοκοινωνικής στήριξης κλπ, δραστηριοποιείται η αντιδημαρχία Κοινωνικής Πολιτικής που συντονίζει και κατευθύνει όλες τις ενέργειες που περιγράφονται στο ειδικό παράρτημα. 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Γραφείο Κοινωνικής Πολιτικής . Το κλειστό Γυμναστήριο του σχολείου στις οδούς Γεννηματά & Ιπποκράτους μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως σταθμός πρώτων βοηθειών και περίθαλψης των πληγέντων. Στην περίπτωση ιδιαίτερα εκτεταμένων ζημιών και μεγάλης καταστροφής χρησιμοποιούμε και το κλειστό γυμναστήριο στο αθλητικό κέντρο στις οδούς Μανδηλαρά & Λεχώβου. Ο χώρος του Γυμναστηρίου στο αθλητικό κέντρο ορίζεται και ως τόπος συγκέντρωσης των κατοίκων που έχουν πρόβλημα δήλωση ή καταγραφής αγνοουμένων, πληγέντων κλπ. Η υπηρεσία κοινωνικής πολιτικής συμπεριλαμβανομένου του ενιαίου ΚΑΠΗ, του ΝΠΔΔ των Παιδικών Σταθμών, αλλά και άλλων εθελοντικών ομάδων (π.χ.ομάδα Θεμέλιο) είναι απαραίτητο να συμμετέχουν στον όλο σχεδιασμό (πριν – κατά - μετά) για την αντιμετώπιση ακραίων φαινομένων. Η βοήθεια αλλά και οι αρμοδιότητες αυτής της υπηρεσίας μπορούν να συνοψιστούν στους παρακάτω τομείς:  

 

Α. Πριν από την καταστροφή: 

 • Ενημέρωση και εκπαίδευση του προσωπικού του Δήμου αλλά και των εθελοντών 
 • Κατάρτιση πίνακα με τα διαθέσιμα στοιχεία της υπηρεσίας σε προσωπικό, γνώσεις, εμπειρία κλπ 
 • Κατάρτιση πινάκων εθελοντών με διευθύνσεις, τηλέφωνα , ειδικότητα, γνώσεις κλπ 
 • Κατάρτιση πίνακα υλικών – εξοπλισμού 


Β. Κατά τη διάρκεια της καταστροφής 

 • Υποστήριξη σε ψυχοκοινωνικά προβλήματα που θα παρουσιασθούν στους πληγέντες, επανασύνδεση οικογενειών, καταγραφή πληγέντων, καταγραφή αγνοουμένων 
 • Υποστήριξη στην δημιουργία καταυλισμών 
 • Υποστήριξη στην σίτιση και ιματισμό 
 • Υποστήριξη στον τομέα των Πρώτων Βοηθειών 
 • Υποστήριξη Στον τομέα της οικογενειακής φροντίδας και μέριμνας ειδικά στους ηλικιωμένους 
 • Υποστήριξη στον τομέα παροχής βοήθειας και αποκατάστασης από ειδικά προγράμματα 
 • Οργάνωση ειδικών ομάδων που θα αναλάβουν πρωτοβουλίες ή καθήκοντα στην ζωή στον καταυλισμό 
 • Πληροφόρηση για παροχές που αφορούν τους πληγέντες


Γ. Φάση Αποκατάστασης (μετά το φαινόμενο) 

Κατά τη διάρκεια της φάσης αυτής στόχος είναι να αποκατασταθούν τα πρότυπα λειτουργίας της κοινότητας. Η Κοινωνική υπηρεσία του Δήμου πρέπει να σχεδιάσει δράσεις και προγράμματα αποκατάστασης ειδικά για τις ευπαθείς ομάδες πληθυσμού όπως για παράδειγμα : ηλικιωμένοι, παιδιά, ΑμεΑ κ.ά.  

 

5. ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ Π.Π.Ν. 

(Υπάρχει στο σχέδιο ο συνημμένος κατάλογος) 

 

6. ΠΛΗΡΗΣ & ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 

 (Υπάρχει στο σχέδιο ο συνημμένος κατάλογος) 

 

7. ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕΣΩΝ 

7.1 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΔΗΜΟΥ ΣΥΚΕΩΝ 

7.2 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΙΔΙΩΤΩΝ 

 

8. ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΩΝ (ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ) 

8.1 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

8.2 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ 

8.3 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ 

 

9. ΑΝΟΙΧΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΓΙΑ ΥΠΟΔΟΧΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ – ΥΠΟΔΟΜΕΣ 

Διαμόρφωση χώρων με μηχανήματα όπου γίνεται, υποδομές σε νερό , ηλεκτρισμό, αποχέτευση, κινητές τουαλέτες κλπ. 


 1. ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΥ & ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ (20)
 2. ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΒΙΤΣΙ (200)
 3. ΑΥΛΕΙΟΣ ΧΩΡΟΣ ΤΕΕ (40) 
 4. ΑΥΛΕΙΟΣ ΧΩΡΟΣ 8ο-10ο ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΣΑΡΟΥΧΑ – ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟΥ (60) 
 5. ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ (70) 
 6. ΠΑΡΚΟ Β. ΗΠΕΙΡΟΥ & ΣΟΛΩΜΟΥ (20) 
 7. ΠΑΡΚΟ Β. ΗΠΕΙΡΟΥ & ΟΜΗΡΟΥ (10) 
 8. Β. ΗΠΕΙΡΟΥ & ΟΜΗΡΟΥ (30) 
 9. ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΣΤΡΟΥ ΓΕΝΤΙ ΚΟΥΛΕ (50) 
 10. ΠΕΡΙΟΧΗ 2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-1ο ΛΥΚΕΙΟ (150) 
 11. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΛΣΟΣ (250) 
 12. ΑΝΟΙΧΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ (30) 
 13. ΑΥΛΕΙΟΣ ΧΩΡΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΠΤΑΠΥΡΓΙΟΥ (10) 
 14. ΑΥΛΕΙΟΣ ΧΩΡΟΣ 2ου ΛΥΚΕΙΟΥ (30) 
 15. ΑΥΛΕΙΟΣ ΧΩΡΟΣ 1ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ (30) 
 16. ΑΛΑΝΑ ΓΛΗΝΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ (60) 
 17. ΑΥΛΕΙΟΣ ΧΩΡΟΣ ΦΩΚΑ (50) 
 18. ΑΛΑΝΑ ΑΚΡΟΠΟΛ, ΚΙΜΩΝΟΣ & ΤΣΑΚΑΛΩΦ (60) 
 19. ΠΑΡΚΟ ΔΡΟΣΙΑΣ (40) 
 20. ΑΥΛΕΙΟΣ ΧΩΡΟΣ 1ου-5ου ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΓΟΥΝΑΡΙΔΗ & ΜΕΡΚΟΥΡΗ (40) 
 21. ΠΑΡΚΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ-ΠΡΟΝΟΙΑΣ (30) 
 22. ΑΥΛΕΙΟΣ ΧΩΡΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ 1ου- 5ου ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ, ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ (25) 
 23. ΑΥΛΕΙΟΣ ΧΩΡΟΣ 3ο-6ο ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ-ΤΡΑΝΟΥ-ΑΛΕΞΙΟΥ (20) 
 24. ΑΥΛΕΙΟΣ ΧΩΡΟΣ 4ο-11ο ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΠΟΝΤΟΥ& ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ (20) 
 25. ΓΗΠΕΔΟ ΜΠΑΣΚΕ ΚΟΜΝΗΝΩΝ - ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ (15) 
 26. ΑΛΑΝΑ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ & ΠΟΝΤΟΥ (25) 
 27. ΑΛΑΝΑ Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ-ΛΑΙΚΗ (60) 
 28. ΔΑΣΟΣ ΣΕΙΧ ΣΟΥ ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΩΡΓΗ (400) 
 29. ΔΑΣΟΣ ΣΕΙΧ ΣΟΥ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ (50) 
 30. ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΙΧΩΝ (70)

 Σύνολο: 2065 

  

Επισημαίνουμε ότι όλο το προσωπικό του Δήμου εντάσσεται στο σχέδιο αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του γεγονότος από την Γ.Γ.Π.Π. και το Σ.Τ.Ο. Επίσης οι προαναφερθείσες υπηρεσίες και βάρδιες είναι ενδεικτικές και υπόκεινται σε τροποποιήσεις από το Σ.Τ.Ο. και το γραφείο εκτάκτων αναγκών.


