Πρόγραμμα επανασύνδεσης ρεύματος

Αρχική

/

Κοινωνική Πολιτική

/

Δομές Αντιμετώπισης της Φτώχειας

/

Πρόγραμμα επανασύνδεσης ρεύματος

img_heroImage1_alt

Παράταση του προγράμματος

επανασύνδεσης ηλεκτρικού ρεύματος

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/7422/130 ΚΥΑ (ΦΕΚ, Τεύχος Β’ 276/23.01.2023) επεκτείνεται το πεδίο εφαρμογής του προγράμματος και ορίζεται ότι αφορά νοικοκυριά που η παροχή ρεύματος τους έχει αποσυνδεθεί μέχρι τις 31.12.2022 και έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές.

Οι αιτήσεις των εν δυνάμει δικαιούχων κατατίθενται στον δήμο Νεάπολης-Συκεών (Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας), μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά (βλ. συνημμένη αίτηση) και εξετάζονται από τη δημοτική Υπηρεσία όσον αφορά τις προϋποθέσεις.

·Προϋπόθεση είναι να υπάρχει διακοπή ρεύματος και ληξιπρόθεσμες οφειλές σε οποιοδήποτε πάροχο ηλεκτρικού ρεύματος έως τις 31.12.2022.

·Η παροχή ρεύματος πρέπει να αφορά την κύρια κατοικία του αιτούντα ή της αιτούσας, ενώ υπάρχουν εισοδηματικά κριτήρια που προσδιορίζονται από την υπ ΄αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/70697/861 ΚΥΑ (ΦΕΚ, Τεύχος B’ 3088/24.07.2020 ) (συνημμένο ΦΕΚ).


Το ύψος του ειδικού βοηθήματος είναι:

  • Για συνολικές οφειλές έως 6.000 ευρώ θα καταβάλλεται εφάπαξ το σύνολο της οφειλής,
  • για συνολικές οφειλές άνω των 6.000 ευρώ και έως 9.000 ευρώ θα καταβάλλεται εφάπαξ το 75 % της οφειλής,
  • για συνολικές οφειλές άνω των 9.000 ευρώ και έως 12.000 ευρώ θα καταβάλλεται εφάπαξ το 50 % της οφειλής, και
  • για συνολικές οφειλές άνω των 12.000 ευρώ θα καταβάλλεται εφάπαξ το 30 % της οφειλής.


Το ειδικό βοήθημα δίνεται κατευθείαν στον πάροχο και όχι στους αιτούντες ή στις αιτούσες.


  • ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Μάρω Βασσάρα, ψυχολόγος

Αναπλ. Προϊσταμένη Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας

Tηλ.: 2313313151 & 2313313160


  • Αναλυτικότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στα επισυναπτόμενα έγγραφα:

ΑΙΤΗΣΗ

ΦΕΚ (ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ)

ΦΕΚ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ

cinema icon