Οικοδομικές άδειες

Αρχική

/

Ψηφιακές Υπηρεσίες

/

Οικοδομικές άδειες

Γραφικό για την εξυπηρέτηση του πολίτη

Online Μηχανή Αναζήτησης Οικοδομικών Αδειών του Δήμου Νεάπολης-Συκεών
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ


Όνομα Χρήστη : user


Κωδικός Πρόσβασης: userΗ Online Μηχανή Αναζήτησης Οικοδομικών Αδειών του Δήμου Νεάπολης-Συκεών έχει ως βάση την ψηφιοποίηση εγγράφων και σχεδίων χιλιάδων Οικοδομικών Αδειών, διαδικασία που κράτησε περί τα δύο χρόνια, ενώ είχε προηγηθεί η ολοκλήρωση της διαδικασίας χρηματοδότησης του έργου ύψους 216.752 ευρώ, ποσό που εξασφαλίστηκε από το ΕΣΠΑ-Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις (ΟΧΕ) της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, κατόπιν ανοιχτού διαγωνισμού.


Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο web πληροφοριακό σύστημα, με το οποίο εκτελείται η διαχείριση, η επεξεργασία, ο έλεγχος και η αξιοποίηση του ψηφιοποιημένου υλικού για τις ανάγκες των συναλλασσόμενων και της Υπηρεσίας Πολεοδομίας του Δήμου Νεάπολης-Συκεών.


Η ψηφιοποίηση των δεδομένων τα αρχειοθετεί στο Σύστημα Διαχείρισης Δεδομένων με κατάλληλα δεδομένα, ως:


  • Τοπογραφικά Σχέδια
  • Διαγράμματα κάλυψης
  • Αρχιτεκτονικά Σχέδια (κατόψεις, όψεις, τομές)
  • Στατικά σχέδια και υπολογισμοί
  • Στελέχη Οικοδομικών Αδειών
  • Κτηματολογικό Διάγραμμα (στις καινούριες άδειες)
  • Έγγραφα αυτοψιών
  • Οποιοδήποτε άλλο έγγραφο αφορά στον φάκελο υποθέσεων οικοδομικών αδειών και διατηρεί στο αναλογικό αρχείο ο Δήμος


Κατόπιν, μέσα από το Σύστημα Διαχείρισης Δεδομένων οι χρήστες μπορούν να εκτελούν διάφορες ενέργειες, όπως Αναζήτηση με αριθμό Οικοδομικής Άδειας, με αριθμό Οικοδομικού Τετραγώνου, με διεύθυνση ακινήτου, με έτος Οικοδομικής Άδειας, με ονοματεπώνυμο κατασκευαστή ή άλλα μεταδεδομένα των εγγράφων, ή και με ένα κλικ στο σημείο του χάρτη καθώς οι άδειες έχει αποτυπωθεί σε γεωχωρικό επίπεδο.


Συνολικά, 2.366.293 έγγραφα και 340.319 σχέδια, που αποτελούν τα περιεχόμενα 23.303 φακέλων Οικοδομικών Αδειών της Πολεοδομίας, είναι πλέον διαθέσιμα στους πάντες, μηχανικούς, αρχιτέκτονες, εργολάβους οικοδομών αλλά και κυρίως πολίτες, με ένα μόνο κλικ, άμεσα, χωρίς ταλαιπωρία και κόστος.