Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (Κ.Η.Φ.Η.)

img_heroImage1_alt

Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (Κ.Η.Φ.Η.)

ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ


Πράξη: ΚΕΝΤΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ αφορά στη συνέχιση λειτουργίας δομών Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων. Eντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Κεντρική Μακεδονία 2021-2027” και στον Άξονα Προτεραιότητας “Προώθηση της Κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της Φτώχειας-ΕΚΤ”


Παρεχόμενες Υπηρεσίες: • Συνοδεία και μετακίνηση από την οικία στο χώρο του Κέντρου 
 • Πρόγευμα και γεύμα 
 • Ιατρική Παρακολούθηση 
 • Νοσηλευτική φροντίδα 
 • Κοινωνική Στήριξη και οικογενειακή συμβουλευτική 
 • Κοινωνικοποίηση και αναψυχή 
 • Δημιουργικές δραστηριότητες 
 • Ασκήσεις γυμναστικής  
 • Εκπαίδευση και βοήθεια σε θέματα ατομικής φροντίδας 
 • Υποστήριξη και βοήθεια σε όλα τα επίπεδα προς την οικογένεια που φροντίζει τα ηλικιωμένα άτομαΚατεβάστε την ΑΙΤΗΣΗΗ προτεινόμενη Πράξη αφορά στη συνέχιση λειτουργίας δομών Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων και αποτελείται από τα εξής Υποέργα: Υποέργο (1) «ΚΗΦΗ Πνευματικό Κέντρο ΚΑΠΗ (ΠΕΡΓΑΜΟΥ) και Υποέργο (2) «ΚΗΦΗ Νεάπολης».

Στόχος είναι η παροχή υπηρεσιών ημερήσιας φροντίδας σε ηλικιωμένα άτομα µη δυνάμενα να αυτοεξυπηρετηθούν απόλυτα (κινητικές δυσκολίες, άνοια κλπ), των οποίων το οικογενειακό περιβάλλον που τα φροντίζει, εργάζεται ή αντιμετωπίζει σοβαρά κοινωνικά και οικονοµικά προβλήματα ή προβλήματα υγείας και αδυνατεί να ανταποκριθεί στη φροντίδα που έχει αναλάβει.

Το ΚΗΦΗ αποσκοπεί στην παραμονή των ηλικιωμένων στο οικείο φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον, στη διατήρηση της συνοχής της οικογένειας, στην εναρμόνιση της οικογενειακής και εργασιακής ζωής των μελών της οικογένειας με ηλικιωμένο μέλος, στην αποφυγή της ιδρυματικής περίθαλψης και του κοινωνικού αποκλεισμού, στην εξασφάλιση αξιοπρεπούς διαβίωσης και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ηλικιωμένων αλλά και των άλλων μελών της οικογένειας.

 


Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)


Η ημερομηνία έναρξης της Πράξης ορίζεται η01/07/2022    

και η Ημερομηνία λήξης της Πράξης ορίζεται η 31/12/2025


Συνολική επιλέξιμη δαπάνη πράξης:785.254,72€Κ.Η.Φ.Η. Περγάμου

 • Περγάμου 2 και Μεσολογγίου 54, Συκιές, Τ.Κ. 56626

 • 2310968960

 • clock

  8 π.μ. - 4 μ.μ.

Κ.Η.Φ.Η. Νεάπολης

 • Ζάκκα 35, Νεάπολη, Τ.Κ. 56727

 • 2310566537

 • clock

  8 π.μ. - 4 μ.μ.

Κ.Η.Φ.Η. ΣΥΚΕΩΝ

 • Βυζαντίου 1, Συκιές, Τ.Κ. 56626

 • 2310207177

 • clock

  8 π.μ. - 4 μ.μ.

cinema icon