Αποφάσεις της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κατά το έτος 2021

Πίσω στις Αποφάσεις
Αρχική

/

Ενημέρωση

/

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

/

Αποφάσεις της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κατά το έτος 2021

30 Δεκεμβρίου 2021

Αναλυτικά οι αποφάσεις ανά συνεδρίαση

1η διά περιφοράς τακτική συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την Τετάρτη 13/01/2021


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 1 (ΛΗΨΗ)

Στοιχεία για τη σύνταξη έκθεσης πεπραγμένων έτους 2018 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Νεάπολης - Συκεών


ΑΠΟΦΑΣΗ 2 (ΛΗΨΗ)

Στοιχεία για τη σύνταξη έκθεσης πεπραγμένων έτους 2020 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Νεάπολης - Συκεών


2η διά τηλεδιάσκεψης τακτική συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την Τρίτη 02/02/2021


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 3 (ΛΗΨΗ)

Παραχώρηση χώρου στάθμευσης αναπηρικού αυτοκινήτου στο οδόστρωμα επί της οδού Καβάλας έναντι 5, στη Δημοτική Ενότητα Συκεών


ΑΠΟΦΑΣΗ 4 (ΛΗΨΗ)

Γνωμοδότηση σχετικά με την κοπή ενός(1) δέντρου ελιάς που βρίσκεται στο πεζοδρόμιο επί της οδού Νικολάου Παρασκευά 24 της Δ.Ε. Συκεών


ΑΠΟΦΑΣΗ 5 (ΛΗΨΗ)

Παραχώρηση χώρου στάθμευσης αναπηρικού αυτοκινήτου στο οδόστρωμα επί της οδού Νικ. Κασσίμη έναντι 13 στη Δημοτική Ενότητα Νεάπολης


3η διά τηλεδιάσκεψης τακτική συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την Τρίτη 02/03/2021


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 6 (ΛΗΨΗ)

Παράταση ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων της εταιρίας «ΩΚΕΑΝΟΣ Ι.Κ.Ε.», για το κατάστημα «ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ-ΠΙΣΙΝΑ», στην περιοχή του πρώην Στρατοπέδου Στρεμπενιώτη, στη Δημοτική Ενότητα Νεάπολης


ΑΠΟΦΑΣΗ 7 (ΛΗΨΗ)

Παράταση ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων στην εταιρία «ΓΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ & ΣΙΑ ΟΕ (4all-4coffee)», για το κατάστημα «ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ-ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ», στην Λεωφ. Γ. Παπανικολάου 57, στη Δημοτική Ενότητα Πεύκων


ΑΠΟΦΑΣΗ 8 (ΛΗΨΗ)

Παράταση ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων της εταιρείας «ΔΡΟΣΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ», για το κατάστημα «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ», στην οδό Μεσολογγίου 42, στη Δημοτική Ενότητα Συκεών


ΑΠΟΦΑΣΗ 9 (ΛΗΨΗ)

Παράταση ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων της εταιρείας ΗΡΑΚΛΕΙΩΤΗΣ Ι. –ΜΑΝΤΑΤΖΗΣ Π. Ε.Ε., για το κατάστημα «ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ», στην οδό ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 44, στη Δημοτική Ενότητα Συκεών


ΑΠΟΦΑΣΗ 10 (ΛΗΨΗ)

Παράταση ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων της εταιρίας «Χ.Χ. ΚΡΕΑΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ & ΣΙΑ Ε.Ε.», για το κατάστημα «ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ-ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ», στην οδό Ελ. Βενιζέλου 56-58, στη Δημοτική Ενότητα ΝΕΑΠΟΛΗΣ


ΑΠΟΦΑΣΗ 11 (ΛΗΨΗ)

Παράταση ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων του κ. ΠΕΤΡΑΚΗ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, για το κατάστημά του «ΚΑΦΕΝΕΙΟ-ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ», στην οδό Φλογητών 11, στη Δημοτική Ενότητα Νεάπολης


4η διά τηλεδιάσκεψης τακτική συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής τη Δευτέρα 29/03/2021


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 12 (ΛΗΨΗ)

Γνωμοδότηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για το έργο ανάπλασης με τίτλο ¨Μελετητική Ωρίμανση του έργου : Ανάπλαση του Δημοτικού Άλσους Συκεών ¨Δενδροφυτεία¨ στη Δημοτική Ενότητα Συκεών του Δήμου Νεάπολης - Συκεών¨ στο πλαίσιο του Προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση ¨ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ¨ του Υπουργείου Εσωτερικών


ΑΠΟΦΑΣΗ 13 (ΛΗΨΗ)

Γνωμοδότηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για το έργο ανάπλασης με τίτλο ¨Μελετητική Ωρίμανση του έργου: Νέα Πόλη - Αστική Αναζωογόνηση περιοχών των Δημοτικών Ενοτήτων Νεάπολης και Συκεών του Δήμου Νεάπολης - Συκεών στο πλαίσιο του Προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση ¨ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ¨ του Υπουργείου Εσωτερικών


ΑΠΟΦΑΣΗ 14 (ΛΗΨΗ)

Γνωμοδότηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για το έργο ανάπλασης με τίτλο ¨Έργο Καλλιθέα" στο πλαίσιο του Προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση ¨ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ¨ του Υπουργείου Εσωτερικών


ΑΠΟΦΑΣΗ 15 (ΛΗΨΗ)

Γνωμοδότηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για το έργο ανάπλασης με τίτλο ¨Μελετητική Ωρίμανση του έργου ανάπλασης πάρκου ΔΕΛΑΣΑΛ στη Δημοτική Ενότητ Πεύκων του Δήμου Νεάπολης - Συκεών, στο πλαίσιο του Προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση ¨ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ¨ του Υπουργείου Εσωτερικών


ΑΠΟΦΑΣΗ 16 (ΛΗΨΗ)

Γνωμοδότηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για το έργο προστασίας του περιβάλλοντος με τίτλο ¨Γωνιές ανακύκλωσης στο Δήμο Νεάπολης - Συκεών" στο πλαίσιο του Προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση ¨ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ¨ του Υπουργείου Εσωτερικών


ΑΠΟΦΑΣΗ 17 (ΛΗΨΗ)

Γνωμοδότηση για την εξέταση αιτήματος δημότισσας για την έγκριση υποβιβασμού στάθμης του πεζοδρομίου επί της οδού Μαδύτου αρ.33 στη Δημοτική Ενότητα Νεάπολης, προκειμένου να διευκολυνθεί η ΕΙΣΟΔΟΣ - ΕΞΟΔΟΣ στην ιδιωτική κλειστή θέση στάθμευσης της οικοδομής


ΑΠΟΦΑΣΗ 18 (ΛΗΨΗ)

Γνωμοδότηση για την εξέταση αιτήματος δημότη για τοποθέτηση οριοδεικτών (κολωνάκια) πλαστικά κυλινδρικά ή πλαστικούς κώνους για την απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης επί της οδού ΜΙΧ. ΚΑΡΑΟΛΗ αρ. 18 στη Δημοτική Ενότητα Νεάπολης (τοποθέτησή τους ΔΕΞΙΑ - ΑΡΙΣΤΕΡΑ της νομίμου υφισταμένης (ΑΔΣ 303/2020) ράμπας εισόδου - εξόδου από τον ιδιωτικό χώρο στάθμευσης επί της οδού ΜΙΧ. ΚΑΡΑΟΛΗ αρ. 18 στη Δημοτική Ενότητα Νεάπολης και σε συνολικό μήκος απόστασης μεταξύ των πλαστικών οριοδεικτών τουλάχιστον τέσσερα (4,00μ) μέτρα μπροστά από την ράμπα και σε απόσταση από το κράσπεδο, που ορίζεται από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Νεάπολης - Συκεών


ΑΠΟΦΑΣΗ 19 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την παράταση ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων της εταιρείας ¨ Α. ΚΟΝΤΟΥΛΗΣ .Ε.Ε, για το κατάστημα ¨ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ - ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ ¨, στην Λεωφόρο Γ. Παπανικολάου αρ. 29Γ, στη Δημοτική Ενότητα Πεύκων


ΑΠΟΦΑΣΗ 20 (ΛΗΨΗ)

Γνωμοδότηση για την εξέταση αιτήματος δημότη για την έγκριση υποβιβασμού στάθμης του πεζοδρομίου, επί της οδού ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ε΄ αρ. 7, στη Δημοτική Ενότητα Νεάπολης προκειμένου να διευκολυνθεί η ΕΙΣΟΔΟΣ - ΕΞΟΔΟΣ στην ΚΛΕΙΣΤΗ θέση στάθμευσης στο ΙΣΟΓΕΙΟ χώρο της οικοδομής


5η διά τηλεδιάσκεψης τακτική συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής τη Δευτέρα 05/04/2021


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 21

Συζήτηση και λήψη απόφαση για την ανάκληση ή οριστική αφαίρεση άδειας λειτουργίας για το κατάστημα ¨ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ, ΜΠΑΡ, ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ" της εταιρείας "ΜΕΖΕΔΟΠΩΛΕΙΟ ΜΠΑΡ ΕΕ(TANDUR)" στην οδό Αγ. Γεωργίου 42 & Παν. Τσαλδάρη στη Δημοτική Ενότητα Νεάπολης, λόγω των αυθαίρετων κατασκευών και πολεοδομικών παραβάσεων (ΑΝΑΒΛΗΘΗΚΕ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 22