Οδηγίες Προστασίας από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας: ΕΔΩ


Συντονιστικό Τοπικό Όργανο 


Η αποστολή του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου είναι ο συντονισμός των υπηρεσιών του Δήμου για την οργάνωση των προληπτικών μέτρων σε περίπτωση σεισμού και την αντιμετώπιση των συνεπειών ενός σεισμού (καταστροφές, κατασκηνώσεις, Διοικητική και τεχνική μέριμνα, κλπ). 

 

Το Συντονιστικό Τοπικό Όργανο του Δήμου Νεάπολης-Συκεών αποτελείται από τους παρακάτω:


Μέλη του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου


 • Ο Δήμαρχος Δανιηλίδης Συμεών, ως Πρόεδρος
 • Βουλγαρίδης Μιχαήλ (Αντιδήμαρχος Παιδείας, Διοικητικών Υπηρεσιών, ΚΕΠ)
 • Γκατζές Στυλιανός (Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων, Υποδομών, Μικροέργων, Ηλεκτροφωτισμού)
 • Κιζιρίδης Θεόδωρος (Αντιδήμαρχος Καθαριότητας)
 • Τσακιρίδης Αναστάσιος (Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας και Πολιτικής Άμυνας)
 • Παρή Γενίτσαρη (Αντιδήμαρχος Πρασίνου)
 • Αλεξιάδου Ιωάννα (Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής)
 • Τσουκαλά Αικατερίνη (Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου)
 • Τερζίδου Αλεξάνδρα (Πρόεδρος Α' Β/μιας σχολικής επιτροπής)
 • Κουσαγιαννίδης Τριαντάφυλλος (Πρόεδρος Β' Β/μιας σχολικής επιτροπής)
 • Γαλανός Αριστείδης (Δημοτικός Σύμβουλος, Πρόεδρος ΚΑΠΗ)
 • Απατσίδης Δημήτριος (Δημοτικός Σύμβουλος, Πρόεδρος ΚΕΥΝΣ)
 • Αντύπας Γεράσιμος (Δημοτικός Σύμβουλος)
 • Ταχτατζής Κωνσταντίνος (Πρόεδρος Δ.Ε Άγιου Παύλου)
 • Αυγερινού Ειρήνη (Πρόεδρος Δ.Ε Συκεών)
 • Τερζή Χριστίνα (Πρόεδρος Δ.Ε Νεάπολης)
 • Αμοιρίδου Αικατερίνη (Πρόεδρος Δ.Ε Πεύκων)
 • Μοναστηρίδης Μηνάς (Προϊστάμενος Πολιτικής Προστασίας)
 • Αγγελοχωρίτης Παναγιώτης (Διευθυντής Τεχνικής Υπηρεσίας)
 • Καλάκου Ειρήνη (Προϊσταμένη Πρασίνου)
 • Βασάρα Μαρώ (Προϊσταμένη Κοινωνικών Υπηρεσιών)
 • Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Δ/νση Πολιτικής Προστασίας
 • Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης Αυτοτελή Δ/νση Πολιτικής Προστασίας
 • Βαιρλής Στυλιανός (Εκπρόσωπος της Εθελοντικής Ομάδας Αντιμετώπισης καταστροφών Ε.Δ.ΟΜΑ.Κ.)
 • Δήμος Θεσ/νίκης
 • Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη
 • Ο Διοικητής Αστυνομικού Τμήματος Συκεών
 • Εκπρόσωπος του Στρατιωτικού Διοικητή της περιοχής (ΜΕΡΥΠ)
 • Ο Διοικητής Πυροσβεστικής Υπηρεσίας της έδρας του Δήμου
 • Η Προϊστάμενη του Δασαρχείου Θεσσαλονίκης
 • Ο Εκπρόσωπος του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας


Εκπρόσωποι Υπηρεσιών & λοιπών φορέων


 • ΕΥΑΘ
 • ΔΕΔΔΗΕ
 • ΑΔΜΗΕ
 • ΟΑΣΘ
 • ΔΥΟΠΠΙΟΣ ΤΟΥ ΔΥΤΙΚΟΥ ΝΕΙΛΟΥΟ ιός του Δυτικού Νείλου μεταδίδεται κυρίως με τσίμπημα μολυσμένου κουνουπιού και μπορεί να προκαλέσει νόσο στον άνθρωπο και σε ορισμένα ζώα (π.χ. άλογα). Ονομάσθηκε έτσι γιατί αναγνωρίσθηκε πρώτη φορά στην επαρχία του Δυτικού Νείλου στην Ουγκάντα, το 1937. Χρήσιμες οδηγίες προφύλαξης θα βρείτε στο ενημερωτικό φυλλάδιο.


Δείτε Λιγότερα ...

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Σεισμός

Πλημμύρες

Δασικές Πυρκαγιές

Έντονα Καιρικά Φαινόμενα

Καταιγίδες - Κεραυνοί

Καύσωνας

Χιονόπτωση

Left arrow icon Right arrow icon

ΣΕΙΣΜΟΣ

Τι είναι ο σεισµός… 

 

Σεισµός είναι η ξαφνική κίνηση της επιφάνειας της γης, που γίνεται αισθητή από την κίνηση του εδάφους. Ο σεισµός δηµιουργείται συνήθως µέσα στο γήινο φλοιό και προκαλείται από ένα σπάσιµο των πετρωµάτων. Το σηµείο του φλοιού της γης , στο οποίο γεννιέται ο σεισµός ονοµάζεται εστία ή υπόκεντρο. Αντίθετα, το σηµείο της γήινης επιφάνειας που βρίσκεται ακριβώς πάνω από το υπόκεντρο, λέγεται επίκεντρο. 

 

Το Μέγεθος του σεισµού σχετίζεται µε την ποσότητα ενέργειας που απελευθερώνεται από τη σεισµική εστία. Το µέγεθος µετράται σε βαθµούς της κλίµακας Ρίχτερ. Σεισµοί µικρότεροι των 4.0 Ρίχτερ δεν προκαλούν συνήθως ζηµιές. Αντίθετα, σεισµοί µεγαλύτεροι των 5.0 Ρίχτερ ενδέχεται να προκαλέσουν καταστροφές. 

 

Η Ελλάδα κατέχει την πρώτη θέση στην Ευρώπη από πλευράς σεισµικότητας και την έκτη παγκοσµίως. 


