Συμβουλευτική Αναζήτησης Εργασίας

Αρχική

/

Κοινωνική Πολιτική

/

Συμβουλευτική Αναζήτησης Εργασίας

img_heroImage1_alt

Στο πλευρό των πολιτών που αναζητούν εργασία, σε κάθε τους βήμα

  • Συμβουλευτική ανέργων στην αναζήτηση εργασίας


Κάθε κάτοικος ή δημότης/-τισσα του δήμου μας που απευθύνεται στον Συμβουλευτικό Σταθμό Νεάπολης με αίτημα την εύρεση εργασίας, τη δημιουργία επιχείρησης, την κατάρτιση ή τον επαγγελματικό προσανατολισμό, δέχεται τις παρακάτω υπηρεσίες:


• Ατομικό ραντεβού με εργασιακό/ή σύμβουλο, διάρκειας περίπου μιας ώρας, κατά το οποίο γίνεται πλήρης και λεπτομερής καταγραφή των δεξιοτήτων, των σπουδών, της προϋπηρεσίας και των στόχων του πολίτη. Έτσι, σε συνεργασία με τον/την εργασιακό/ή σύμβουλο καταρτίζεται το Ατομικό Σχέδιο Δράσης του/της εξυπηρετούμενου/ης, τα απαραίτητα δηλαδή βήματα ώστε να πετύχει τον απώτερο στόχο του/της.

• Ο/Η εργασιακός/ή σύμβουλος παραμένει ο ίδιος/η ίδια καθ’ όλη τη διάρκεια της συνεργασίας, είναι το πρόσωπο αναφοράς του πολίτη ώστε να υπάρχει σταθερότητα και συνέχεια στη συνεργασία.

• Πραγματοποιούνται ατομικά ραντεβού όπου ο/η κάθε εξυπηρετούμενος/-η λαμβάνει υπηρεσίες συμβουλευτικής στην απασχόληση: σύνταξη βιογραφικού σημειώματος, προετοιμασία για συνέντευξη επιλογής προσωπικού, αναζήτηση θέσεων εργασίας στο διαδίκτυο και αλλού, προετοιμασία φακέλου υποψηφιότητας για προκηρύξεις ΑΣΕΠ του ευρύτερου δημόσιου τομέα.


Η υπηρεσία απευθύνεται τόσο σε άνεργους συμπολίτες μας, όσο και συμπολίτες που εργάζονται ήδη, αλλά αναζητούν κάτι πιο κοντά στα ενδιαφέροντά τους.  • Σεμινάρια σε τεχνικές αναζήτησης εργασίας


Κάθε εβδομάδα πραγματοποιούνται στον Συμβουλευτικό Σταθμό Νεάπολης ομαδικά σεμινάρια συμβουλευτικής, όπου 4 ή 5 εξυπηρετούμενοι/-ες μαζί με τον/την εργασιακό/ή σύμβουλο εκπαιδεύονται σε τεχνικές αναζήτησης εργασίας επί δύο ώρες (από τις 12 έως τις 2 το μεσημέρι) με τη χρήση οπτικοακουστικών μέσων. Οι τεχνικές αναζήτησης εργασίας αφορούν μεταξύ άλλων ιστοσελίδες αναζήτησης εργασίας στον ιδιωτικό τομέα, αναζήτηση σε ιστοσελίδες γραφείων διασύνδεσης κρατικών πανεπιστημίων, της δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης καθώς και κρατικών φορέων που ενημερώνουν για θέματα απασχόλησς, επιχειρηματικότητας και κατάρτισης.  • Προώθηση σε θέσεις εργασίας


Τηρείται μητρώο συνεργαζόμενων επιχειρήσεων με τις οποίες επικοινωνούν τακτικά οι σύμβουλοι εργοδοτών του δήμου μας και καταγράφουν αναλυτικά τις κενές θέσεις εργασίας σε κάθε μία επιχείρηση. Έπειτα, γίνεται αναζήτηση κατάλληλων υποψηφίων από όσους/όσες είναι καταγεγραμμένοι/ες αναζητούντες/αναζητούσες εργασία και ενημερώνονται ώστε να έρθουν σε επαφή με τους υποψήφιους εργοδότες και να επιτευχθεί η σύζευξη.

