Αποφάσεις της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κατά το έτος 2017

Πίσω στις Αποφάσεις
Αρχική

/

Ενημέρωση

/

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

/

Αποφάσεις της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κατά το έτος 2017

28 Δεκεμβρίου 2017

Αναλυτικά οι αποφάσεις ανά συνεδρίαση

1η τακτική συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής τη Δευτέρα 06/02/2017


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 1 (ΛΗΨΗ)

Στοιχεία για τη σύνταξη της έκθεσης πεπραγμένων έτους 2016 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Νεάπολης – Συκεών


2η τακτική συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την Τρίτη 28/02/2017


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 3 (ΛΗΨΗ)

Καθορισμός τιμών μονάδος για προσκυρώσεις και αποζημιώσεις ιδιωτών προς το Δήμο και αντιστρόφως για το έτος 2017


ΑΠΟΦΑΣΗ 4 (ΛΗΨΗ)

Εξέταση αιτήματος του δημότη κ. ΜΙΝΑΔΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ για τοποθέτηση οριοδεικτών (κολωνάκια) πλαστικά κυλινδρικά ή πλαστικούς κώνους για την απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης επί της οδού Ι. ΔΡΑΓΟΥΜΗ 9 & ΚΑΡΑΒΑΓΓΕΛΗ(γωνία) ΣΤΗ Δ.Ε. ΣΥΚΕΩΝ


ΑΠΟΦΑΣΗ 5 (ΛΗΨΗ)

Στοιχεία για τη σύνταξη έκθεσης πεπραγμέννων έτους 2015 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Νεάπολης - Συκεών


ΑΠΟΦΑΣΗ 6 (ΛΗΨΗ)

Διακοπή κυκλοφορίας στην οδό Ανδρέα Παπανδρέου στις 25 Μαρτίου 2017 γαι την πραγματοποίηση της παρέλασης


3η τακτική συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την Τρίτη 04/04/2017


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 7 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση τοπικού σχεδίου διαχείρισης αποβλήτων του Δήμου Νεάπολης - Συκεών


ΑΠΟΦΑΣΗ 8 (ΛΗΨΗ)

Εξέταση αιτήματος της δημότισσας κ. ΚΟΡΔΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ για τοποθέτηση οριοδεικτών(κολωνάκια) πλαστικά κυλινδρικά ή πλαστικούς κώνους για την απαγόρευση στάσης και στάθμευσης ΕΝΑΝΤΙ της οδού 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 28 & ΣΜΥΡΝΗΣ ( έναντι ιδιωτικού χώρου στάθμευσης και στην στροφή της οδού ΣΜΥΡΝΗΣ) στη Δ.Ε. ΣΥΚΕΩΝ


ΑΠΟΦΑΣΗ 9 (ΛΗΨΗ)

Εξέταση αιτήματος του κ. ΜΥΛΩΝΙΔΗ ΙΩΑΝΝΗ για την έγκριση υποβιβασμού στάθμης του πεζοδρομίου επί της οδού ΛΑΓΚΑΔΑ 88, Δ.Ε. ΝΕΑΠΟΛΗΣ, προκειμένου να διευκολυνθεί η ΕΙΣΟΔΟΣ- ΕΞΟΔΟΣ στο κατάστημα, " ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ ΣΥΝΗΘΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ"


4η έκτακτη συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την Πέμπτη 20/04/2017


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 10 (ΛΗΨΗ)

∆ιακοπή κυκλοφορίας σε δρόµους της Νεάπολης στο πλαίσιο των εκδηλώσεων "ΑΓΙΩΡΓΙΤΙΚΑ 2017"


5η τακτική συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την Τρίτη 09/05/2017


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 11 (ΛΗΨΗ)

Διακοπή κυκλοφορίας για τη διοργάνωση 2ου Λαϊκού Δρόμου " Παναγιώτης Αφαλής"


6η τακτική συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής τη Δευτέρα 29/05/2017


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 12 (ΛΗΨΗ)

