Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί

Πίσω στις Προκηρύξεις

21 Μαρτίου 2024

Προσωρινοί πίνακες κατάταξης ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης τριάντα (30) θέσεων ΠΕ φυσικής αγωγής-γυμναστών για το πρόγραμμα «Άθλησης για Όλους» 2023-2024

Προσωρινοί πίνακες κατάταξης ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης τριάντα (30) θέσεων ΠΕ φυσικής αγωγής-γυμναστών για το πρόγραμμα «Άθλησης για Όλους» 2023-2024