ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Αρχική

/

Ο Δήμος

/

Διαφάνεια

Γραφικό για την Διαφάνεια

Ο έλεγχος της διοίκησης και των διοικούντων

Η διοίκηση του Δήμου Νεάπολης-Συκεών ελέγχεται μέσω των ορισμένων διαδικασιών διαφάνειας. Στο Πρόγραμμα «Δι@ύγεια» του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης δημοσιεύονται όλες τις αποφάσεις του Δήμου, ενώ τα Οικονομικά Στοιχεία (απολογισμοί εσόδων-εξόδων) είναι διαθέσιμα προς κάθε ενδιαφερόμενο. Δημοσιεύονται οι προκηρύξεις και οι διαγωνισμοί, καθώς και οι Δηλώσεις Περιουσιακής Κατάστασης («πόθεν έσχες») που απαιτούνται από τον Νόμο.