Γνωμοδότηση και παραλαβή Α΄ Σταδίου της μελέτης << Αναθεώρηση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) Δήμου Νεάπολης - Συκεών πλην Δ.Ε. Πεύκων>> και της Προκαταρκτικής Μελέτης Γεωλογικής Καταλληλότητας


ΑΠΟΦΑΣΗ 13 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την αποζημίωση των επικειμένων( περιφράξεων, δέντρων κλπ), ιδιοκτησιών επί της οδού Ομήρου, της Δημοτικής Ενότητας Πεύκων, του Δήμου Νεάπολης - Συκεών


ΑΠΟΦΑΣΗ 14 (ΛΗΨΗ)

Λήψη μέτρων στην οδό Ηπείρου στη Δημοτική Ενότητα Αγίου Παύλου


ΑΠΟΦΑΣΗ 15 (ΛΗΨΗ)

Γνωμοδότηση σχετικά με α) την κοπή δύο δέντρων επί του πεζοδρομίου της οδού Αγράφων 5, στη Δ.Ε. Συκεών και β) την κοπή ενός δέντρου επί του πεζοδρομίου της οδού Καραϊσκάκη 56, στη Δ.Ε. Συκεών ύστερα από σχετικές αιτήσεις


7η τακτική συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την Τρίτη 13/06/2017


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 16 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης και εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την κατάργηση-απομάκρυνση ή μη των θέσεων των κενωθέντων περιπτέρων των Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου Νεάπολης - Συκεών


ΑΠΟΦΑΣΗ 17 (ΛΗΨΗ)

Παραχώρηση χώρου στάθμευσης αναπηρικού αυτοκινήτου, στο οδόστρωμα επί της οδού Καβάφη αρ. 2, στη Δημοτική Ενότητα Συκεών


ΑΠΟΦΑΣΗ 18 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την αποζημίωση των επικειμένων( περιφράξεων, δέντρων κλπ) επί της οδού Ελευθερίας - Βαλαωρίτη, της Δημοτικής Ενότητας Πεύκων, του Δήμου Νεάπολης - Συκεών


8η τακτική συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής τη Δευτέρα 17/07/2017


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 19 (ΛΗΨΗ)

Γνωμοδότηση σχετικά με αίτημα δημότη για τον υποβιβασμό στάθμης του πεζοδρομίου, επί της οδού Κ΄ΥΠΡΟΥ 11-Δ.Ε. Συκεών, προκειμένου να διευκολυνθεί η είσοδος - έξοδος στο κατάστημα <<ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ>>


ΑΠΟΦΑΣΗ 20 (ΛΗΨΗ)

Διακοπή κυκλοφορίας στην οδό Καρόλου Κουν της Δ.Ε. Συκεών από τις 20 έως και τις 27 Αυγούστου 2017 για τη διοργάνωση των Μερκουρείων


9η τακτική συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την Πέμπτη 03/08/2017


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 21 (ΛΗΨΗ)

Διόρθωση της υπ. αρ. 141/2017 απόφασης Δ.Σ. σχετικά με τους δικαιούχους αποζημίωσης της με αριθμό κτηματογράφησης 021209 ιδιοκτησίας στο Ο.Τ. Γ79, της Δημοτικής Ενότητας Πεύκων, του Δήμου Νεάπολης Συκεών


ΑΠΟΦΑΣΗ 22 (ΛΗΨΗ)

Μέτρα ρύθμισης κυκλοφορίας στη διάρκεια των εκδηλώσεων της " Βαλκανικής Πλατείας 2017"


ΑΠΟΦΑΣΗ 23 (ΛΗΨΗ)

Γνωμοδότηση σχετικά με την κοπή 38 δέντρων από πεζοδρόμια της Δ.Ε. Πεύκων


10η τακτική συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την Τρίτη 05/09/2017


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 24 (ΛΗΨΗ)

Εξέταση αιτήματος του δημότη κ. ΤΡΟΥΠΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ για τοποθέτηση οριοδεικτών ( κολωνάκια) πλαστικά κυλινδρικά ή πλαστικούς κώνους για την απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης επί της συμβολής των οδών:

1. ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 19 & ΣΟΦ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ

2. ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 18 & ΣΟΦ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ στη Δ.Ε. Νεάπολης


ΑΠΟΦΑΣΗ 25 (ΛΗΨΗ)

Παραχώρηση χώρου στάθμευσης αναπηρικού αυτοκινήτου στο οδόστρωμα επί της οδού Μπουμπουλίνας αρ. 15, στη Δημοτική Ενότητα Συκεών


ΑΠΟΦΑΣΗ 26 (ΛΗΨΗ)

Παραχώρηση χώρου στάθμευσης αναπηρικού αυτοκινήτου στο οδόστρωμα επί της οδού Μακρή αρ. 17, στη Δημοτική Ενότητα Συκεών


11η τακτική συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής τη Δευτέρα 18/09/2017


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 27 (ΛΗΨΗ)

Διακοπή κυκλοφορίας στην οδό Ανδρέα Παπανδρέου στις 28 Οκτωβρίου 2017 για την πραγματοποίηση της παρέλασης


ΑΠΟΦΑΣΗ 28 (ΛΗΨΗ)

Γνωμοδότηση για την ονοματοδοσία πάρκου στη συμβολή των οδών Ακαδημίας & Σωτήρος και εκδηλώσεις τιμής προς τον θανόντα εν ώρα υπηρεσίας Λοχαγό Κυβερνήτη ελικοπτέρου κ. Καλφόπουό Θεόκλητο


ΑΠΟΦΑΣΗ 29

Τροποποίηση υψομετρικής μελέτης οδού στη Δημοτική Ενότητα Πεύκων


ΑΠΟΦΑΣΗ 30 (ΛΗΨΗ)

Γνωμοδότηση για λήψη προσωρινών κυκλοφοριακών μέτρων στην Αριστάρχου της Δ.Ε. Συκεών για την κατασκευή δικτύου Φυσικού Αερίου


ΑΠΟΦΑΣΗ 31 (ΛΗΨΗ)

Γνωμοδότηση σχετικά με την κοπή 61 δένδρων από πεζοδρόμια της Δ.Ε. Συκεών


ΑΠΟΦΑΣΗ 32 (ΛΗΨΗ)

Παραχώρηση χώρου στάθμευσης αναπηρικού αυτοκινήτου στο οδόστρωμα επί της οδού Κονίτσης αρ. 17 στη Δημοτική Ενότητα Συκεών


12η τακτική συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής τη Δευτέρα 23/10/2017


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 33

Τροποποίηση υψομετρικής μελέτης οδού στη Δημοτική Ενότητα Πεύκων( Η συζήτηση του θέματος μεταφέρθηκε για την επόμενη Συνεδρίαση, στις 30-10-2017)


ΑΠΟΦΑΣΗ 34 (ΛΗΨΗ)

Εξέταση αιτήματος της δημότισσας κ. ΤΑΜΟΥΡΙΔΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΣ για τοποθέτηση οριοδεικτών(κολωνάκια)πλαστικά κυλινδρικά ή πλαστικούς κώνους για την απαγόρευση της στάσης και της στάθμευσης επί της συμβολής των οδών: 1. ΛΕΧΟΒΟΥ 44 & ΑΝΤ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ


ΑΠΟΦΑΣΗ 35 (ΛΗΨΗ)

Διακοπή κυκλοφορίας στην οδό Μουδανίων της Δ.Ε. Νεάπολης στις 3-6 Νοεμβρίου 2017


ΑΠΟΦΑΣΗ 36 (ΛΗΨΗ)

Γνωμοδότηση για την μη παρεμπόδιση της κυκλοφορίας επί της παρόδου Άλσους στη Δ.Ε. Αγίου Παύλου μετά από κατασκευή εξώστη


13η τακτική συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής τη Δευτέρα 30/10/2017