Τι πρέπει να κάνετε για να είστε προετοιµασµένοι για τη σεισµική δόνηση… 

 

 • Προσδιορίστε καλά προφυλαγµένους χώρους σε κάθε δωµάτιο του σπιτιού, όπως π.χ.: 
  • κάτω από ανθεκτικά γραφεία ή τραπέζια
  • µακριά από γυάλινες επιφάνειες και βιβλιοθήκες
  • µακριά από εξωτερικούς τοίχους
 • Καθορίστε ασφαλείς χώρους έξω από το σπίτι: 
  • µακριά από κτίρια και δέντρα 
  • µακριά από τηλεφωνικά και ηλεκτρικά καλώδια 
 • Ελέγξτε το δίκτυο ύδρευσης, αποχέτευσης, παροχής ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου, για να βεβαιωθείτε ότι λειτουργούν σωστά. 
 • Στερεώστε γερά στους τοίχους τα ράφια, τις βιβλιοθήκες, τα σύνθετα µε υαλικά και τους πίνακες ζωγραφικής. 
 • Τοποθετήστε τα βαριά και ογκώδη αντικείµενα στα χαµηλότερα ράφια. 
 • Αποφύγετε την τοποθέτηση αντικειµένων πάνω από κρεβάτια και καναπέδες. 
 • Στερεώστε καλά τα φωτιστικά σώµατα. 
 • Βιδώστε καλά στους τοίχους δεξαµενές καυσίµων και νερού, καθώς και τους θερµοσίφωνες. 
 • Προµηθευτείτε φορητό ραδιόφωνο µε µπαταρίες, φακό, πυροσβεστήρα και βαλιτσάκι πρώτων βοηθειών, το οποίο περιέχει : εµφιαλωµένο νερό, κονσερβοποιηµένη τροφή, φάρµακα, εργαλεία ανάγκης, υπνόσακους, επιδέσµους, χρήµατα, πιστωτικές κάρτες, κ.λπ. 
 • Συζητήστε µε τα παιδιά σας τι θα κάνετε σαν οµάδα σε περίπτωση σεισµού. 
 • Ενηµερώστε όλα τα µέλη της οικογένειας για το πώς κλείνουν οι γενικοί διακόπτες (ηλεκτρικού, νερού, φυσικού αερίου), πώς να αναγνωρίζουν ήχους που προµηνύουν καταστροφή (π.χ. σειρήνες), πώς να χρησιµοποιούν τον πυροσβεστήρα, πώς να καλούν σε βοήθεια, κ.λπ. 
 • Αναγράψτε όλα τα τηλέφωνα των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης (Πυροσβεστική: 199, Αστυνοµία: 100, ΕΚΑΒ: 166, Ευρωπαϊκός αριθµός έκτακτης ανάγκης: 112) σε εµφανές σηµείο και βεβαιωθείτε ότι τα παιδιά σας τα γνωρίζουν. 
 • Βοηθήστε τα παιδιά σας να αποµνηµονεύσουν σηµαντικά οικογενειακά στοιχεία, όπως το επίθετό τους, τη διεύθυνση και το τηλέφωνο του σπιτιού, κ.λπ. 
 • Ορίστε ένα συγκεκριµένο τόπο συνάντησης αµέσως µετά τον σεισµό. 

 

Όσο διαρκεί η σεισµική δόνηση… 

 

 • Παραµείνετε ψύχραιµοι και υποµονετικοί. Ο πανικός δεν εξυπηρετεί σε τίποτα. Αντίθετα, επιβαρύνει την κατάσταση! 

 

Αν βρίσκεστε µέσα στο σπίτι… 

 

 • Καλυφθείτε κάτω από κάποιο ανθεκτικό έπιπλο, προστατεύοντας ταυτοχρόνως τα µάτια σας µε το εσωτερικό τµήµα του χεριού σας. 
 • Εάν δεν υπάρχει κοντά σας κάποιο ανθεκτικό έπιπλο, καθίστε στο πάτωµα, µε το πρόσωπό σας στραµµένο σε εσωτερικό τοίχο, µακριά από παράθυρα και έπιπλα, που µπορεί να πέσουν επάνω σας. 
 • Εάν βρίσκεστε στο κρεβάτι, µείνετε ακίνητοι, προστατεύοντας το κεφάλι σας µε ένα µαξιλάρι. 
 • Μην επιχειρήσετε να εξέλθετε από το σπίτι. 
 • Μη χρησιµοποιείτε τον ανελκυστήρα. 
 • Μη βγαίνετε στα µπαλκόνια. 

 

Αν βρίσκεστε έξω από το σπίτι… 

 

 • Μετακινηθείτε σε κάποιο ανοιχτό χώρο, π.χ. πλατεία, µακριά από γειτονικά κτίρια, τηλεφωνικά και ηλεκτρικά καλώδια και παραµείνετε εκεί µέχρι να τελειώσει η δόνηση. 
 • Μη στέκεστε κάτω από µπαλκόνια ή τις εισόδους των κτιρίων. 
 • Καλύψτε το κεφάλι σας µε κάποια τσάντα, χαρτοφύλακα ή οποιοδήποτε ανθεκτικό αντικείµενο έχετε στη διάθεσή σας. 
 • Εάν βρίσκεστε σε ψηλό κτίριο, αποµακρυνθείτε από τζάµια και εξωτερικούς τοίχους. 
 • Εάν βρίσκεστε σε δηµόσιο χώρο, κέντρο ψυχαγωγίας, κατάστηµα ή εµπορικό κέντρο, προσπαθήστε να διατηρήσετε την ψυχραιµία σας και να αποφύγετε τον πανικό. Μην παρασυρθείτε από το πανικόβλητο πλήθος και κινηθείτε άτακτα προς τις εξόδους, γιατί κινδυνεύετε να ποδοπατηθείτε. 

 

Εάν οδηγείτε… 

 

 • Καταφύγετε σε ανοικτό χώρο και σταµατήστε αµέσως το αυτοκίνητο. 
 • Παραµείνετε µέσα στο αυτοκίνητο µέχρι να ολοκληρωθεί η δόνηση. 
 • Αποφύγετε τις γέφυρες ή τις υπέργειες διαβάσεις. 

 

Η σεισµική δόνηση τελείωσε. Τι πρέπει να κάνουµε; 

 

 • Να είστε σε εγρήγορση για τους µετασεισµούς. 
 • Προσπαθήστε να καθησυχάσετε τα παιδιά σας, εξηγώντας τους ότι οι πιθανοί µετασεισµοί είναι ένα αναµενόµενο και φυσιολογικό φαινόµενο µετά τον κύριο σεισµό. 
 • Ελέγξτε προσεκτικά τον εαυτό σας και τους γύρω σας για πιθανούς µικροτραυµατισµούς. 
 • Μη µετακινείτε τους βαριά τραυµατισµένους! Αφήστε τους ειδικά εκπαιδευµένους διασώστες να αναλάβουν τη µεταφορά τους. 
 • Ακολουθείτε πιστά τις οδηγίες των αρχών και µην επηρεάζεστε από ανυπόστατες φηµολογίες. 
 • Μην χρησιµοποιείτε άσκοπα το αυτοκίνητο, γιατί παρεµποδίζετε το έργο των συνεργείων διάσωσης. 
 • Μην χρησιµοποιείτε το τηλέφωνο παρά µόνο σε περίπτωση απολύτου ανάγκης, γιατί δηµιουργείται υπερφόρτωση του τηλεφωνικού δικτύου. 
 • Αποφύγετε την είσοδο στο σπίτι, ειδικά εάν παρατηρείτε ζηµιές ή κοµµένα καλώδια ή αισθάνεστε τη µυρωδιά γκαζιού. 
 • Αποµακρυνθείτε από τις παράκτιες περιοχές.

ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΞ' ΑΙΤΙΑΣ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝΤι πρέπει να κάνετε για να είστε προετοιµασµένοι… 

 

 • Βεβαιωθείτε ότι τα φρεάτια έξω από το σπίτι σας δεν είναι φραγµένα. 
 • Βεβαιωθείτε ότι οι υδρορροές εντός του σπιτιού λειτουργούν κανονικά. 
 • Περιορίστε τις µετακινήσεις σας στις απολύτως αναγκαίες. 
 • Αποφύγετε τη διαµονή και εργασία σε υπόγειους χώρους, αν αυτό δεν είναι απαραίτητο. 