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την χορήγηση 'η ανάκληση της παράτασης άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων της εταιρείας "ΜΕΖΕΔΟΠΩΛΕΙΟ ΜΠΑΡ ΕΕ", στην οδό Αγ. Γεωργίου 42 & Παν. Τσαλδάρη στη Δημοτική Ενότητα Νεάπολης (ΑΝΑΒΛΗΘΗΚΕ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 23 (ΛΗΨΗ)

Γνωμοδότηση για την παραχώρηση χώρου στάθμευσης αναπηρικού αυτοκινήτου στο οδόστρωμα επί της οδού Αν. Ρωμυλίας αρ. 61, στη Δημοτική Ενότητα Νεάπολης


ΑΠΟΦΑΣΗ 24 (ΛΗΨΗ)

Γνωμοδότηση για την παραχώρηση χώρου στάθμευσης αναπηρικού αυτοκινήτου στο οδόστρωμα επί της οδού Ρ. Φεραίου αρ. 171 , στη Δημοτική Ενότητα Συκεών


ΑΠΟΦΑΣΗ 25 (ΛΗΨΗ)

Γνωμοδότηση για την εξέταση δημότη για τον υποβιβασμό στάθμης του πεζοδρομίου επί της οδού Ρ. Φεραίου αρ. 47 στη Δημοτική Ενότητα Νεάπολης, προκειμένου να διευκολυνθεί η ΕΙΣΟΔΟΣ - ΕΞΟΔΟΣ των οχημάτων στην ΚΛΕΙΣΤΗ θέση στάθμευσης στον ΙΣΟΓΕΙΟ χώρο της οικοδομής


ΑΠΟΦΑΣΗ 26 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την χορήγηση ή ανάκληση της παράτασης άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων του κ. ΤΣΟΓΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΓΥΡΙΟΥ, για το κατάστημα "ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ" εντός του Δημοτικού πάρκου Δαβάκη, στην Δημοτική Ενότητα Νεάπολης


ΑΠΟΦΑΣΗ 27 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την χορήγηση ή ανάκληση της παράτασης άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων της κ. ΤΣΙΟΥΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ, για το κατάστημα "ΚΕΦΕΝΕΙΟ" , στην οδό Ανδέα Δημητρίου αρ. 14, στην Δημοτική Ενότητα Νεάπολης


6η διά τηλεδιάσκεψης τακτική συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής τη Δευτέρα 19/04/2021


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 28 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την ανάκληση ή οριστική αφαίρεση άδειας λειτουργίας για το κατάστημα " ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ, ΜΠΑΡ, ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ", της εταιρείας " ΜΕΖΕΔΟΠΩΛΕΙΟ ΜΠΑΡ ΕΕ (TANDUR), στην οδό Αγίου Γεωργίου 42 & Παν. Τσαλδάρη στη Δημοτική Ενότητα Νεάπολης, λόγω των αυθαίρετων κατασκευών και πολεοδομικών παραβάσεων


ΑΠΟΦΑΣΗ 29 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη χορήγηση ή ανάκληση της παράτασης άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων της εταιρείας " ΜΕΖΕΔΟΠΩΛΕΙΟ ΜΠΑΡ ΕΕ(TANDUR), για το κατάστημα "ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ, ΜΠΑΡ, ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ", στην οδό Αγ. Γεωργίου 42 & Παν. Τσαλδάρη , στη Δημοτική Ενότητα Νεάπολης


ΑΠΟΦΑΣΗ 30 (ΛΗΨΗ)

Γνωμοδότηση για την εξέταση αιτήματος δημότη για τοποθέτηση οριοδεικτών (κολωνάκια) πλαστικά κυλινδρικά ή πλαστικούς κώνους για την απαγόρευση της στάσης και της στάθμευσης επί της συμβολής της οδού ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 2 & ΘΡΑΚΗΣ στη Δημοτική Ενότητα Αγίου Παύλου(τοποθέτηση έναντι της νομίμου υφιστάμενης εισόδου - εξόδου από τον ιδιωτικό κλειστό χώρο στάθμευσης επί της οδού ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ 11 & ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ στη Δημοτική Ενότητα Αγίου Παύλου και σε συνολικό μήκος απόστασης μεταξύ των πλαστικών οριοδεικτών τουλάχιστον 1,50 μέτρου έναντι της νομίμου υφιστάμενης εισόδου -εξόδου από τον ιδιωτικό κλειστό χώρο στάθμευσης επί της οδού ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ 11 & ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ στη Δημοτική Ενότητα Αγίου Παύλου


