Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί

Πίσω στις Προκηρύξεις

14 Ιουνίου 2024

Ανοικτός πλειοδοτικός διαγωνισμός για τη σύναψη σύμβασης συλλογής εγκαταλελειμμένων οχημάτων (Ο.Τ.Κ.Ζ.)

Ο Δήμος Νεάπολης–Συκεών προκηρύσσει ανοικτό πλειοδοτικό διαγωνισμό για τη σύναψη σύμβασης συλλογής εγκαταλελειμμένων οχημάτων (Ο.Τ.Κ.Ζ.) εντός των ορίων του Δήμου, μεταξύ του Δήμου Νεάπολης –Συκεών και εταιρείας επεξεργασίας και ανακύκλωσης οχημάτων – επίσημο μέλος των δικτύων Ε.Δ.Ο.Ε..