 

Κατά τη διάρκεια της πληµµύρας… 

 

 • Εγκαταλείψτε υπόγειους χώρους και µετακινηθείτε σε ασφαλές, υπερυψωµένο σηµείο. 
 • Αποφύγετε τη µετακίνηση µέσα στους πληµµυρισµένους δρόµους. 
 • Μη διασχίζετε χειµάρρους πεζοί ή µε το αυτοκίνητό σας. 
 • Αλλάξτε πορεία, αν οδηγείτε προς πληµµυρισµένη περιοχή. 
 • Εάν το αυτοκίνητό σας έχει ακινητοποιηθεί και ενδέχεται να παρασυρθεί ή να πληµµυρίσει, εγκαταλείψτε το αµέσως. 
 • Μείνετε µακριά από κοµµένα ή πεσµένα στο έδαφος ηλεκτροφόρα καλώδια. 
 • Μην πλησιάζετε σε περιοχές, όπου έχουν σηµειωθεί κατολισθήσεις. 

 

Θυµηθείτε: Οι κίνδυνοι από την πληµµύρα δεν υποχωρούν αµέσως µετά την έναρξη της απόσυρσης των υδάτων. 

 

 • Η πληµµύρα µπορεί να έχει µεταβάλει τα χαρακτηριστικά γνώριµων περιοχών, καθώς τα νερά µπορούν να παρασύρουν αντικείµενα ή να καταστρέψουν µέρη του δρόµου, των πεζοδροµίων, κ.λπ. 

 

Εποµένως, µετά την πληµµύρα… 

 

 • Αποµακρυνθείτε από περιοχές που έχουν µόλις πληµµυρίσει ή ενδέχεται να πληµµυρίσουν ξανά στις επόµενες ώρες. 
 • Μην πλησιάζετε σε περιοχές, στις οποίες έχουν σηµειωθεί κατολισθήσεις ή πτώση βράχων. 
 • Ελέγξτε αν το σπίτι ή ο χώρος εργασίας σας κινδυνεύει από πιθανή πτώση βράχων. 
 • Προσοχή στα όµβρια νερά! Απορρίµµατα, νεκρά ζώα και λοιπά αντικείµενα ενδέχεται να έχουν παρασυρθεί από τα νερά και να τα έχουν µολύνει. 

 

Αν είναι απολύτως αναγκαίο να µετακινηθείτε πεζοί ή να οδηγήσετε σε περιοχές που έχουν πληµµυρίσει… 

 

 • Αναζητήστε σταθερό έδαφος 
 • Αποφύγετε τόσο τα ρέοντα, όσο και τα λιµνάζοντα νερά τα οποία ενδέχεται να λειτουργήσουν ως καλοί αγωγοί του ηλεκτρικού ρεύµατος, σε περίπτωση που υπάρχουν φθορές σε υπόγεια καλώδια ή διαρροές από ηλεκτρικές εγκαταστάσεις. 
 • Αν βρεθείτε µπροστά σε δρόµο που έχει πληµµυρίσει, σταµατήστε και αλλάξτε αµέσως κατεύθυνση. 
 • Ακολουθήστε πιστά τις οδηγίες των κατά τόπους αρµόδιων αρχών. 

 

Αν η περιοχή στην οποία διαµένετε έχει εκκενωθεί, 

ΜΗΝ ΕΠΙΣΤΡΕΨΕΤΕ, 

προτού σας δοθεί αντίστοιχη εντολή από τις αρχές

ΔΑΣΙΚΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣΗ συνολική έκταση της Ελλάδας ανέρχεται σε 13.195.740 εκτάρια και το ήµισυ περίπου της έκτασής της καλύπτεται σήµερα από δασικές εκτάσεις. Οι δασικές πυρκαγιές έχουν εξαιρετικά δυσµενείς επιπτώσεις στις ανθρώπινες δραστηριότητες, καθώς συµβάλλουν στη δηµιουργία καταστροφικών πληµµύρων και τη σταδιακή ερηµοποίηση των πληγεισών περιοχών. Εποµένως, η προστασία των δασικών εκτάσεων αποτελεί καθήκον όλων των υπεύθυνων πολιτών.Σχέδιο «ΙΟΛΑΟΣ» για πυρκαγιές και απομάκρυνση πολιτών – Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν δημότες-κάτοικοι(2023)

 Τι πρέπει να προσέχετε για να αποτρέψετε την εκδήλωση δασικής πυρκαγιάς; 

 

 • Μην πετάτε αναµµένα τσιγάρα ή σπίρτα, είτε βρίσκεστε σε κλειστούς, είτε σε υπαίθριους χώρους. 
 • Μην αφήνετε σκουπίδια στο δάσος. Υπάρχει ο κίνδυνος ανάφλεξης. 
 • Μην καίτε σκουπίδια ή ξερά χόρτα, ιδιαίτερα το καλοκαίρι. 
 • Μην ανάβετε κατά τους θερινούς µήνες ψησταριές σε δάση ή χώρους όπου υπάρχουν ξερά χόρτα. 
 • Αποφύγετε υπαίθριες εργασίες, που ενδέχεται να προκαλέσουν πυρκαγιά, όπως π.χ. οξυγονοκολλήσεις, χρήση ηλεκτρικού τροχού, κ.λπ. 
 • Μην παραβιάζετε τα απαγορευτικά πρόσβασης σε περιόδους υψηλού κινδύνου. 

 

Κι αν το σπίτι σας βρίσκεται µέσα ή κοντά σε δασική έκταση, τι πρέπει να κάνετε για να το προστατέψετε από ενδεχόµενη πυρκαγιά; 

 