ΑΠΟΦΑΣΗ 31 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την χορήγηση ή ανάκληση της παράτασης της άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων του κ. ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ του ΙΩΑΝΝΗ, για το κατάστημά του " ΚΑΦΕ - ΜΠΑΡ - ΜΕΖΕΔΟΠΩΛΕΙΟ", στην οδό Επταπυργίου 71-73, στη Δημοτική Ενότητα Συκεών, για το έτος 2021


7η διά τηλεδιάσκεψης τακτική συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την Τρίτη 11/05/2021


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 32 (ΛΗΨΗ)

Εξέταση αιτήματος κας ΚΑΚΑΤΕΛΗ ΜΑΡΙΑΣ για την έγκριση υποβιβασμού στάθμης του πεζοδρομίου, επί της οδού ΙΜΒΡΟΥ 38 - Δ.Ε. ΝΕΑΠΟΛΗΣ προκειμένου να διευκολυνθεί η ΕΙΣΟΔΟΣ –ΕΞΟΔΟΣ στην ΚΛΕΙΣΤΗ θέση στάθμευσης στον ΙΣΟΓΕΙΟ χώρο της οικοδομής


ΑΠΟΦΑΣΗ 33 (ΛΗΨΗ)

Παραχώρηση χώρου στάθμευσης αναπηρικού αυτοκινήτου στο οδόστρωμα επί της οδού Οδυσσέως αρ.1 στη Δημοτική Ενότητα Συκεών


ΑΠΟΦΑΣΗ 34 (ΛΗΨΗ)

Παράταση ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων της εταιρίας «Μ. ΙΝΝΟΣ-Θ. ΧΡΥΣΟΧΟΟΥ Ο.Ε.», για το κατάστημα «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΜΠΑΡ», στην Λεωφ. Γ. Παπανικολάου 134, στη Δημοτική Ενότητα Πεύκων


ΑΠΟΦΑΣΗ 35 (ΛΗΨΗ)

Παράταση ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων του κ. ΜΠΑΜΑ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ, για το κατάστημα του «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΜΠΑΡ», στην οδό Επταπυργίου 82Β, στη Δημοτική Ενότητα Συκεών


ΑΠΟΦΑΣΗ 36 (ΛΗΨΗ)

Παράταση ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων της κ. ΓΚΑΓΚΑΝΑ ΕΙΡΗΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, για το κατάστημά της «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ», στην οδό Βουλγαροκτόνου 2, στη Δημοτική Ενότητα Νεάπολης


ΑΠΟΦΑΣΗ 37 (ΛΗΨΗ)

Παράταση ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων του κ. ΚΑΡΑΜΠΙΔΗ ΑΛΕΞΙΟΥ ΤΟΥ ΙΣΑΑΚ, για το κατάστημα του «ΚΑΦΕΝΕΙΟ», στην οδό Κοντόσογλου 4, στη Δημοτική Ενότητα Συκεών, για το έτος 2021


ΑΠΟΦΑΣΗ 38 (ΛΗΨΗ)

Εξέταση αιτήματος κ. ΦΡΥΓΑΝΙΩΤΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ για την έγκριση υποβιβασμού στάθμης του πεζοδρομίου, επί της οδού ΑΓΓ. ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΥ 4 - Δ.Ε. ΠΕΥΚΩΝ προκειμένου να διευκολυνθεί η ΕΙΣΟΔΟΣ – ΕΞΟΔΟΣ στην θέση στάθμευσης στον ΑΥΛΕΙΟ χώρο του οικοπέδου


8η έκτακτη συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την Παρασκευή 14/05/2021


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 39 (ΛΗΨΗ)

Τροποποίηση της υπ. αριθμ. 14/2021 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για το έργο ανάπλασης ¨΄Εργο Καλλιθέα", στα πλαίσια του Προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση " ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ" του Υπουργείου Εσωτερικών


ΑΠΟΦΑΣΗ 40 (ΛΗΨΗ)

Τροποποίηση της υπ. αριθμ. 16/2021 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για το έργο προστασίας του Περιβάλλοντος ¨΄Γωνιές Ανακύκλωσης στο Δήμο Νεάπολης - Συκεών ", στα πλαίσια του Προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση " ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ" του Υπουργείου Εσωτερικών


9η έκτακτη συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την Τρίτη 01/06/2021


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 41 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την χορήγηση ή ανάκληση παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων της εταιρείας "ΚΑΦΕ ΜΠΑΡ Ε.Ε.", για τπο κατάστημα " ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ ΜΠΑΡ - ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ" στην οδό Ανδρέα Παπανδρέου αρ. 40 , στη Δημοτική Ενότητα Νεάπολης


