Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί

Πίσω στις Προκηρύξεις

7 Ιουνίου 2024

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 2/2024

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ 10/06/2024 ΕΩΣ 19/06/2024

σύναψη σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο της πράξης «Συνέχιση της λειτουργίας της Δομής Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Νεάπολης –Συκεών» με Κωδικό ΟΠΣ6001987 και ένταξη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2021-2027»