  • Προετοιμασία βιογραφικού σημειώματος


Όσοι/όσες κάτοικοι του δήμου μας χρειάζονται βοήθεια στη σύνταξη βιογραφικού σημειώματος και συνοδευτικής επιστολής, μπορούν να συνεργαστούν με εργασιακό/ή σύμβουλο του Συμβουλευτικού Σταθμού Νεάπολης. Το βιογραφικό σημείωμα ή η συνοδευτική επιστολή ακολουθούν τις οδηγίες του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (Cedefop), το οποίο ανέπτυξε και συντηρεί την πύλη Europass σε 27 γλώσσες. Σκοπός του ευρωπαϊκού βιογραφικού Europass είναι να βοηθήσει όλους τους χρήστες να δημιουργήσουν, με έναν απλό οδηγό, ένα προσωπικό ηλεκτρονικό χαρτοφυλάκιο που περιέχει βιογραφικό σημείωμα, διαβατήριο γλωσσών ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο που αποδεικνύει τις δεξιότητες και τα προσόντα (αντίγραφα πτυχίων, πιστοποιητικά εργασίας κλπ.). Στόχος του είναι να καταστήσει τις δεξιότητες και τα προσόντα ενός ατόμου σαφώς κατανοητά σε ολόκληρη την Ευρώπη (συμπεριλαμβανομένης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και των υποψήφιων χωρών της ΕΕ).


Η προετοιμασία του βιογραφικού σημειώματος γίνεται είτε σε ατομικό ραντεβού, είτε στα εβδομαδιαία, δίωρα σεμινάρια όπου συμμετέχουν 4 ή 5 αναζητούντες/αναζητούσες εργασία.  • Προετοιμασία για συνέντευξη επιλογής προσωπικού


Η προετοιμασία για τη συνέντευξη επιλογής προσωπικού σε θέση εργασίας είναι ένα από τα πολυτιμότερα βήματα στα οποία μπορεί να εκπαιδευτεί κανείς μέσα από τη συμβουλευτική στην απασχόληση. Οι εξειδικευμένοι/ες σύμβουλοι του Συμβουλευτικού Σταθμού Νεάπολης παρέχουν coaching ώστε να μπορέσει ο/η υποψήφιος/α να επιτύχει τους στόχους του μέσα από τη συνέντευξη επιλογής προσωπικού, όπως είναι να ενισχύσει τον βασικό σκοπό του/της, να πείσει δηλαδή τους συνεντευκτές ότι είσαι ο/η ιδανικός/ή υποψήφιος/υποψήφια, να δείξει ότι διαθέτει τις απαιτούμενες γνώσεις και ικανότητες, να δείξει ότι έχει τη διάθεση να εργαστεί αποδοτικά στη συγκεκριμένη εταιρία. Η προετοιμασία για τη συνέντευξη επιλογής προσωπικού γίνεται είτε σε ατομικό ραντεβού, είτε στα εβδομαδιαία, δίωρα σεμινάρια όπου συμμετέχουν 4 ή 5 αναζητούντες/αναζητούσες εργασία.  • Επαγγελματική κατάρτιση


Όσοι/Όσες αναζητούντες/αναζητούσες εργασία ενδιαφέρονται να καταρτιστούν, ώστε να εμπλουτίσουν και να εμβαθύνουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους, μπορούν εξατομικευμένα να ενημερωθούν από τον/την εργασιακό/εργασιακή τους σύμβουλο στον Συμβουλευτικό Σταθμό Νεάπολης, ώστε να ενημερωθούν για τα τρέχοντα επιδιτούμενα ή μη-επιδοτούμενα σεμινάρια και προγράμματα κατάρτισης. Όσοι/όσες έχουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ, ενημερώνονται από τον/την εργασιακό/εργασιακή τους σύμβουλο σχετικά με τη δυνατότητα παρακολούθησης σεμιναρίων χωρίς να ανακληθεί το δελτίο ανεργίας. Παράλληλα, γίνεται ενημέρωση των ενδιαφερομένων ανέργων σχετικά με κέντρα δια βίου μάθησης για πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων, καθώς κάποια από αυτά πλέον θα προσφέρονται δωρεάν από τα κέντρα δια βίου μάθησης των δήμων.  • Ενημέρωση για ευκαιρίες εργασίας στο εξωτερικό


