ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

Αρχική

/

Επικοινωνία

/

Τηλεφωνικός Κατάλογος

Γραφικό για τηλέφωνο

Οι υπηρεσίες και τα τηλέφωνα του Δήμου Νεάπολης-Συκεών

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΥΚΕΩΝ

Τμήμα

Τηλέφωνο

FAX

Γραμματεία Δημάρχου

2313313200, 2313313201

2313313104

Γενικός Γραμματέας

2313313108

2313313104

Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων

2313313125, 2313313127

2313313104

Γραφείο Τύπου

2313313173, 2313313120

2313313104

Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών & Νέας Γενιάς

2313313146

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Αναπληρώτρια Προϊσταμένη

2313313103

Πρωτόκολλο

2313313132, 2313313131

Κλητήρες

2313313131

Δημοτολόγια

2313313136, 2313313135

2310629185

Ληξίαρχος

2313313137

Έσοδα

2313313143, 2313313185, 2313313144, 2313313107

Εισπράκτορας

2313313177

Γραφείο Ταμείου

2313313130, 2313313128, 2313313129

Προμήθειες

2313313172, 2313313141, 2313313175

2310679141

Γραφείο Εκκαθάρισης

2313313133, 2313313121

Γραφείο Προϋπολογισμού και Απολογισμού

2313313184, 2313313147

Γραφείο Μελετών

2313313145, 2313313174

Κυλικείο

2313313176

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Δήμαρχος

2313313301, 2313313303

Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων, Υποδομών, Μικροέργων, Ηλεκτροφωτισμού και κατά τόπον αντιδήμαρχος Δ.Ε. Αγίου Παύλου

2313313351

Επιστημονικοί Συνεργάτες

2313313336

Διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών

2313313307

Γραμματεία Τεχνικής Υπηρεσίας

2313313311

Γραμματεία Μικροέργων

2313329629

Ηλεκτρολόγος (βλάβες)

2313329610

Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί

2313313352, 2313313306, 2313313321

Μηχανικοί

2313313339, 2313313459, 2313313338, 2313313323, 2313313424, 2313313435, 2313313330, 2313313437, 2313313328

Αρχιτέκτονες

2313313326, 2313313451

Τοπογράφος

2313313344

Τεχνολόγος Δασοπονίας

2313313465

Σύμβουλος Δημάρχου

2313313444

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

Αντιδήμαρχος σε θέματα Πολιτικής Προστασίας και Υπηρεσιών Δόμησης

2313313341, 2313313340

Διευθυντής

2313313322

Πρωτόκολλο

2313313318

Γραμματεία - Αρχείο

2313313418

Πολιτικοί Μηχανικοί

2313313305, 2313313453, 2313313354

Τοπογράφοι

2313313345, 2313313347

Γραφείο Πολιτικής Προστασίας

2313313436

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Αναπληρωτής Προϊστάμενος

2313313333

Γραφείο Προγραμματισμού Ανάπτυξης και Οργάνωσης

2313313353, 2313313337, 2313313335

Γραφείο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

2313313314, 2313313312, 2313313410, 2313313310

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

Αντιδήμαρχος Διαχείρισης Απορριμμάτων

2310625500

Εποπτεία - Γραμματεία Καθαριότητας - Ογκώδη - Σάρωση - Ανακύκλωση (μπλε κάδοι)

2310625500

Γραφείο Κίνησης

2310631173

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΑΣΙΝΟΥ)

Αναπληρώτρια Προϊσταμένη τμήματος Περιβάλλοντος & υπεύθυνη Δ.Ε. Πεύκων

2313502221

Υπεύθυνος Δ.Ε. Αγίου Παύλου & Συκεών

2310245417

ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ – ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Δ.Κ. ΣΥΚΕΩΝ

Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής

2313313116

2313313152

Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας

2313313160

2313313152

Γραμματεία

2313313151

2313313152

Κοινωνική Λειτουργός

2313313153

2313313152

Κοινωνικός Λειτουργός Σύμβουλος Απασχόλησης

2313313154

2313313152

ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ - ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

