Ατομική ψυχολογική υποστήριξη

img_heroImage1_alt

Υποστήριξη στην ψυχική επιβάρυνση από τα προσωπικά προβλήματα

Η ατομική ψυχολογική υποστήριξη των ατόμων αφορά στη διαχείριση προβλημάτων που δημιουργούν δυσφορία και έχουν σχέση με την προσωπική και κοινωνική ζωή ή με τις σπουδές και την εργασία.


Συνήθως τα θέματα που αποτελούν αντικείμενο συζήτησης με έναν/μία ψυχολόγο είναι:

  • τα έντονα και αρνητικά συναισθήματα, όπως είναι το άγχος, η θλίψη, η λύπη ή ο φόβος
  • οι δυσκολίες στις διαπροσωπικές σχέσεις
  • το στρες, η δυσφορία ή οι δυσκολίες στον ύπνο, στην όρεξη, στη συγκέντρωση ή στη διάθεση
  • δυσκολίες που εντάσσονται στον εργασιακό βίο
  • ψυχική επιβάρυνση που σχετίζεται με την παρατεταμένη ανεργία και τα οικονομικά προβλήματα


Πληροφορίες και ραντεβού στα τηλέφωνα: 2313313151 και 2313329527.

cinema icon