 • ∆ηµιουργήστε µια αντιπυρική ζώνη γύρω από το κτίριο, καθαρίζοντας και αποµακρύνοντας σε ακτίνα τουλάχιστον 10 µέτρων τα ξερά χόρτα, τις πευκοβελόνες, τα ξερά φύλλα, κ.λπ., και κλαδέψτε τα δέντρα µέχρι ύψους 3 µ., ανάλογα µε την ηλικία τους και την κατάσταση των κλαδιών τους. 
 • Αφαιρέστε όλα τα ξερά κλαδιά από δέντρα και θάµνους. 
 • Μην αφήνετε τα κλαδιά των δέντρων να ακουµπούν το κτίσµα. Κλαδέψτε τα έτσι ώστε να µεσολαβεί απόσταση τουλάχιστον 3 µ. ανάµεσα σε αυτά και το σπίτι. 
 • Αραιώστε τη δενδρώδη βλάστηση γύρω από το κτίσµα, έτσι ώστε τα κλαδιά του ενός δέντρου να απέχουν τουλάχιστον 3 µέτρα από τα κλαδιά του άλλου. Για λόγους ακόµη µεγαλύτερης ασφάλειας, αν οι συνθήκες το επιτρέπουν, αποµακρύνετε τη δενδρώδη και θαµνώδη βλάστηση γύρω από το κτίσµα σε απόσταση τουλάχιστον 10 µέτρων. 
 • Μην τοποθετείτε πλαστικές υδρορροές ή πλαστικούς οχετούς νερού στους τοίχους του κτίσµατος. 
 • Προφυλάξτε εξωτερικά τα παράθυρα και τις γυάλινες πόρτες, τοποθετώντας παντζούρια από µη εύφλεκτα υλικά. 
 • Καλύψτε τις καµινάδες και τους αγωγούς εξαερισµού του κτίσµατος µε ειδικό, µη εύφλεκτο, συρµάτινο σύρµα, έτσι ώστε οι σπίθες να µην µπορούν να διεισδύσουν στο εσωτερικό του κτιρίου. 
 • Μην αποθηκεύετε εύφλεκτα υλικά και αντικείµενα κοντά στο σπίτι. 
 • Αποφύγετε την κατασκευή ακάλυπτων δεξαµενών καυσίµων κοντά στο σπίτι. 
 • Τοποθετείστε τα καυσόξυλα σε κλειστούς και προφυλαγµένους χώρους. 
 • Εξοπλιστείτε µε σωλήνα ποτίσµατος µε µήκος ανάλογο της περιοχής που θέλετε να καλύψετε. 
 • Αν έχετε δεξαµενή νερού, µια απλή αντλία που θα λειτουργεί χωρίς ηλεκτρικό ρεύµα και περίπου 40 µέτρα σωλήνα νερού (διαµέτρου 25 χιλιοστών) µπορεί να σας προστατέψουν από την πυρκαγιά. 
 • Προµηθευτείτε ατοµικούς πυροσβεστήρες, µεριµνήστε για τη συντήρησή τους και βεβαιωθείτε ότι όλα τα µέλη της οικογένειας γνωρίζουν τη θέση τους και είναι εξοικειωµένα µε τη λειτουργία τους. Σε περίπτωση που έχετε απορίες σχετικά µε τη χρήση των πυροσβεστήρων, επικοινωνήστε µε την Πυροσβεστική Υπηρεσία. 
 • ∆ιδάξτε στα παιδιά σας πώς και πότε να κλείνουν τις παροχές ηλεκτρικού και νερού, πώς να χρησιµοποιούν το πυροσβεστήρα, πώς να καλούν σε βοήθεια, κ.λ.π. 
 • Αναγράψτε όλα τα τηλέφωνα των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης (Πυροσβεστικό Σώµα: 199, Αστυνοµία: 100, ΕΚΑΒ: 166, Ευρωπαϊκός αριθµός έκτακτης ανάγκης: 112) σε εµφανές σηµείο και βεβαιωθείτε ότι τα παιδιά σας τα γνωρίζουν. 
 • Βοηθήστε τα παιδιά σας να αποµνηµονεύσουν σηµαντικά οικογενειακά στοιχεία, όπως το επίθετό τους, τη διεύθυνση και το τηλέφωνο του σπιτιού, το κινητό σας τηλέφωνο, κ.λ.π. 

 

Πώς πρέπει να ενεργήσετε µόλις αντιληφθείτε την πυρκαγιά; 

 

 • Τηλεφωνήστε ΑΜΕΣΩΣ στο Κέντρο της Πυροσβεστικής (Αριθµός κλήσης: 199) και δώστε σαφείς πληροφορίες για την τοποθεσία και το ακριβές σηµείο, στο οποίο βρίσκεστε, καθώς και πληροφορίες για την τοποθεσία και το ακριβές σηµείο της πυρκαγιάς. Περιγράψτε το είδος της βλάστησης που καίγεται. 
 • Περιγράψτε τις διόδους προσέγγισης στο τόπο της πυρκαγιάς. 
 • Προσδιορίστε την κατεύθυνση της φωτιάς. 
 • Μην κλείσετε το τηλέφωνο, προτού δώσετε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες. 
 • Ειδοποιήστε τους κατοίκους γειτονικών περιοχών, έτσι ώστε να µην αιφνιδιαστούν από τις φλόγες. 

 

Κι αν η πυρκαγιά πλησιάζει το σπίτι σας; 

Τι πρέπει να κάνετε έξω από το κτίσµα: 

 

 • Αποµακρύνετε αµέσως όλα τα εύφλεκτα υλικά (καυσόξυλα, κ.λ.π.) από τον περίγυρο του κτίσµατος και µεταφέρετέ τα σε κλειστούς και προφυλαγµένους χώρους. Η ανάφλεξή τους µπορεί να συµβάλει στη µετάδοση της πυρκαγιάς στο κτίριο. 
 • Αποσυνδέστε όλες τις συσκευές φυσικού αερίου και υγρών καυσίµων µέσα και έξω από το κτίσµα. 
 • Κλείστε όλες τις διόδους (καµινάδες, παράθυρα, πόρτες), έτσι ώστε να εµποδίσετε τις καύτρες να διεισδύσουν στο εσωτερικό του κτιρίου. 
 • Συνδέστε τους σωλήνες ποτίσµατος µε τις εξωτερικές βρύσες και απλώστε τους έτσι, ώστε να καλύπτεται όλη η περίµετρος του κτίσµατος. 
 • Βρέξτε το χώρο γύρω από το σπίτι και τα ξύλινα τµήµατά του. 
 • Ανοίξτε την πόρτα του κήπου, για να διευκολύνετε τη διέλευση των πυροσβεστικών οχηµάτων. 
 • Μαζέψτε αµέσως όλες τις τέντες των µπαλκονιών και παραθύρων του σπιτιού. 
 • Ανάψτε τόσο τα εσωτερικά όσο και τα εξωτερικά φώτα του σπιτιού, για να γίνει περισσότερο ορατό µέσα από τους καπνούς. 
 • Τοποθετείστε σκάλα στην εξωτερική πλευρά του κτιρίου, έτσι ώστε να υπάρχει η δυνατότητα άµεσης πρόσβασης στη στέγη του κτιρίου. Η σκάλα πρέπει να τοποθετηθεί στην πλευρά του κτιρίου που βρίσκεται αντίθετα από την κατεύθυνση της πυρκαγιάς. 

 

Τι πρέπει να κάνετε µέσα στο κτίσµα: 

 

 • Ξεκρεµάστε τις κουρτίνες από τα παράθυρα. 
 • Μετακινήστε προς το εσωτερικό των δωµατίων τα έπιπλα που βρίσκονται κοντά σε παράθυρα και εξωτερικές πόρτες. 
 • Κλείστε όλες τις ενδιάµεσες πόρτες, για να επιβραδύνετε την εξάπλωση της πυρκαγιάς στο εσωτερικό του κτιρίου. 
 • Κλείστε όλες τις χαραµάδες µε βρεγµένα πανιά, για να µην µπει καπνός. 
 • Γεµίστε τις µπανιέρες, τις λεκάνες και τους κουβάδες, έτσι ώστε να υπάρχει άµεσα εφεδρικό νερό. 
 • Συγκεντρωθείτε οικογενειακώς σε ένα δωµάτιο του σπιτιού. 
 • Φροντίστε να έχετε µαζί σας ένα φακό και εφεδρικές µπαταρίες σε περίπτωση που διακοπεί το ηλεκτρικό ρεύµα. 
 • Αν το σπίτι σας είναι ξύλινη κατασκευή, αναζητήστε καταφύγιο σε κάποιο γειτονικό κτιστό σπίτι. ∆ιαφορετικά, µπείτε µέσα στο σπίτι µαζί µε όλη την οικογένεια και τα κατοικίδιά σας, εκτός αν διαταχθεί εκκένωση από τις αρχές. 
 • Σε περίπτωση εκκένωσης, ακολουθήστε πιστά τις οδηγίες και τις διαδροµές που θα σας υποδειχθούν. 
 • Μετά την πυρκαγιά, βγείτε από το σπίτι σας και σβήστε τις µικροεστίες που αποµένουν. 


Ελέγχετε για τουλάχιστον 48 ώρες, ανά τακτά χρονικά διαστήµατα, την περίµετρο και τους εξωτερικούς χώρους του κτίσµατος για το ενδεχόµενο αναζωπυρώσεων. 

 

Παραµείνετε ήρεµοι και υποµονετικοί. 

O πανικός δεν εξυπηρετεί σε τίποτα. Αντίθετα, επιβαρύνει την κατάσταση.

ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ

ΓΕΝΙΚΕΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ 

 

 • Να ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΣΤΕ διαρκώς από τα ΜΜΕ (ραδιόφωνο, τηλεόραση, κ.λ.π.), για την εξέλιξη των καιρικών φαινοµένων. Επίσηµες πηγές ενηµέρωσης είναι η Γενική Γραµµατεία Πολιτικής Προστασίας (Γ.Γ.Π.Π.) και η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (Ε.Μ.Υ.). 
 • Σε περίπτωση ανάγκης καλέστε την Αστυνοµία (100), την Πυροσβεστική (199) ή το ΕΚΑΒ (166). 
 • Αναγράψτε τα παραπάνω τηλέφωνα σε εµφανές σηµείο µέσα στο σπίτι και βεβαιωθείτε ότι τα παιδιά σας τα γνωρίζουν. 
 • Βοηθήστε τα παιδιά σας να αποµνηµονεύσουν σηµαντικά οικογενειακά στοιχεία, όπως το επίθετό τους, τη διεύθυνση και το τηλέφωνο του σπιτιού, το κινητό σας τηλέφωνο, κ.λ.π. 
 • Εξηγήστε σε όλα τα µέλη της οικογένειας πώς να αναγνωρίζουν ήχους που προµηνύουν καταστροφή (π.χ. σειρήνες), πώς και πότε να κλείνουν τις παροχές ηλεκτρικού, φυσικού αερίου και νερού, πώς να χρησιµοποιούν τον πυροσβεστήρα, πώς να καλούν σε βοήθεια, κ.λ.π.. 
 • Προµηθευτείτε εφόδια πρώτης ανάγκης, όπως φακό, φορητό ραδιόφωνο µε µπαταρίες και πυροσβεστήρα. 
 • Εξοπλιστείτε µε κουτί πρώτων βοηθειών. 
 • Σε όλες τις περιπτώσεις λάβετε ειδική µέριµνα για τα παιδιά και τους ηλικιωµένους. 

 

Αν πρόκειται να µετακινηθείτε… 

 

 • Ενηµερωθείτε για τον καιρό και την κατάσταση του οδικού δικτύου και λάβετε υπ’ όψιν, ανάλογα µε τον προορισµό σας, το είδος των καιρικών φαινοµένων που ενδέχεται να συναντήσετε ( χιόνι, παγετός, χαλάζι, βροχόπτωση, κ.λ.π.). 
 • Προγραµµατίστε τη µετακίνησή σας έτσι, ώστε να µη συµπέσει µε την αιχµή των καιρικών φαινοµένων. 
 • Ταξιδέψτε κατά τη διάρκεια της ηµέρας, προτιµώντας τις κεντρικές αρτηρίες και αποφεύγοντας τους δυσπρόσιτους και ερηµικούς δρόµους. Επιπλέον, ενηµερώστε τους οικείους σας για τη διαδροµή που προτίθεστε να ακολουθήσετε. 
 • ΜΗΝ αγνοείτε τις οδηγίες της Γενικής Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας, τα δελτία καιρού της ΕΜΥ και τις υποδείξεις των κατά τόπους αρµόδιων φορέων, όπως η Τροχαία, το Λιµενικό, η Πυροσβεστική, κ.λ.π. 
 • Ελέγξτε την κατάσταση του αυτοκινήτου σας, προτού επιχειρήσετε οποιαδήποτε µετακίνηση. 
 • Εξοπλίστε το αυτοκίνητό σας µε όλα τα απαραίτητα µέσα αντιµετώπισης έντονων καιρικών φαινοµένων (αντιολισθητικές αλυσίδες, αντιψυκτικά υγρά, κουτί πρώτων βοηθειών, αδιάβροχα, οµπρέλες, γαλότσες, φακό, κ.λ.π.). 
 • Εάν είναι απαραίτητο να µετακινηθείτε πεζοί, φορέστε τα κατάλληλα ρούχα και παπούτσια. Να είστε ιδιαιτέρως προσεκτικοί, προκειµένου να αποφύγετε τραυµατισµούς λόγω της ολισθηρότητας του οδοστρώµατος και των πεζοδροµίων, ή εξαιτίας της πτώσης αντικειµένων από υπερβολικό άνεµο ή χαλαζόπτωση. 
 • Προτιµήστε τα µέσα µαζικής µεταφοράς για τις µετακινήσεις σας. 

 

Παραµείνετε ήρεµοι και υποµονετικοί. 

O πανικός δεν εξυπηρετεί σε τίποτα. Αντίθετα, επιβαρύνει την κατάσταση. 

  

Η ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ ΤΕΛΕΙΩΣΕ. ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΤΙ ΚΑΝΟΥΜΕ; 

 

 • Να ενηµερώνεστε συνεχώς από τα ΜΜΕ (ραδιόφωνο, τηλεόραση, κ.λ.π.) για τυχόν επίσηµες προειδοποιήσεις ή συµβουλές. 
 • Ελέγξτε το σπίτι και τα λοιπά περιουσιακά σας στοιχεία , για να καταγράψετε πιθανές ζηµιές. 
 • Αν µετά την καταγραφή των ζηµιών χρειάζεστε επείγουσα βοήθεια, ειδοποιήστε τις αρµόδιες αρχές. 

 

ΓΕΝΙΚΑ 

 • Προσπαθήστε µε τις ενέργειες και την όλη παρουσία σας να διευκολύνετε το έργο των αρµόδιων αρχών.

ΚΑΤΑΙΓΙΔΕΣ - ΚΕΡΑΥΝΟΙ

Οι κίνδυνοι από τις καταιγίδες προκαλούνται από τους τοπικά πολύ ισχυρούς ανέµους, τις τοπικά έντονες βροχοπτώσεις, τους κεραυνούς και τις πιθανές χαλαζοπτώσεις. 

 

Τι πρέπει να κάνετε όσο διαρκεί η καταιγίδα… 


…αν βρίσκεστε µέσα στο σπίτι: 

 

 • Ασφαλίστε πόρτες και παράθυρα. 
 • Στερεώστε αντικείµενα που µπορεί να παρασυρθούν από τον άνεµο και ενδέχεται να προκαλέσουν καταστροφές ή τραυµατισµούς. 
 • Ελέγξτε αναρτηµένες πινακίδες. 
 • Μην κρατάτε ανά χείρας ηλεκτρικές συσκευές ή το τηλέφωνο, γιατί ο κεραυνός µπορεί να περάσει µέσα από τα καλώδια. 
 • Αποφύγετε τις σωληνώσεις των υδραυλικών (κουζίνα, µπάνιο), γιατί οι µεταλλικοί σωλήνες είναι καλοί αγωγοί του ηλεκτρισµού. 
 • Αποσυνδέστε τις συσκευές τηλεόρασης από την κεραία και την παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος. 

