Δημοτική Επιτροπή Ισότητας

img_heroImage1_alt

Οι αρμοδιότητες και τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας του Δήμου Νεάπολης-ΣυκεώνΑρμοδιότητες των Δημοτικών Επιτροπών Ισότητας


Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 70Α του ν.3852/2010, όπως αυτό προστέθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν.4604/2019 (Α΄50), προβλέφθηκε η σύσταση σε κάθε δήμο Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας, ως συμβουλευτικό όργανο προς το δημοτικό συμβούλιο και παράλληλα, όπως προκύπτει από την αιτιολογική έκθεση του ν.4604/2019, ως συνδετικός κρίκος της Γενικής Γραμματείας Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων με την αυτοδιοίκηση για την εφαρμογή πολιτικών ισότητας, με αποκλειστικές αρμοδιότητες απαριθμούμενες περιοριστικά τις εξής:


 • σε συνεργασία με την αρμόδια υπηρεσία του δήμου, συμμετέχει και υποστηρίζει την ένταξη της ισότητας των φύλων στις πολιτικές του δήμου, εισηγείται και συμμετέχει στην εκπόνηση σχεδίων δράσης για την ισότητα των φύλων σε τοπικό επίπεδο
 • διατυπώνει προτάσεις και εισηγείται προς τα αρμόδια όργανα του δήμου τη λήψη των αναγκαίων μέτρων για την προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων σε όλους τους τομείς της οικονομικής, πολιτικής και κοινωνικής ζωής
 • συνεργάζεται με την Περιφερειακή Επιτροπή Ισότητας των Φύλων, τις αρμόδιες, κατά περίπτωση, υπηρεσιακές μονάδες του δήμου και με δομές και συλλογικότητες που δραστηριοποιούνται στο πεδίο της προώθησης θεμάτων ισότητας των φύλων και δικαιωμάτων των γυναικών σε τοπικό επίπεδο
 • συνεργάζεται με τις δομές του Δικτύου της ΓΓΙΦ για την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών, καθώς και με φορείς της κοινωνίας των πολιτών


Μέλη της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας του Δήμου Νεάπολης-Συκεών


Σύμφωνα με την 140/2022 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νεάπολης-Συκεών, συγκροτήθηκε η Δημοτική Επιτροπή Ισότητας και αποτελείται από τα εξής μέλη:


 • Ιωάννα Αλεξιάδου, Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής - Πρόεδρος της Επιτροπής
 • Τελλιορίδου Νικολέττα (Νικόλ), δημοτική σύμβουλος
 • Βασσάρα Μάρω, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας
 • Αλεξάνδρα Τερζίδου εκπρόσωπος της Ένωσης Συλλόγων Γονέων του δήμου Νεάπολης-Συκεών
 • Χατζηλαζάρου Ναταλία, εκπρόσωπος του Δημιουργικού-Πολιτιστικού Συλλόγου Γυναικών Νεάπολης-Συκεών «ΕΣΤΙΑ»
 • Φιλιππίδης Παντελής, Πρόεδρος και Εκπρόσωπος του Εμπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης με Αναπληρωματικό μέλος τον Ιωάννου Νικόλαο – Θεοδόσιο
 • Μαρία Ροϊδη, εμπειρογνώμονας δημότισσα
 • Στιντσιούδης Μηνάς, εμπειρογνώμονας δημότης


Τα μέλη της Επιτροπής δεν λαμβάνουν για τη συμμετοχή τους σε αυτή κανενός είδους αμοιβή ή αποζημίωση.

cinema icon