ΑΠΟΦΑΣΗ 42 (ΛΗΨΗ)

Γνωμοδότηση για την παραχώρηση χώρου στάθμευσης αναπηρικού αυτοκινήτου στο οδόστρωμα επί της οδού Σμύρνης έναντι 43, στη Δημοτική Ενότητα Πεύκων


ΑΠΟΦΑΣΗ 43 (ΛΗΨΗ)

Γνωμοδότηση έγκρισης νέων σχολικών διαβάσεων


10η διά περιφοράς συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την Τρίτη 22/06/2021


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 44 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την παράταση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων της εταιρείας "ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ ΚΑΦΕ Ε.Ε.", για το κατάστημα " ΚΑΦΕ - ΜΠΑΡ", στην οδό Λεωφόρο Γ. Παπανικολάου αρ. 140, στη Δημοτική Ενότητα Πεύκων


ΑΠΟΦΑΣΗ 45 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την παράταση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων της ΠΕΛΤΕΚΗ ΜΑΡΙΝΑΣ, για το κατάστημα " ΚΑΦΕΝΕΙΟ", στην οδό Μαβίλη αρ. 4, στη Δημοτική Ενότητα Πεύκων


ΑΠΟΦΑΣΗ 46 (ΛΗΨΗ)

Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ. 94 μεταξύ των οδών Επταπυργίου - Σαλαμίνας - Κομνηνών - Μεγάρων της Δημοτικής Ενότητας Συκεών, με τον χαρακτηρισμό δημοτικού οικοπέδου ως χώρου Πολυδύναμου Ιατρικού Κέντρου - Πολυϊατρείο - ΚΑΠΗ - ΚΗΦΗ και τον καθορισμό ειδικών όρων δόμησης


11η διά τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την Τρίτη 06/07/2021


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 47 (ΛΗΨΗ)

Γνωμοδότηση έγκρισης κοπής δέντρων και κατεδάφισης κτίσματος, για την εφαρμογή του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου, που αφορά στη διάνοιξη της οδού Αναστασιάδη, στη Δημοτική Ενότητα Συκεών


ΑΠΟΦΑΣΗ 48 (ΛΗΨΗ)

Εξέταση των με αριθμό πρωτοκ. 1182/18-1-2021,1299/19-1-2021,2402/29-1-2021 και 4256/25-2-2021 αιτήσεων των κ.κ. Κώστογλου Ευαγγελίας, Σιγαλού Ασπασίας, Σιγαλού Γεωργίου και Παπίτσας Αικατερίνης αντίστοιχα, που αφορούν στην τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου με τον αποχαρακτηρισμό τμήματος ¨Χώρου αστικού πρασίνου¨ και την μετατροπή του σε οικοδομήσιμο χώρο επί της οδού Υδροφόρου Παπαγεωργίου 49Α εντός του Ο.Τ. 45 στη Δημοτική ενότητα Νεάπολης

του Δήμου Νεάπολης Συκεών


12η διά τηλεδιάσκεψης τακτική συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την Τρίτη 20/07/2021


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 49 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την παράταση ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων του κ. ΠΡΑΝΔΕΚΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ, για το κατάστημά της " ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ - ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ", στην οδό Ρ. Φερραίου αρ. 112, στη Δημοτική Ενότητα Συκεών


ΑΠΟΦΑΣΗ 50 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την παράταση ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων της εταιρείας "Υπηρεσίες εστίασης και διασκέδασης Συκεών Ο.Ε." με νόμιμο εκπρόσωπο τον κ. ΚΑΖΑΤΣΚΙΔΗ ΑΝΑΤΟΛΙΟ του Αλεξάνδρου, για το κατάστημα " ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ" , στην οδό Γ. Γεννηματά αρ.30 στη Δημοτική Ενότητα Συκεών


ΑΠΟΦΑΣΗ 51 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την παράταση ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων της κ. SIMONI KRISTINA του PANAJIOT, για το κατάστημά της "ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΜΠΑΡ-ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ", εντός του περιαστικού άλσους, στην περιοχή της Δενδροφυτείας, στη Δημοτική Ενότητα Συκεών


ΑΠΟΦΑΣΗ 52 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την παράταση ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων της κ. ΑΣΛΑΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗΣ , για το κατάστημα " ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ - ΜΠΑΡ", στην οδό Λεωφόρο Γ. Παπανικολάου αρ. 60, στη Δημοτική Ενότητα Πεύκων


ΑΠΟΦΑΣΗ 53 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την παράταση ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων της κ. Αλεξοπούλου Μαρίας του Κωνσταντίνου, για το κατάστημά της " ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ & ΠΟΤΩΝ ΑΠΟ ΚΥΛΙΚΕΙΟ -ΚΑΦΕ -ΜΠΑΡ", στην οδό Κουντουριώτη αρ. 4, στη Δημοτική Ενότητα Νεάπολης