Όσοι/όσες κάτοικοι ή δημότες/δημότισσες του δήμου Νεάπολης-Συκεών ενδιαφέρονται να απασχοληθούν στο εξωτερικό μπορούν να ενημερωθούν από εξειδικευμένο σύμβουλο του Συμβουλευτικού Σταθμού Νεάπολης σχετικά με το δίκτυο EURES. Το δίκτυο Eures είναι το ευρωπαϊκό δίκτυο συνεργασίας των υπηρεσιών απασχόλησης, σκοπός του οποίου είναι να διευκολύνει την ελεύθερη διακίνηση των εργαζομένων για εργασία και διαβίωση σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι υποψήφιοι/ες έπειτα παραπέμπονται σε εργασιακό/ή σύμβουλο της ΔΥΠΑ, καθώς η διαδικασία της γραφειοκρατικής προετοιμασίας και της ενημέρωσης για τυχόν αποζημιώσεις που δικαιούνται εφόσον εκκινήσει η διαδικασία υπάγονται στις αρμοδιότητες της ΔΥΠΑ.  • Επανένταξη στην αγορά εργασίας μετά από μακροχρόνια ανεργία


Άνεργοι/άνεργες συμπολίτες μας που επιθυμούν μετά από μακρό διάστημα ανεργίας να επανενταχθούν ομαλά και δημιουργικά στην αγορά εργασίας μπορούν να συνεργαστούν με εργασιακό/εργασιακή σύμβουλο στον Συμβουλευτικό Σταθμό Νεάπολης και να ενημερωθούν για τα προγράμματα επιδοτούμενης απασχόλησης σε φορείς του ιδιωτικού και του ευρύτερου τομέα. Μέσα από τη συνεργασία των εργασιακών συμβούλων του Συμβουλευτικού Σταθμού Νεάπολης με τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΔΥΠΑ διευκολύνεται η επανένταξη των μακροχρόνια ανέργων συμπολιτών μας σε θέσεις εργασίας με επιδότηση ή χωρίς.  • Καθοδήγηση για προκηρύξεις ΑΣΕΠ


Βασικός πυλώνας της υποστήριξης των άνεργων συμπολιτών μας στην προσπάθεια για την επαγγελματική τους αποκατάσταση είναι η πληροφόρησή τους από συμβούλους του Συμβουλευτικού Σταθμού Νεάπολης σχετικά με προκηρύξεις του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Οι άνεργοι συμπολίτες μας πληροφορούνται τις τρέχουσες προκηρύξεις από τον/τη σύμβουλό τους τηςλεφωνικά ή μέσω της ειδικής ιστοσελίδας που έχει φτιάξει ο δήμος μας για την ανάρτηση των σχετικών πληροφοριών. Έπειτα, σε δια ζώσης ραντεβού στην υπηρεσία προετοιμάζεται ο φάκελος του υποψηφίου με την καθοδήγηση του/της συμβούλου και ευθύνη του/της υποψηφίου.  • Ενημέρωση για θέματα σπουδών


Οι συμπολίτες μας που ενδιαφέρονται να αποκτήσουν ειδικότητα δημοφιλή στην αγορά εργασίας ή να συνεχίσουν τις σπουδές τους μετά το Πανεπιστήμιο ή το ΤΕΙ, μπορούν να ενημερωθούν σχετικά από τους/τις Συμβούλους του Συμβουλευτικού Σταθμού Νεάπολης εξατομικευμένα σε δια ζώσης ραντεβού ή μέσω της ιστοσελίδας του δήμου μας όπου αναρτώνται σχετικές πληροφορίες. Εκπαίδευση και αμειβόμενη εργασία από την πρώτη μέρα σπουδών στις ΕΠΑΣ της ΔΥΠΑ; Μεταδευτεροβάθμια δωρεάν εκπαίδευση σε δημοφιλή επαγγέλματα μέσω δημόσιων ΙΕΚ; Μεταπτυχιακές δωρεάν σπουδές σε ελληνικά κρατικά Πανεπιστήμια; Οι σύμβουλοι του Συμβουλευτικού Σταθμού Νεάπολης προσφέρουν τις απαραίτητες πληροφορίες σε όσους θέλουν να επιλέξουν κάτι από τα παραπάνω.

cinema icon