Εξυπηρέτηση μέσω Δήμου

Αρχική

/

Ψηφιακές Υπηρεσίες

/

Εξυπηρέτηση μέσω Δήμου

Γραφικό για την εξυπηρέτηση του πολίτη

Ηλεκτρονικές αιτήσεις

Ο Δήμος Νεάπολης-Συκεών παρέχει ηλεκτρονικά τις απαιτούμενες αιτήσεις για τα παρακάτω αιτήματα προς τις δημοτικές υπηρεσίες.