ΑΠΟΦΑΣΗ 54 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την παράταση ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων της εταιρείας PALMERA GARDEN BAR ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ, με νόμιμο εκπρόσωπο τον κ. Ραπτίδη Χαράλαμπο, για το κατάστημα " ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ", στην οδό Λαγκαδα αρ. 162, στη Δημοτική Ενότητα Νεάπολης


ΑΠΟΦΑΣΗ 55 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την παράταση ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων του κ. ΓΚΟΥΖΙΟΥΡΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του Νικολάου, για το κατάστημα " ΚΑΦΕΝΕΙΟ", στην οδό Ίμβρου αρ. 30, στη Δημοτική Ενότητα Νεάπολης


13η διά περιφοράς τακτική συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την Παρασκευή 30/07/2021


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 56 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την παράταση ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων του κ. ΝΤΑΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ για το κατάστημα " ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ", στην οδό Λεωφόρο Όχι αρ. 3, στη Δημοτική Ενότητα Αγίου Παύλου


ΑΠΟΦΑΣΗ 57 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την παράταση ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων της εταιρείας ΑΝΤΑΒΑΛΗΣ ΑΒΡΑΑΜ & ΣΙΑ Ε.Ε για το κατάστημα " ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ", στην οδό Λεωφόρο Όχι αρ. 5, στη Δημοτική Ενότητα Αγίου Παύλου


ΑΠΟΦΑΣΗ 58 (ΛΗΨΗ)

Γνωμοδότηση για την παραχώρηση χώρου στάθμευσης αναπηρικού αυτοκινήτου στο οδόστρωμα επί της οδού Διδυμοτείχου αρ.25, στη Δημοτική Ενότητα Νεάπολης


ΑΠΟΦΑΣΗ 59 (ΛΗΨΗ)

Γνωμοδότηση για την παραχώρηση χώρου στάθμευσης αναπηρικού αυτοκινήτου στο οδόστρωμα επί της οδού Βερμίου αρ.23, στη Δημοτική Ενότητα Συκεών


ΑΠΟΦΑΣΗ 60 (ΛΗΨΗ)

Γνωμοδότηση έγκρισης νέων σχολικών διαβάσεων στη Δημοτική Ενότητα Νεάπολης


ΑΠΟΦΑΣΗ 61 (ΛΗΨΗ)

Γνωμοδότηση για την έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Παιδικών Χαρών του Δήμου Νεάπολης - Συκεών


ΑΠΟΦΑΣΗ 62 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την παράταση ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων του κ. ΙΩΑΝΝΙΔΗ ΜΙΧΑΗΛ για το κατάστημα " ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ - ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ", στην οδό Λεωφόρο Γ. Παπανικολάου αρ. 1, στη Δημοτική Ενότητα Πεύκων


ΑΠΟΦΑΣΗ 63 (ΛΗΨΗ)

Γνωμοδότηση έγκρισης νέων σχολικών διαβάσεων στη Δημοτική Ενότητα Πεύκων


ΑΠΟΦΑΣΗ 64 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την παράταση ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων του κ. ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΗ ΧΡΗΣΤΟΥ (JARDIN) για το κατάστημα " ΚΑΦΕ- ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ", στην οδό Παναγή Τσαλδάρη αρ. 49, στη Δημοτική Ενότητα Νεάπολης


14η διά τηλεδιάσκεψης τακτική συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής τη Δευτέρα 20/09/2021


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 65 (ΛΗΨΗ)

Γνωμοδότηση έγκρισης νέων σχολικών διαβάσεων στη Δημοτική Ενότητα Αγίου Παύλου


ΑΠΟΦΑΣΗ 66 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την παράταση ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων του για το κατάστημα του κ. ΛΙΑΠΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, «ΚΑΦΕΝΕΙΟ», στην οδό Ελλησπόντου 10, στη Δημοτική Ενότητα Νεάπολης


15η διά τηλεδιάσκεψης τακτική συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την Παρασκευή 19/11/2021


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 67 (ΛΗΨΗ)

Γνωμοδότηση επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δημοτικής Ενότητας Πεύκων


ΑΠΟΦΑΣΗ 68 (ΛΗΨΗ)

Εξέταση αιτήματος κας ΜΠΑΚΟΛΑ ΛΩΞΑΝΔΡΑΣ για την έγκριση υποβιβασμού στάθμης του πεζοδρομίου, επί της οδού ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ 64 & ΑΘ.ΔΙΑΚΟΥ - Δ.Ε. ΝΕΑΠΟΛΗΣ προκειμένου να διευκολυνθεί η ΕΙΣΟΔΟΣ – ΕΞΟΔΟΣ στην ιδιωτική κλειστή θέση στάθμευσης