 

…αν βρίσκεστε έξω από το σπίτι: 

 

 • Προφυλαχθείτε καταφεύγοντας σε κάποιο παρακείµενο εσωτερικό χώρο (κτίριο ή αµάξι) και µην επιχειρήσετε να εξέλθετε, παρά µόνο αφού βεβαιωθείτε ότι η καταιγίδα πέρασε. 
 • Αν αυτό δεν είναι εφικτό, καθίστε αµέσως στο έδαφος! 
 • Αν βρίσκεστε αποµονωµένος σε µια επίπεδη έκταση και νιώθετε να σηκώνονται τα µαλλιά σας (γεγονός που προµηνύει την εκδήλωση κεραυνού), κάντε βαθύ κάθισµα, µε το κεφάλι ανάµεσα στα πόδια, (ώστε να ελαχιστοποιήσετε την επιφάνεια του σώµατός σας και την επαφή σας µε το έδαφος) και πετάξτε ό,τι µεταλλικό αντικείµενο φέρετε. Προσοχή : µην ξαπλώνετε στο έδαφος! 
 • Αν βρίσκεστε στο δάσος, προστατευθείτε κάτω από συµπαγή κλαδιά χαµηλών δέντρων. Ποτέ µην στέκεστε κάτω από ένα ψηλό δέντρο σε ανοιχτό χώρο! 
 • Αν βρίσκεστε σε χαµηλότερη, σε σχέση µε τις γειτονικές, περιοχή προσέξτε ενδεχόµενη εκδήλωση πληµµυρικού φαινοµένου. 
 • Αν βρίσκεστε στη θάλασσα, βγείτε αµέσως έξω. 
 • Γενικά, αποµακρυνθείτε από ποτάµια, λίµνες και άλλες µάζες νερού. 
 • Αποφύγετε ψηλές κατασκευές, όπως πυλώνες της ∆ΕΗ, ψηλά δέντρα, φράκτες, τηλεφωνικές γραµµές ή γραµµές ηλεκτρικού ρεύµατος. 
 • Αποφύγετε τη διέλευση κοντά από µεγάλα δέντρα, µπαλκόνια και γενικά περιοχές, όπου αντικείµενα µπορεί να αποκολληθούν και να πέσουν. 
 • Μην πλησιάζετε µεταλλικά αντικείµενα, όπως αµάξια, ποδήλατα, σύνεργα κατασκήνωσης, κ.λ.π. 

 

… αν βρίσκεστε στο αυτοκίνητό σας: 

 

 • Ακινητοποιήστε το αυτοκίνητο στην άκρη του δρόµου, µακριά από δέντρα, τα οποία µπορεί να καταπλακώσουν το αυτοκίνητο. 
 • Παραµείνετε µέσα στο αυτοκίνητο µε αναµµένα τα προειδοποιητικά φώτα στάσης µέχρι να κοπάσει η καταιγίδα. 
 • Κλείστε τα τζάµια και µην ακουµπάτε σε µεταλλικά αντικείµενα µέσα στο αυτοκίνητο. 
 • Αποφύγετε τους πληµµυρισµένους δρόµους. 

 

Εκτίµηση της απόστασης από την καταιγίδα 

 

 • Μετρήστε το χρόνο που µεσολαβεί µεταξύ της αστραπής και της βροντής σε δευτερόλεπτα. ∆ιαιρέστε το χρόνο που µετρήσατε µε το 3, για να υπολογίσετε την απόσταση της καταιγίδας σε χιλιόµετρα. Η απόσταση αυτή είναι ενδεικτική, καθώς η καταιγίδα µπορεί να εκδηλωθεί και πολύ γρηγορότερα.


ΘΥΕΛΛΩ∆ΕΙΣ ΑΝΕΜΟΙ 

 

 • Στερεώστε αντικείµενα που µπορεί να παρασυρθούν από τον άνεµο και ενδέχεται να προκαλέσουν καταστροφές ή τραυµατισµούς. 
 • Ελέγξτε αναρτηµένες πινακίδες. 
 • Ασφαλίστε τις πόρτες και τα παράθυρα. 
 • Αποφύγετε δραστηριότητες σε θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές. 
 • Αποφύγετε τη διέλευση κάτω από µεγάλα δέντρα, αναρτηµένες πινακίδες και γενικά από περιοχές, στις οποίες ελαφρά αντικείµενα µπορεί να αποκολληθούν και να πέσουν στο έδαφος (π.χ. κάτω από µπαλκόνια, απ’ όπου µπορεί να πέσουν γλάστρες, σπασµένα τζάµια, κ.λ.π.)

ΚΑΥΣΩΝΑΣ

Η Γενική Γραµµατεία Πολιτικής Προστασίας, σε συνεργασία µε το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας και το ΕΚΑΒ, συνιστούν τις παρακάτω οδηγίες προφύλαξης από τις υψηλές θερµοκρασίες: 

 

 • Αποφύγετε την παρατεταµένη έκθεση στον ήλιο. Όταν αυτή είναι αναπόφευκτη, µην αµελείτε τη χρήση αντηλιακής κρέµας µε υψηλό δείκτη προστασίας.  
 • Αποφύγετε την ηλιοθεραπεία. 
 • Παραµείνετε σε σκιερά και δροσερά µέρη και κλιµατιζόµενους εσωτερικούς χώρους. 
 • Παραµείνετε µακριά από µέρη στα οποία επικρατεί συνωστισµός (π.χ. µέσα µαζικής µεταφοράς). 
 • Μην πραγµατοποιείτε πολύωρα ταξίδια µε διάφορα µέσα συγκοινωνίας, κατά τη διάρκεια των υψηλών θερµοκρασιών. 
 • Αποφύγετε τη βαριά σωµατική εργασία, ιδιαίτερα σε χώρους µε υψηλή θερµοκρασία, άπνοια και µεγάλη υγρασία. Αν πρέπει οπωσδήποτε να εκτελεστεί η εργασία, προτιµήστε τις πρωινές ώρες.
 • Αποφύγετε το παρατεταµένο βάδισµα, το τρέξιµο και κάθε άλλη επίπονη σωµατική δραστηριότητα. 
 • Προτιµήστε τα ελαφρά, άνετα και ανοιχτόχρωµα ρούχα από πορώδες υλικό για να διευκολύνεται ο αερισµός του σώµατος και η εξάτµιση του ιδρώτα. 
 • Φορέστε καπέλο ή άλλο κάλυµµα της κεφαλής από φυσικό υλικό, που να επιτρέπει τον καλό αερισµό του κεφαλιού. 
 • Φορέστε ειδικά γυαλιά ηλίου, που προστατεύουν τα µάτια από την έντονη ηλιακή ακτινοβολία. 
 • Πίνετε άφθονα υγρά (νερό, χυµούς φρούτων, κ.λ.π.) σε τακτά χρονικά διαστήµατα. Αν η εφίδρωση είναι έντονη, τότε συνιστάται η πρόσθετη λήψη αλατιού, για να διατηρηθεί το επίπεδο των υγρών στον οργανισµό. 
 • Προτιµήστε τα ελαφρά και µικρά γεύµατα, µε έµφαση στα φρούτα και τα λαχανικά και περιορίστε τα λιπαρά. 
 • Αποφύγετε την υπερβολική κατανάλωση οινοπνευµατωδών και καφεϊνούχων σκευασµάτων. 
 • Κάντε πολλά χλιαρά ντους κατά τη διάρκεια της ηµέρας και αν χρειαστεί τοποθετήστε προληπτικά στο κεφάλι και στο λαιµό υγρά καλύµµατα. 
 • Αποφύγετε απότοµες αλλαγές στη θερµοκρασία του σώµατός σας. 
 • Για να διατηρήσετε το σπίτι σας σχετικά δροσερό, αφήστε ανοικτά τα παράθυρα κατά τη διάρκεια της νύχτας και ασφαλίστε τα ερµητικά κατά τη διάρκεια της ηµέρας. 
 • Άτοµα που πάσχουν από χρόνια νοσήµατα (αναπνευστικά, καρδιαγγειακά, κ.λ.π.) θα πρέπει να συµβουλευτούν το θεράποντα ιατρό τους για την κατά περίπτωση εφαρµογή ειδικών οδηγιών και για την ενδεχόµενη εφαρµογή ειδικής αγωγής. 
 • Ειδική µέριµνα πρέπει να ληφθεί για τα ηλικιωµένα άτοµα, τα οποία δεν πρέπει να εγκαταλείπονται µόνα τους, χωρίς προηγουµένως να έχει εξασφαλιστεί η παρουσία κάποιου ατόµου για την καθηµερινή τους φροντίδα. 

