Ψυχοκοινωνικές Υπηρεσίες

img_heroImage1_alt

Ψυχοκοινωνική στήριξη σε όλους

Στόχος των υπηρεσιών Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης είναι η προαγωγή της ψυχικής υγείας του ατόμου έτσι ώστε να διατηρείται η κοινωνική ένταξή του και να εξασφαλίζεται η καλύτερη ποιότητα ζωής.


Επιπρόσθετα, η ψυχοκοινωνική υποστήριξη περιλαμβάνει τη διασύνδεση του ατόμου με τους πόρους του περιβάλλοντός του (αγαθά, υπηρεσίες, δίκτυα) ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβασή του σε αυτά και να μπορέσει να τα αξιοποιήσει. Με αυτόν τον τρόπο επιδιώκεται η άρση του κοινωνικού του αποκλεισμού.


Ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί των Συμβουλευτικών Σταθμών, του Κέντρου Κοινότητας, της Δομής Παροχής Συσσιτίου και Κοινωνικού Παντοπωλείου και του Κοινωνικού Φαρμακείου παρέχουν ψυχοκοινωνική στήριξη σε όλους/-ες τους εξυπηρετούμενους/-ες στο πλαίσιο της λειτουργίας τους.


Στο πλαίσιο αυτό παρέχονται:

  • Ατομικές συνεδρίες ψυχολογικής συμβουλευτικής και υποστήριξης
  • Πληροφόρηση και διασύνδεση με υπηρεσίες του δήμου
  • Βοήθεια στην πρόσβαση σε κοινωνικές υπηρεσίες εκτός δήμου


♥ Για πληροφορίες και ραντεβού μπορείτε να απευθυνθείτε στο:

Συμβουλευτικός Σταθμός Συκεών, Στρ. Σαράφη 1, 56625 Συκιές

Τηλέφωνο: 2313313151

cinema icon