ΑΠΟΦΑΣΗ 69 (ΛΗΨΗ)

Εξέταση αιτήματος κου ΛΥΜΠΟΥΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ για την έγκριση υποβιβασμού στάθμης του πεζοδρομίου επί της οδού ΑΓΝ. ΣΤΡΑΤΙΩΤΗ 7 - Δ.Ε. ΣΥΚΕΩΝ προκειμένου να διευκολυνθεί η ΕΙΣΟΔΟΣ – ΕΞΟΔΟΣ στην ιδιωτική κλειστή θέση στάθμευσης (Piloti)


ΑΠΟΦΑΣΗ 70 (ΛΗΨΗ)

Γνωμοδότηση για σημειακή παρέμβαση στην οδό Παπαναστασίου 30, προς αντικατάσταση θέσης στάσης μπροστά από πρώην Περίπτερο το οποίο καθαιρέθηκε 2020 σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 31/2018 ΑΔΣ με πεζοδρόμιο


ΑΠΟΦΑΣΗ 71 (ΛΗΨΗ)

Γνωμοδότηση σχετικά με την κοπή ενός επικίνδυνου για πτώση πεύκου στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Αγίου Παύλου


ΑΠΟΦΑΣΗ 72 (ΛΗΨΗ)

Γνωμοδότηση σχετικά με την κοπή ενός πεύκου που βρίσκεται σε κοινόχρηστο χώρο πρασίνου επί της οδού Δημοκρατίας 47-49 της Δ.Ε. Πεύκων


16η διά περιφοράς τακτική συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την Τρίτη 30/11/2021


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 73 (ΛΗΨΗ)

Γνωμοδότηση για την παραχώρηση χώρου στάθμευσης αναπηρικού αυτοκινήτου στο οδόστρωμα επί της οδού Νικομηδείας αρ. 7 στη Δημοτική Ενότητα Συκεών


ΑΠΟΦΑΣΗ 74 (ΛΗΨΗ)

Γνωμοδότηση σχετικά με την κοπή τριών κυπαρισσιών, τα οποία φύονται στο πεζοδρόμιο επί της οδού Αραπίτσας αρ. 24, στη Δημοτική Ενότητα Συκεών


ΑΠΟΦΑΣΗ 75 (ΛΗΨΗ)

Γνωμοδότηση για την εξέταση αιτήματος της κ. ΔΑΜΙΑΝΙΔΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑΣ για την έγκριση υποβιβασμού στάθμης του πεζοδρομίου, επί της οδού ΝΙΚ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ αρ. 24, στη Δημοτική Ενότητα Συκεών, προκειμένου να διευκολυνθεί η ΕΙΣΟΔΟΣ - ΕΞΟΔΟΣ σε κλειστή θέση στάθμευσης


ΑΠΟΦΑΣΗ 76 (ΛΗΨΗ)

Γνωμοδότηση για την εξέταση αιτήματος του κ. ΤΖΗΡΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΥ για την έγκριση υποβιβασμού στάθμης του πεζοδρομίου, επί της οδού ΡΗΓΑ ΦΕΡΡΑΙΟΥ αρ. 136, στη Δημοτική Ενότητα Συκεών, προκειμένου να διευκολυνθεί η ΕΙΣΟΔΟΣ - ΕΞΟΔΟΣ σε θέση στάθμευσης (piloti)


ΑΠΟΦΑΣΗ 77 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την παράταση ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων της εταιρείας "Χ. ΜΑΡΜΑΡΙΝΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.", για το κατάστημα "ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ - ΜΠΑΡ", στην οδό ΜΗΤΡ. ΚΑΡΑΒΑΓΓΕΛΗ αρ. 21, στη Δημοτική Ενότητα Νεάπολης


17η διά τηλεδιάσκεψης τακτική συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την Παρασκευή 17/12/2021


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 78

Κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης των οικοπέδων που βρίσκονται στον χαρακτηρισμένο χώρο εθνικού παιδικού σταθμού του Ο.Τ 10 καθώς και στον χαρακτηρισμένο χώρο πρασίνου του ΟΤ. 11 , μεταξύ των οδών Ελλησπόντου - Ρήγα Φεραίου - Κύπρου, της Δημοτικής Ενότητας Νεάπολης του Δήμου Νεάπολης - Συκεών


ΑΠΟΦΑΣΗ 79 (ΛΗΨΗ)

