Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί

Πίσω στις Προκηρύξεις

10 Απριλίου 2024

Ταχυμεταφορά εγγράφων για την κάλυψη αναγκών λειτουργίας της Κοινωφελούς Επιχείρησης Υπηρεσιών Νεάπολης-Συκεών

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Υπηρεσιών Νεάπολης-Συκεών προκειμένου να προβεί στην ανάθεση της εργασίας ταχυμεταφοράς για την κάλυψη αναγκών λειτουργίας της Κοινωφελούς Επιχείρησης Υπηρεσιών Νεάπολης Συκεών προϋπολογισμού 6.138,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις οικονομικές προσφορές τους, σφραγισμένες στο τμήμα προμηθειών της επιχείρησης, έως και Τρίτη 16 Απριλίου 2019 και ώρα 09.30 π.μ..