ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

Αρχική

/

Ο Δήμος

/

Δημοτικά Νομικά Πρόσωπα

Γραφικό για χαρτοφύλακα

Οι σχολικές επιτροπές του Δήμου

Στον Δήμο Νεάπολης-Συκεών λειτουργούν δύο σχολικές επιτροπές, τα μέλη των οποίων, όπως και οι αναπληρωτές, ορίζονται από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Κατά τις συνεδριάσεις των Σχολικών Επιτροπών, όταν συζητούνται θέματα τα οποία αφορούν συγκεκριμένη σχολική μονάδα, καλείται ο οικείος διευθυντής σχολικής μονάδας, ο οποίος συμμετέχει με δικαίωμα ψήφου.

Τα μέλη της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Νεάπολης-Συκεών

Α/Α

Ονοματεπώνυμο

Ιδιότητα

1

Αλεξάνδρα Τερζίδου

Πρόεδρος

2

Αθανάσιος Καδίκας

Αντιπρόεδρος

3

Στέλιος Γκατζές

Μέλος

4

Νικόλαος Βαρσάμης

Μέλος

5

Απόστολος Παπάζογλου

Μέλος

6

Απόστολος Συμεωνίδης

Μέλος

7

Κατερίνα Τσουκαλά

Μέλος

8

Αθανάσιος Καλτσίκας

Μέλος

9

Νικολέτα Τελιορίδου

Μέλος

10

Βασίλειος Πολυτσίνος

Μέλος

11

Ειρήνη Παπαχρυσάφου

Μέλος

12

Σοφία Ασβεστά

Μέλος

13

Κωνσταντίνος Σβώλης

Μέλος

14

Γεώργιος Μιαχαήλοβιτς

Μέλος

15

Εκπρόσωπος Γονέων

Μέλος

Τα μέλη της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Νεάπολης-Συκεών

Α/Α

Ονοματεπώνυμο

Ιδιότητα

1

Τριαντάφυλλος Κουσαγιαννίδης

Πρόεδρος

2

Απόστολος Παπάζογλου

Αντιπρόεδρος

3

Μιχάλης Βουλγαρίδης

Μέλος

4

Αλέξανδρος Σιμητόπουλος

Μέλος

5

Ιωάννα Αλεξιάδου

Μέλος

6

Παρασκευή Γενίτσαρη

Μέλος

7

Ειρήνη Καγιαμπίνη

Μέλος

8

Νικόλαος Βαρσάμης

Μέλος

9

Αθανάσιος Καλτσίκας

Μέλος

10

Μιχαήλ Πάππου

Μέλος

11

Ειρήνη Κατσάνη Τερζηβασιλειάδου

Μέλος

12

Στυλιανός Μπουλταδάκης

Μέλος

13

Ακύλας Νικολακούδης

Μέλος

14

Εκπρόσωπος Γονέων

Μέλος

15

Νικόλαος Λέφας

Μέλος