ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Αρχική

/

Ποιότητα Ζωής

/

Περιβάλλον

/

Κανονισμός Καθαριότητας

img_heroImage1_alt

Η προστασία του περιβάλλοντος είναι υπόθεση όλων των πολιτών και αποτελεί προτεραιότητα στη δράση της Δημοτικής Αρχής. Η καθαριότητα της πόλης είναι βασική προϋπόθεση για τη δημιουργία των συνθηκών μιας αναβαθμισμένης ποιότητας ζωής.

Η συλλογή και διαχείριση των απορριμμάτων έχει γίνει πλέον μία σύνθετη διαδικασία με δυσκολίες στην εφαρμογή της. Απαιτεί σύγχρονους εξοπλισμούς και εγκαταστάσεις, συνεχή προσαρμογή στα δεδομένα και τις εξελίξεις και πάνω από όλα τη γόνιμη συνεργασία των πολιτών. Το σύνθημα «τα σκουπίδια δεν είναι για πέταμα» αποτυπώνει τη σύγχρονη αντίληψη για τη διαχείριση των απορριμμάτων. 

  

Η εφαρμογή προγραμμάτων ανακύκλωσης αλλά κυρίως η ευαισθητοποίηση των πολιτών στην κατεύθυνση αυτή έχει πολλαπλά θετικά αποτελέσματα.


  • Μειώνει τα άχρηστα απορρίμματα 
  • Μειώνει το κόστος διαχείρισης των απορριμμάτων (απορριμματοφόρα, κάδοι, χώροι υγειονομικής ταφής, κλπ) 
  • Εξοικονομεί πόρους και ανθρώπινο δυναμικό 

  

Παράλληλα η τήρηση απλών κανόνων διαχείρισης των απορριμμάτων του σπιτιού μας ή του εργασιακού μας χώρου συμβάλλει καθοριστικά στην κοινή προσπάθεια για καθαρή πόλη.


  • Κατεβάζουμε τα σκουπίδια λίγο πριν την αποκομιδή από το απορριμματοφόρο 
  • Τα τοποθετούμε σε καλά δεμένες ανθεκτικές σακούλες 
  • Ξεχωρίζουμε τα χαρτιά, μπουκάλια γυαλιού, αλουμινόκουτα και τα πετάμε στους κάδους ανακύκλωσης 
  • Φροντίζουμε για την καθαριότητα του κοινόχρηστου χώρου της οικοδομής 
  • Δεν πετάμε σκουπίδια παρά μόνο στους κάδους και τα καλαθάκια απορριμμάτων 
  • Επικοινωνούμε με την υπηρεσία καθαριότητας σε ειδικές περιπτώσεις ογκωδών απορριμμάτων 
  • Διευκολύνουμε τους εργαζόμενους στην καθαριότητα 

  

Η εκπόνηση ενός κανονισμού καθαριότητας έχει σκοπό να συγκεντρώσει και να καταγράψει όλους αυτούς τους κανόνες για τη διαχείριση των απορριμμάτων. Να θέσει απαγορεύσεις που σκοπό έχουν την αποφυγή της ρύπανσης. Να ευαισθητοποιήσει τους πολίτες και να τους κάνει συμμέτοχους στην προσπάθεια για καλύτερη ποιότητα ζωής.


Η εφαρμογή του κανονισμού απαιτεί τη συνεργασία όλων. Για την τήρηση των βασικών κανόνων που θεσπίζονται δεν χρειάζεται ούτε κόπος, ούτε κόστος για τον πολίτη, το νοικοκυριό ή το κατάστημα.


Η παραβίαση όμως αυτών των κανόνων θα έχει κόστος για τον ασυνείδητο παραβάτη, διότι κανείς δεν έχει το δικαίωμα να ρυπαίνει άσκοπα, να υποβαθμίζει το περιβάλλον και να δυσφημεί την πόλη μας.


Επιδίωξη της Δημοτικής Αρχής είναι ο κανονισμός αυτός μαζί με τις θεσμοθετημένες δράσεις προστασίας του περιβάλλοντος να αποτελέσουν το «σύμφωνο συνεργασίας για καθαρή πόλη».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Γραφικό για Περιβάλλον