Δηλώσεις Περιουσιακής Κατάστασης

Αρχική

/

Ο Δήμος

/

Διαφάνεια

/

Δηλώσεις Περιουσιακής Κατάστασης

Decoration line

Το «Πόθεν Έσχες» της διοίκησης του Δήμου Νεάπολης-Συκεών

Σύμφωνα με το Άρθρο 61, παρ.4 του ν. 3852/2010, «ο Δήμαρχος, οι αντιδήμαρχοι και τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής είναι υποχρεωμένοι να υποβάλλουν την ετήσια δήλωση για την περιουσιακή τους κατάσταση σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και να τη δημοσιοποιούν με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του δήμου».

Όνομα

Σύνδεσμος

Ιδιότητα

Όνομα

Σύνδεσμος

Ιδιότητα

Ιωάννα Αλεξιάδου

Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής

Μιχαήλ Βουλγαρίδης

Αντιδήμαρχος Δημοτικής Ενότητας Συκεών / Διοικητικών Υπηρεσιών, ΚΕΠ, Παιδείας και Υπηρεσιών Δόμησης

Παρασκευή Γενίτσαρη

Αντιδήμαρχος Δημοτικής Ενότητας Πεύκων / Πρασίνου και Περιβάλλοντος

Στέλιος Γκατζές

Αντιδήμαρχος Δημοτικής Ενότητας Αγίου Παύλου / Τεχνικών Έργων, Υποδομών, Μικροέργων, Ηλεκτροφωτισμού

Θεόδωρος Κυζιρίδης

Αντιδήμαρχος Καθαριότητας

Αναστάσιος Τσακιρίδης

Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας

Αλεξάνδρα Τερζίδου

Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών & Νέας Γενιάς

Ιωάννης Ζαρίφης

Αντιδήμαρχος Υπηρεσιών Δόμησης, Φροντίδας Αδέσποτων Ζώων & Αστυνόμευσης & Δ.Ε. Νεάπολης

Όνομα

Σύνδεσμος

Ιδιότητα

Δανιηλίδης Συμεών

Δήμαρχος

Κυζιρίδης Θεόδωρος

Τακτικό Μέλος

Βουλγαρίδης Μιχαήλ

Τακτικό Μέλος

Αλεξιάδου Ιωάννα

Τακτικό Μέλος

Παπάζογλου (Πενλόγλου) Απόστολος

Τακτικό Μέλος

Βαρσάμης Νικόλαος

Τακτικό Μέλος

Καδίκας Αθανάσιος

Τακτικό Μέλος

Ζάχαρης Ηλίας

Τακτικό Μέλος

Ωραιόπουλος Λάζαρος

Τακτικό Μέλος

Συμεωνίδης Απόστολος

Αναπληρωματικό Μέλος

Καγιαμπίνη Ειρήνη

Αναπληρωματικό Μέλος

Γαλανός Αριστείδης

Αναπληρωματικό Μέλος

Ανδριανίδου Σοφία

Αναπληρωματικό Μέλος

Δράκος Αναστάσιος

Αναπληρωματικό Μέλος

Σαγινίδης Αναστάσιος

Αναπληρωματικό Μέλος

Όνομα

Σύνδεσμος

Ιδιότητα

Γκατζές Στέλιος

Πρόεδρος

Βουλγαρίδης Μιχαήλ

Τακτικό Μέλος

Κυζιρίδης Θεόδωρος

Τακτικό Μέλος

Ασβεστά Σοφία

Τακτικό Μέλος

Καλτσίκας Αθανάσιος

Τακτικό Μέλος

Ζαρίφης Ιωάννης

Τακτικό Μέλος

Τερζίδου Αλεξάνδρα

Τακτικό Μέλος

Ζησάκος Χρήστος

Τακτικό Μέλος

Ακριτίδης Δημήτριος

Τακτικό Μέλος

Καγιαμπίνη Ειρήνη

Αναπληρωματικό Μέλος

Καδίκας Αθανάσιος

Αναπληρωματικό Μέλος

Βαρσάμης Νικόλαος

Αναπληρωματικό Μέλος

Παπάζογλου Απόστολος

Αναπληρωματικό Μέλος

Αναπληρωματικό Μέλος