 

Ειδικές οδηγίες για νεογνά και βρέφη 

 

 • Ντύστε τα βρέφη όσο γίνεται πιο ελαφρά, αφήνοντας τα χέρια και τα πόδια τους ελεύθερα. 
 • Εκτός από το γάλα, συνιστάται η χορήγηση και άλλων υγρών, όπως χαµοµήλι, νερό, κ.λ.π. 
 • Τα βρέφη και τα παιδιά καλό είναι να τρώνε περισσότερα χορταρικά και φρούτα και λιγότερα λιπαρά. 
 • Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν πολύ ώρα στον ήλιο µετά το µπάνιο και βεβαιωθείτε ότι φοράνε ειδικά γυαλιά ηλίου, καπέλο και αντηλιακή κρέµα µε ψηλό δείκτη προστασίας. 

 

Ειδικές οδηγίες για ηλικιωµένους 

 

 • Το πολύ ζεστό και πολύ υγρό περιβάλλον είναι επικίνδυνο για τους ηλικιωµένους, γι’ αυτό κατά τις πιο θερµές ηµέρες, ενδείκνυται η µετακίνηση του ηλικιωµένου σε δροσερότερες περιοχές. 
 • Αν η µετακίνηση του ηλικιωµένου στη θάλασσα ή το βουνό δεν είναι εφικτή, τότε η παραµονή του στα κατώτερα διαµερίσµατα πολυώροφων σπιτιών είναι µια εύκολη λύση. 
 • Μην εγκαταλείπετε µόνα τους τα ηλικιωµένα άτοµα. Σε περίπτωση επιβεβληµένης απουσίας σας, φροντίστε να εξασφαλίσετε κάποιο άτοµο για την καθηµερινή τους φροντίδα.

ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΗ, ΧΙΟΝΟΘΥΕΛΛΑ, ΠΑΓΕΤΟΣ, ΧΑΛΑΖΟΠΤΩΣΗΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΑΜΕΣΗ/ΒΡΑΧΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΑΠΟ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΧΙΟΝΟΠΤΟΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΓΕΤΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ "ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ"


ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΗ, ΧΙΟΝΟΘΥΕΛΛΑ, ΠΑΓΕΤΟΣ 


Εάν κατοικείτε σε περιοχή όπου υπάρχει πρόγνωση για έντονες χιονοπτώσεις: 

 

 • Προµηθευτείτε υλικό θέρµανσης (π.χ. πετρέλαιο, καυσόξυλα) και τρόφιµα για αρκετές µέρες. 
 • Εάν διαµένετε σε δύσβατη περιοχή, εξοπλιστείτε µε τα απαραίτητα για τον καθαρισµό του χιονιού εργαλεία, π.χ. φτυάρια. 
 • Εφοδιαστείτε εγκαίρως µε αντιολισθητικές αλυσίδες για το αυτοκίνητο καθώς και τα διάφορα αναγκαία αντιψυκτικά (για µηχανή, κλειδαριές και τζάµια). 
 • Αν µετακινήστε συχνά σε περιοχές µε χιόνι, πάγο ή λάσπη, τοποθετήστε στο αυτοκίνητό σας ελαστικά κατάλληλα για τέτοιες συνθήκες. 

 

Αν βρίσκεστε στο σπίτι, όσο διαρκεί η χιονόπτωση… 

 

 • ∆ιατηρήστε το σπίτι ζεστό και παραµείνετε µέσα, όσο αυτό είναι δυνατό. 
 • Μην αφήνετε τα παιδιά να βγουν έξω µε την κακοκαιρία. 
 • Ελέγξτε το δίκτυο ύδρευσης του σπιτιού και τον ηλιακό θερµοσίφωνα (σωληνώσεις-υαλοπίνακας). Λόγω των χαµηλών θερµοκρασιών ενδέχεται να παγώσουν οι σωλήνες της ύδρευσης και να σπάσουν. Σε αυτές τις περιπτώσεις, αφήστε µια βρύση ανοικτή, ώστε η ροή να εµποδίζει την παγοποίηση ή αφού κλείσετε την παροχή, αδειάστε το δίκτυο. 
 • Κάντε οικονοµία στην ενέργεια (για θέρµανση, φαγητό και φωτισµό). 
 • Μην κατασπαταλάτε άσκοπα τις σωµατικές σας δυνάµεις, κάνοντας διαρκώς επίπονες εργασίες, όπως π.χ. ο συνεχής καθαρισµός του χιονιού. 

 

Αν βρίσκεστε σε εξωτερικό χώρο… 

 

 • Οδηγηθείτε σε ασφαλές και προστατευµένο σηµείο. 
 • Σε περιοχές όπου προβλέπονται χιονοπτώσεις, απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή κατά τις µετακινήσεις. 
 • Μην εκτίθεστε στη χιονοθύελλα. Αν είναι απαραίτητο να µετακινηθείτε, ντυθείτε κατάλληλα, µε πολλά στρώµατα από ελαφριά και ζεστά ρούχα. Φροντίστε το εξωτερικό ρούχο να είναι αδιάβροχο. Φορέστε ζεστές και αδιάβροχες µπότες. 
 • Εάν είναι απαραίτητο να µετακινηθείτε πεζοί, φορέστε τα κατάλληλα ρούχα και παπούτσια. Να είστε ιδιαιτέρως προσεκτικοί, προκειµένου να αποφύγετε τραυµατισµούς λόγω της ολισθηρότητας του οδοστρώµατος και των πεζοδροµίων. 
 • Προτιµήστε τα µέσα µαζικής µεταφοράς για τις µετακινήσεις σας µέσα στην πόλη. 
 • Αν είναι απαραίτητο να µετακινηθείτε µε αυτοκίνητο, χρησιµοποιήστε αντιολισθητικές αλυσίδες. Ταξιδέψτε κατά τη διάρκεια της ηµέρας, προτιµώντας τις κεντρικές αρτηρίες και αποφεύγοντας τους δυσπρόσιτους και ερηµικούς δρόµους. Ενηµερώστε τους οικείους σας για τη διαδροµή που προτίθεστε να ακολουθήσετε. 

 

Αν οδηγείτε… 

 

 • Μην τρέχετε! Οδηγείτε µε εξαιρετική προσοχή! 
 • Χρησιµοποιήστε αντιολισθητικές αλυσίδες. 
 • ∆ιατηρείτε απόσταση ασφαλείας από τα προπορευόµενα οχήµατα. 
 • Αποφύγετε τις ορεινές και δύσβατες περιοχές. 
 • Αλλάξτε πορεία, αν υπάρχει έντονη χιονόπτωση και βρίσκεστε σε δύσβατο δρόµο. 
 • Αν το αυτοκίνητό σας ακινητοποιηθεί, παραµείνετε µέσα σε αυτό, ανάβοντας την µηχανή για 10 λεπτά ανά ώρα. 
 • ∆ιατηρήστε την εξάτµιση του αυτοκινήτου καθαρή από το χιόνι. 
 • Τοποθετήστε στην κεραία του ραδιοφώνου ένα ύφασµα µε έντονο χρώµα, προκειµένου να διευκολύνετε τον εντοπισµό σας από τα σωστικά συνεργεία. 

 

ΧΑΛΑΖΟΠΤΩΣΗ 

 

 • Η χαλαζόπτωση µπορεί να είναι πολύ επικίνδυνη, τόσο για τους ανθρώπους, όσο και για τα ζώα. Προφυλαχθείτε αµέσως, καταφεύγοντας σε ασφαλή και προστατευµένο εσωτερικό χώρο και παραµείνετε εκεί, µέχρι να βεβαιωθείτε ότι η χαλαζόπτωση σταµάτησε.

ΤΑ VIDEO ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