Καθορισμός τιμών μονάδος για προσκυρώσεις και αποζημιώσεις ιδιωτών προς το Δήμο και αντιστρόφως για το έτος 2022 και μέχρι αναπροσαρμογής των αντικειμενικών αξιών


ΑΠΟΦΑΣΗ 80 (ΛΗΨΗ)

Γνωμοδότηση για τη λήψη προσωρινών κυκλοφοριακών μέτρων επί της οδού Ζωοδόχου Πηγής της Δ.Ε. Πεύκων, για την κατασκευή δικτύου Φυσικού Αερίου


ΑΠΟΦΑΣΗ 81 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την παράταση λειτουργίας μουσικών οργάνων έτους 2021 της κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗΣ, για το κατάστημα "ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ (Ταβέρνα), στη Λεωφόρο Γ. Παπανικολάου αρ. 76, στη Δημοτική Ενότητα Πεύκων


ΑΠΟΦΑΣΗ 82 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την παράταση λειτουργίας μουσικών οργάνων έτους 2022 της κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗΣ, για το κατάστημα "ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ (Ταβέρνα), στη Λεωφόρο Γ. Παπανικολάου αρ. 76, στη Δημοτική Ενότητα Πεύκων


18η διά περιφοράς τακτική συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την Πέμπτη 30/12/2021


ΑΠΟΦΑΣΗ 83 (ΛΗΨΗ)

Παράταση ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων της εταιρείας «ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ ΚΑΦΕ Ε.Ε.», για το κατάστημα «ΚΑΦΕ ΜΠΑΡ», στην Λεωφ. Γ. Παπανικολάου 140, στη Δημοτική Ενότητα Πεύκων


ΑΠΟΦΑΣΗ 84 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την παράταση ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων της εταιρείας "Χ. ΜΑΡΜΑΡΙΝΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε", για το κατάστημα "ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ ΜΠΑΡ", στην οδό ΜΗΤΡ. ΚΑΡΑΒΑΓΓΕΛΗ 21, στη Δημοτική Ενότητα Νεάπολης


ΑΠΟΦΑΣΗ 85 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την παράταση ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων της κ. ΠΕΛΤΕΚΗ ΜΑΡΙΝΑΣ, για το κατάστημα " ΚΑΦΕΝΕΙΟ", στην οδό Μαβίλη αρ.4, στη Δημοτική Ενότητα Πεύκων


ΑΠΟΦΑΣΗ 86 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την παράταση λειτουργίας μουσικών οργάνων της εταιρείας "ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ - ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΑ - ΑΝΑΩΥΚΤΗΡΙΑ ΕΠΕ", για το κατάστημα " ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ - ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ- ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ ", στη Λεωφόρο Γ. Παπανικολάου αρ. 98, στη Δημοτική Ενότητα Πέυκων


ΑΠΟΦΑΣΗ 87 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την παράταση ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων του κ. ΑΣΛΑΝΙΔΗ ΣΤΕΦΑΝΟΥ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ, για το κατάστημα" ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ", στην οδό Ρήγα Φεραίου αρ. 139, στη Δημοτική Ενότητα Συκεών


ΑΠΟΦΑΣΗ 88 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την παράταση λειτουργίας μουσικών οργάνων του κ. ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ του ΙΩΑΝΝΗ, για το κατάστημα "ΚΑΦΕ- ΜΠΑΡ- ΜΕΖΕΔΟΠΩΛΕΙΟ", στην οδό Επταπυργίου αρ. 71-73, στη Δημοτική Ενότητα Συκεών, για το έτος 2022


ΑΠΟΦΑΣΗ 89 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την παράταση λειτουργίας μουσικών οργάνων ετών 2021 και 2022 της εταιρείας " Δ. ΞΕΣΦΥΓΓΗς & ΣΙΑ Ο.Ε.", για το κατάστημα "ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ", στην οδό Φλογητών αρ. 32, στη Δημοτική Ενότητα Νεάπολης


ΑΠΟΦΑΣΗ 90 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την παράταση λειτουργίας μουσικών οργάνων έτους 2022, της εταιρείας "ΚΑΦΕ ΜΠΑΡ Ε.Ε", για το κατάστημα "ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ - ΜΠΑΡ - ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ", στην οδό Ανδρ. Παπανδρέου αρ. 40, στη Δημοτική Ενότητα Νεάπολης


ΑΠΟΦΑΣΗ 91 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την παράταση λειτουργίας μουσικών οργάνων έτους 2022, της εταιρείας "ΜΕΖΕΔΟΠΩΛΕΙΟ ΜΠΑΡ Ε.Ε."( TANDUR), για το κατάστημα " ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ, ΜΠΑΡ, ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ", στην οδό Αγ. Γεωργίου 42 & Παν. Τσαλδάρη, στη Δημοτική Ενότητα Νεάπολης