ΜΑΓΕΙΡΙΚΑ ΛΑΔΙΑ

Αρχική

/

Ποιότητα Ζωής

/

Περιβάλλον

/

Μαγειρικά Λάδια

img_heroImage1_alt

Τα υπολείμματα από τη χρησιμοποίηση μαγειρικών λαδιών αποτελούν έναν από τους σημαντικότερους ρυπαντικούς παράγοντες για το περιβάλλον. Η αποφυγή απόρριψής τους στα σκουπίδια μέσω της ανακύκλωσης μειώνει την περιβαλλοντική επιβάρυνση, αλλά ταυτόχρονα συμβάλλει και στη δημιουργία βιοκαυσίμου, συνεπώς το κέρδος είναι πολυποίκιλο.


Ο Δήμος Νεάπολης-Συκεών συμμετέχει στη διαδικασία παρέχοντας στους κατοίκους και τους επιχειρηματίες κενά πλαστικά δοχεία 5 λίτρων, στα οποία συγκεντρώνονται τα χρησιμοποιημένα λάδια. Στη συνέχεια, ανακυκλώνει το υλικό σε συνεργασία με το ΤΕΙ Κοζάνης, παράγοντας βιοκαύσιμο, το οποίο χρησιμοποιείται για τη θέρμανση σχολείων.


Παράλληλα, με ενημερωτικές δράσεις πληροφορεί τους κατοίκους για τη δυνατότητα ανακύκλωσης μαγειρικών λαδιών και τους προτρέπει να συμμετάσχουν, ορίζοντας συγκεκριμένα σημεία συλλογής. Στα τηλέφωνα του Δήμου 2313313334-7 δίνονται οι απαραίτητες πληροφορίες για οποιαδήποτε σχετική απορία ή ερώτημα.

Σημείο συλλογής

Διεύθυνση

Τηλέφωνο

Δημοτικό Κατάστημα Νεάπολης (Πρώην Δημαρχείο Νεάπολης)

Γραφείο Αντιδημαρχίας Διοικητικού, Οικονομικού και Παιδείας, Ελ. Βενιζέλου 125

2310671100, εσωτ.102

Δημοτικό Κατάστημα Αγίου Παύλου (Πρώην Δημαρχείο Αγίου Παύλου)

Ηπείρου 9-11

2313300206

Τεχνική Υπηρεσία Δήμου Νεάπολης Συκεών

Γραφείο Προγραμματισμού & Ανάπτυξης, Λεχόβου 4

2313313337

Δημοτικό Κατάστημα Συκεών (Πρώην Δημαρχείο Συκεών)

Συμβουλευτικός Σταθμός, Στρ. Στ. Σαράφη & Ι. Μιχαήλ γωνία

2313313151

Δημοτικό Κατάστημα Πεύκων (Πρώην Δημαρχείο Πεύκων)

Λεωφόρος Ειρήνης 19

2313502222

Γραφικό για Περιβάλλον