Ομάδα προστασίας ανηλίκων

img_heroImage1_alt

Αρμοδιότητες και δράσεις της Ομάδας Προστασίας Ανηλίκων

Οι Ομάδες Προστασίας Ανηλίκων λειτουργούν σύμφωνα με την με αριθμ.οικ.49540/4-5-2011 ΚΥΑ «Συντονισμός δράσεων και υπηρεσιών παιδικής προστασίας» (ΦΕΚ 877/Β΄) σε κάθε δήμο και αποτελούνται από κοινωνικούς λειτουργούς και ψυχολόγους.


Η Ομάδα Προστασίας Ανηλίκων είναι αρμόδια για την πραγματοποίηση των κοινωνικών ερευνών για θέματα κακοποίησης ανηλίκων, όταν

  • (α) δέχεται σχετική ειδοποίηση από την εθνική γραμμή παιδικής προστασίας
  • (β) δέχεται επώνυμη καταγγελία για κακοποίηση ανηλίκου στα όρια του δήμου ή
  • (γ) λαμβάνει εισαγγελική εντολή για τη διεξαγωγή σχετικής έρευνας.


Η Ομάδα Προστασίας Ανηλίκων εντάσσεται στη λειτουργία του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας του δήμου Νεάπολης-Συκεών.


♥ Για πληροφορίες και καταγγελίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο:

Συμβουλευτικός Σταθμός Συκεών, Στρ. Σαράφη 1, 56625 Συκιές.

Τηλέφωνο: 2313313151

E-mail: symbouleutikos.sykies@n3.syzefxis.gov.gr


Από το 2021, βάση του νόμου 4837/2021 περί πρόληψης και αντιμετώπισης περιστατικών κακοποίησης και παραμέλησης ανηλίκων «Πρόγραμμα Κυψέλη», έχουν οριστεί σε όλες τις μονάδες παιδικής φροντίδας του δήμου υπεύθυνοι προστασίας ανηλίκων που καταγράφουν και αναφέρουν αρμοδίως κάθε προφορική ή έγγραφη αναφορά περιστατικών κακοποίησης ανηλίκων οι οποίες προέρχονται από τους/τις ωφελούμενους/-ες των μονάδων παιδικής προστασίας, από τα μέλη του προσωπικού, από εθελοντές/-τριες, από μέλη της οικογένειας των ωφελούμενων καθώς και από οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο.


cinema icon