Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί

Πίσω στις Προκηρύξεις

23 Σεπτεμβρίου 2022

Προκήρυξη Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου ΣΜΕ2/2022 για έναν (1) ΠΕ Παιδίατρο

Για την υλοποίηση του προγράμματος-έργου της ιατρικής παρακολούθησης και φροντίδας των παιδιών προσχολικής ηλικίας που φιλοξενούνται στους Δημοτικούς Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς Σταθμούς της ΚΕΥΝΣ,

Στα πλαίσια της Δράσης «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για τη πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης» 2022-2023 με διάρκεια από την υπογραφή της σύμβασης έως 31/08/2023

Προκήρυξη Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου ΣΜΕ2/2022 για έναν (1) ΠΕ Παιδίατρο για την υλοποίηση του προγράμματος-έργου της ιατρικής παρακολούθησης και φροντίδας των παιδιών προσχολικής ηλικίας που φιλοξενούνται στους Δημοτικούς Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς Σταθμούς της ΚΕΥΝΣ, το οποίο υλοποιείται στα πλαίσια της Δράσης «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για τη πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης» 2022-2023 με διάρκεια από την υπογραφή της σύμβασης έως 31/08/2023.


ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ


Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, κατά περίπτωση, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΜΕ 1ΠΕ/ΤΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ηλεκτρονικά στο keyns.prok@gmail.com. Σε περίπτωση που δεν μπορεί να γίνει χρήση της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, η αίτηση με τα συνημμένα δικαιολογητικά θα αποστέλλεται ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Ελ. Βενιζέλου 125, Νεάπολη, Τ.Κ. 56728 Θεσσαλονίκη, απευθύνοντάς την στην Κοινωφελή Επιχείρηση Υπηρεσιών Νεάπολης - Συκεών (ΚΕΥΝΣ) τηλ. επικοινωνίας: 2313 329520 Η αίτηση συμμετοχής που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές. Οι υποψήφιοι θα υποβάλουν τη σχετική αίτηση από το Σάββατο 24/09/2022 έως την Δευτέρα 03/10/2022 με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά με ηλεκτρονικό τρόπο στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση, keyns.prok@gmail.com.