Ψυχολόγος

2313313162

Ψυχολόγος

2313313163

Ψυχολόγος - Σύμβουλος Απασχόλησης

2313313164

Ψυχολόγος

2313313168

Κοινωνική Λειτουργός

2313313180

ΚΕΠ ΣΥΚΕΩΝ

ΚΕΠ ΣΥΚΕΩΝ 

Στρ. Στέφανου Σαράφη 1, 56625 Συκιές

2313313140, 2313313188, 2313313187, 2313313186

2310679189

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΥΚΕΩΝ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ 

Καραβαγγέλη 1 & Δαβάκη, 56625 Συκιές

2310620033

ΠΥΞΙΔΑ 

Γιάννη Τσαρούχη 3

2310202015, 2310204453

2310202015, 2310204453

ΚΗΦΗ Συκεών 

Βυζαντίου 1

2310207177 

2310207177 

ΚΗΦΗ

Περγάμου

2310698960

ΚΔΑΠ – ΜΕΑ Συκεών 

Ν. Παρασκευά 43

2310622441, 2310618829

2310622441

ΕΡΓΑΝΗ 

Καραβαγγέλη 1

2310621166, 2310630323

2310621648

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΠΟΛΗΣ

Τμήμα

Τηλέφωνο

FAX

Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών, ΚΕΠ και Παιδείας και κατά τόπον αντιδήμαρχος για τη Δ.Ε. Συκεών

2313329521

Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών και κατά τόπον αντιδήμαρχος για τη Δ.Ε. Νεάπολης

2313329503

Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου

2313329546, 2313329547

Γραμματεία

2313329501, 2312229502

2310631002

Προϊστάμενος Διοικητικών Υπηρεσιών

2313329541

Τμήμα Αδειοδοτήσεων Καταστημάτων

2313329543, 2313329542

Πρόεδρος Σχολικής Επιτροπής Α/βάθμιας

2313329512

Πρόεδρος Σχολικής Επιτροπής Β/βάθμιας

2313329512

Βοηθητικές Υπηρεσίες (επιδόσεις κλπ.)

6978183010

Γραφείο Παιδείας - Δια Βίου Μάθησης

2313329558, 2313329559, 2313329577

2310615034

Γραφείο Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (Προσωπικού)

2313329538, 2313329585, 2313329596

Μισθοδοσία

2313329555, 2313329526, 2313329536

Γραφείο Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων

2313329546, 2313329547

Διπλογραφικό

2313329632, 2313329637

Γραφείο Φροντίδας Αδέσποτων Ζώων

2313329563

Γραφείο Αποθήκης

2313329581, 2313329582

Υπεύθυνος συνεργείου ηλεκτρολόγων

2313329610

Υπεύθυνος συνεργείου μικροέργων - Μικροέργα

2313329629

ΚΕΠ ΝΕΑΠΟΛΗΣ

ΚΕΠ Νεάπολης 

Ελ. Βενιζέλου 125

2313329593, 2310672511, 2313329592

2310672840

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ

Βιβλιοθήκη Δ.Ε. Νεάπολης, Αμασίας 21

2310635060

2310635060

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ

Αναπληρώτρια Προϊσταμένη τμήματος Υγείας, Πρόληψης και Εθελοντισμού

2313329523

Γραμματεία

2313329525

2313329522

Σύμβουλοι Απασχόλησης

2313329528, 2313329527

2313329522

Κοινωνικός Λειτουργός

2313329529

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ 

Αγ. Στεφάνου 26, Νεάπολη

2310514706

2310514706

ΚΗΦΗ 

Ζάκκα 37, 567 27 Νεάπολη

2310566537

2310207177

ΚΔΑΠ - ΜΕΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 

Ανδ. Δημητρίου 6-8, 56627, Νεάπολη

2310538189

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ

Τμήμα

Τηλέφωνο

FAX

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Δ.Ε. ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ

Κοινωνική Λειτουργός

2313300206

2313300211

Διοικητική Υποστήριξη

2313300206

2313300211

ΚΕΠ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ

ΚΕΠ Αγίου Παύλου 

Ηπείρου 9 - 11, 55438, Άγιος Παύλος

2313300210, 2313300212, 2313300213

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΥΚΩΝ

Τμήμα

Τηλέφωνο

FAX

Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος και κατά τόπον αντιδήμαρχος Δ.Ε. Πεύκων

2313502211

2310673337

Γραμματεία

2313502221, 2313502222, 2313502209

Γραφείο Κοιμητηρίων - Ανελκυστήρες - Γραμματεία Τοπικού Πεύκων

2313502220

Υπεύθυνος μικροέργων

2313502203

Πρόεδρος Δ.Κ. Πεύκων

2313502236

ΚΕΥΝΣ (παράρτημα), Μικράς Ασίας 32

2310674653

ΚΕΠ ΠΕΥΚΩΝ

ΚΕΠ Πεύκων 

Ειρήνης 19, 57010, Πεύκα

2313502230, 2313502231, 2313502232

2313502233

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Δ.Ε. ΠΕΥΚΩΝ

Σύμβουλος Απασχόλησης - Ψυχολόγος

2313502226

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΥΚΩΝ

Δημοτική Βιβλιοθήκη Πεύκων (Μικράς Ασίας 32)

2310676356

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΕΑΠΟΛΗΣ - ΣΥΚΕΩΝ

Πρόεδρος

2313329614

2310636003

Γραμματεία Προέδρου

2313329540, 2313329569

2310636003

Πρωτόκολλο

2313329628

Υποστήριξη δομών

2313329620

Γραφείο Προσωπικού

2313329643, 2313329562, 2313329642, 2313329533, 2313329532, 2313329520, 2313329571

2310634366

Γραφείο Προμηθειών

2313329552, 2313329549, 2313329566, 2313326544

2310634366

Λογιστήριο

2313329615, 2313329575, 2313329576, 2313329617, 2313329548

2310634366

Ταμείο

2313329548

2310634366

Ευρωπαϊκά Προγράμματα - ΕΣΠΑ

2313329531

2310634366

Εκτέλεση Προμηθειών

2313329616

Τεχνική υποστήριξη

2313329579

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Πρόεδρος Δημοτικού Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης

2310213105

2310672232

Πρωτόκολλο - Γραμματεία Δ.Σ.

2310639355

2310672232

Λογιστήριο

2310213161

2310672232

ΚΑΠΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΥΚΕΩΝ

Κοινωνικές υπηρεσίες

2310620730, 2310639636

2310639636

Ιατρεία (Τηλεφωνικό κέντρο)

2310620734

Φυσιοθεραπευτήριο

2310636374

Κυλικείο

2310636601

Κοινωνικές υπηρεσίες

2310639619

2310626649

Ιατρεία

2310626645

Κυλικείο

2310631605

Κοινωνικές υπηρεσίες

2310639639, 2310639660

2310211344

Ιατρεία (Τηλεφωνικό κέντρο)

2310622644

Φυσιοθεραπευτήριο

2310211336

Κυλικείο

2310622233

ΚΑΠΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ

Κοινωνική Υπηρεσία

2310614195

2310614195

Φυσιοθεραπευτήριο

2310635024

Ιατρεία

2310611906

Κυλικείο

2310614196

Κοινωνική Υπηρεσία

2310550470, 2310510440

2310550471

Ιατρεία

2310551252, 2310551260

Κυλικείο

2310513093

ΚΑΠΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ

Κοινωνική Υπηρεσία

2310248410 

2310200433

Ιατρεία

2310200433

Κυλικείο

2310200403

Κοινωνική Υπηρεσία

2310207953

2310207953

Κυλικείο

2310248961

Κοινωνική Υπηρεσία

2310206171

2310206177

Κυλικείο

2310207361

ΚΑΠΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΥΚΩΝ

Κοινωνική Υπηρεσία

2313502206

2313502206

Ιατρεία

2313502219

Φυσιοθεραπευτήριο

2313502208

Κυλικείο

2313502224