Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης ΑΜΕΑ

Αρχική

/

Κοινωνική Πολιτική

/

Δομές για άτομα με αναπηρία

/

Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης ΑΜΕΑ

img_heroImage1_alt


Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης ΑμεΑ Νεάπολης-Συκεών


Ο δήμος Νεάπολης – Συκεών, πιστεύοντας ακράδαντα στο δικαίωμα όλων των ανθρώπων για ισότιμη ένταξη και πρόσβαση στην εκπαίδευση, την εργασία, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό, στηρίζει κάθε πολίτη με ιδιαίτερες ανάγκες. Η δια βίου εκπαίδευσή τους υποστηρίζεται από ένα δομημένο και ολοκληρωμένο δίκτυο υπηρεσιών αποτελούμενο από έμπειρους επαγγελματίες, οι οποίοι ακολουθώντας σύγχρονες επιστημονικές προσεγγίσεις, εφαρμόζουν προγράμματα εκπαιδευτικής και θεραπευτικής παρέμβασης.


Σήμερα, λειτουργούν στο δήμο Νεάπολης – Συκεών, δύο Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης για άτομα με αναπηρία από την Κοινωφελή Επιχείρηση Υπηρεσιών Νεάπολης – Συκεών (ΚΕΥΝΣ) που παρέχουν καθημερινά τις υπηρεσίες τους από τις 6 π.μ. έως τις 10 μ.μ., σε δύο βάρδιες, από Δευτέρα έως Παρασκευή. Τα ΚΔΑΠ ΜΕΑ εξυπηρετούν στο σύνολο 100 ωφελούμενους από την ηλικία των 5 ετών και άνω.


Τα ΚΔΑΠ ΜΕΑ στελεχώνονται από ψυχολόγους, ειδικούς παιδαγωγούς, λογοθεραπευτές, καθηγητές ειδικής φυσικής αγωγής, κοινωνικούς φροντιστές, οδηγούς και βοηθητικό προσωπικό.

Παρέχουν δραστηριότητες εκπαίδευσης, επαγγελματικής κατάρτισης, δημιουργικής απασχόλησης, κοινωνικής ένταξης και ημιαυτόνομης διαβίωσης. Οι υπηρεσίες είναι εξατομικευμένες και λαμβάνουν υπόψιν τόσο την ηλικία όσο και τις ιδιαίτερες ανάγκες των ατόμων με αναπηρία.


Οι ωφελούμενοι λαμβάνουν υπηρεσίες ειδικής αγωγής και ειδικής φυσικής αγωγής, λογοθεραπείας και φυσικοθεραπείας, ενώ εκπαιδεύονται στις παραγωγικές μονάδες του πλυντηρίου και της ανακύκλωσης. Παράλληλα, συμμετέχουν σε εργαστήρια δημιουργικής απασχόλησης, σε εκπαιδευτικές και ψυχαγωγικές εξόδους ενώ διοργανώνουν δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της τοπικής κοινότητας σχετικά με την αναπηρία μέσα από προγράμματα που απευθύνονται σε παιδιά και ενηλίκους.


Οι εγγραφές πραγματοποιούνται κάθε χρόνο μέσω της  Δράσης “Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης 2022-2023” (πρώην “Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής” (ΕΣΠΑ)


Για την επιλογή των ωφελούμενων εκδίδεται Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από την ΕΕΤΑΑ, βάσει της οποίας καλούνται οι νόμιμοι εκπρόσωποι να υποβάλλουν αίτηση.


Οι Αιτήσεις των γονέων - δικαστικών συμπαραστατών υποβάλλονται σε ηλεκτρονική μορφή στον ιστότοπο της ΕΕΤΑΑ (www.eetaa.gr) σε ημερομηνία που ανακοινώνεται από την επίσημη ιστοσελίδα. Η είσοδος στην ηλεκτρονική εφαρμογή γίνεται με τη χρήση των κωδικών-διαπιστευτηρίων (κωδικών Taxisnet) της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Κριτήρια μοριοδότησης και επιλογής είναι η οικογενειακή και οικονομική κατάσταση (οικογενειακό εισόδημα φορολογικού έτους 2021).


Εξαιρούνται των περιορισμών, ως προς το ύψος του οικογενειακού εισοδήματος τα προς φιλοξενία παιδιά και άτομα με αναπηρία, καθώς και ο αιτών που είναι ΑμεΑ.


Η ΕΕΤΑΑ αφού ελέγξει την πληρότητα των δικαιολογητικών των ενδιαφερομένων, όπως αυτά εξειδικεύονται στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, θα προβεί στη δημιουργία πινάκων, σε ηλεκτρονική μορφή, στους οποίους θα περιέχονται τα επιλεγέντα ωφελούμενα παιδιά και ΑμεΑ.


Μετά την επιλογή, η ΕΕΤΑΑ χορηγεί «αξία τοποθέτησης» (voucher) σε κάθε ωφελούμενο παιδί ή άτομο με αναπηρία, διά του αιτούντος - νομίμου εκπροσώπου αυτού και έχουν τη δυνατότητα να εγγραφούν σε Δομή της επιλογής τους καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Η «αξία τοποθέτησης» είναι αυστηρά προσωπική και δεν εξαργυρώνεται, δε μεταβιβάζεται, ούτε πωλείται.


Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στα ΚΔΑΠ ΜΕΑ Νεάπολης - Συκεών.

Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε!
Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης για παιδιά και άτομα με αναπηρία Συκεών (ΚΔΑΠ ΜΕΑ Συκεών)

  • Νικολάου Παρασκευά 43, 56625, Συκιές

  • 2310622441

Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης για παιδιά και άτομα με αναπηρία Νεάπολης (ΚΔΑΠ ΜΕΑ Νεάπολης)

  • Ανδρέου Δημητρίου 6-8, 56727

  • 2310538189

  • Υπεύθυνος Φορέας Υλοποίησης: ΚΕΥΝΣ (Κοινωφελής Επιχείρηση Υπηρεσιών Νεάπολης-Συκεών) με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και των 13 Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.
cinema icon