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 37

Τροποποίηση υψομετρικής μελέτης οδού στη Δημοτική Ενότητα Πεύκων( Ομόφωνα αποφασίστηκε από την Επιτροπή η αναβολή λήψης της απόφασης για την επόμενη Συνεδρίαση σε δεκαπέντε(15) ημέρες)


ΑΠΟΦΑΣΗ 38 (ΛΗΨΗ)

Παραχώρηση χώρου στάθμευσης αναπηρικού αυτοκινήτου στο οδόστρωμα επί της οδού Χρυσανθέμων 11 στη Δημοτική Ενότητα Πεύκων


14η τακτική συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την Τρίτη 21/11/2017


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 39 (ΛΗΨΗ)

Γνωμοδότηση για λήψη προσωρινών κυκλοφοριακών μέτρων στην Ρήγα Φεραίου 60 της Δ.Ε. Συκεών για την κατασκευή δικτύου Φυσικού Αερίου


ΑΠΟΦΑΣΗ 40 (ΛΗΨΗ)

Γνωμοδότηση για λήψη προσωρινών κυκλοφοριακών μέτρων στην Μεσολογγίου 11 της Δ.Ε. Συκεών για την κατασκευή δικτύου Φυσικού Αερίου


ΑΠΟΦΑΣΗ 41 (ΛΗΨΗ)

Εξέταση αιτήματος της κ. ΜΩΥΣΙΑΔΟΥ ΟΛΓΑΣ για την έγκριση υποβιβασμού στάθμης του πεζοδρομίου, επί της οδού ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 34 - Δ.Ε. ΝΕΑΠΟΛΗΣ, προκειμένου να διευκολυνθεί η ΕΙΣΟΔΟΣ-ΕΞΟΔΟΣ πολιτών & ΑΜΕΑ στο κατάστημά της "ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ"


ΑΠΟΦΑΣΗ 42 (ΛΗΨΗ)

Παραχώρηση χώρου στάθμευσης αναπηρικού αυτοκινήτου στο οδόστρωμα επί της οδού Κομνηνών 47 στη Δημοτική Ενότητα Συκεών


ΑΠΟΦΑΣΗ 43 (ΛΗΨΗ)

Τροποποίηση υψομετρικής μελέτης οδού στη Δημοτική Ενότητα Πεύκων


ΑΠΟΦΑΣΗ 44 (ΛΗΨΗ)

Γνωμοδότηση για λήψη προσωρινών κυκλοφοριακών μέτρων στην οδό Γεωργίου Παπαδοπούλου της Δ.Ε. Συκεών για την επέκταση δικτύου οπτικών ινών


15η τακτική συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής τη Δευτέρα 28/12/2017


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 45 (ΛΗΨΗ)

Μετονομασία του χώρου πρασίνου επί της οδού Ελπίδος σε πάρκο " ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΦΑΛΗΣ"


ΑΠΟΦΑΣΗ 46 (ΛΗΨΗ)

Παραχώρηση χώρου στάθμευσης αναπηρικού αυτοκινήτου στο οδόστρωμα επί της οδού Καβάφη αρ. 2 στη Δημοτική Ενότητα Συκεών


ΑΠΟΦΑΣΗ 47 (ΛΗΨΗ)

Γνωμοδότηση σχετικά με την κοπή 122 δέντρων από πεζοδρόμια της Δ.Ε. Νεάπολης


ΑΠΟΦΑΣΗ 48 (ΛΗΨΗ)

Παραχώρηση χώρου στάθμευσης αναπηρικού αυτοκινήτου στο οδόστρωμα επί της οδού Ελλησπόντου αρ. 52 στη Δημοτική Ενότητα Νεάπολης


ΑΠΟΦΑΣΗ 49 (ΛΗΨΗ)

Καθορισμός θέσεων Υπαίθριου Στάσιμου Εμπορίου έτους 2018


ΑΠΟΦΑΣΗ 50 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την κατάργηση ή την διάθεση θέσεων περιπτέρων στις Δημοτικές Ενότητες Νεαπόλεως και Συκεών