Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί

Πίσω στις Προκηρύξεις

17 Ιανουαρίου 2022

Κάλεσμα για προσφορά διενέργειας διαγνωστικών τεστ ανίχνευσης του κορωνοϊού SARS-CoV-2 σε προνομιακή τιμή για όλους τους δημότες του Δήμου Νεάπολης-Συκεών

Προς διαγνωστικά κέντρα, κλινικές, μικροβιολογικά ή μοριακά εργαστήρια, εντός του Πολεοδομικού Συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης

Στο πλαίσιο των μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19

Το Δημοτικό Συμβούλιο Νεάπολης-Συκεών, στο πλαίσιο των μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και προκειμένου να εξασφαλιστεί η βέλτιστη εξυπηρέτηση των δημοτών, καλεί διαγνωστικά κέντρα, κλινικές, μικροβιολογικά ή μοριακά εργαστήρια, εντός του Πολεοδομικού Συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης, όπως προσφέρουν τη διενέργεια διαγνωστικών τεστ ανίχνευσης του κορωνοϊού SARS-CoV-2 με τη μέθοδο μοριακού ελέγχου Real Time – PCR σε προνομιακή τιμή για όλους τους δημότες του Δήμου Νεάπολης-Συκεών.


Το Δημοτικό Συμβούλιο Νεάπολης-Συκεών, στο πλαίσιο των μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και προκειμένου να εξασφαλιστεί η βέλτιστη εξυπηρέτηση των δημοτών, καλεί διαγνωστικά κέντρα, κλινικές, μικροβιολογικά ή μοριακά εργαστήρια, εντός του Πολεοδομικού Συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης, όπως προσφέρουν τη διενέργεια διαγνωστικών τεστ ανίχνευσης του κορωνοϊού SARS-CoV-2 με τη μέθοδο μοριακού ελέγχου Real Time – PCR σε προνομιακή τιμή για όλους τους δημότες του Δήμου Νεάπολης-Συκεών.


Η προσφερόμενη τιμή θα είναι μία και θα αφορά το σύνολο της παρεχόμενης υπηρεσίας (δειγματοληψία και ανάλυση δείγματος κ.λ.π. περιλαμβανόμενων των απαιτούμενων αντιδραστηρίων και αναλώσιμων υλικών) και θα παραμείνει σταθερή για τουλάχιστον 6 μήνες.


Η δημοτικότητα των πολιτών θα αποδεικνύεται με πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή μέσω του κόμβου gov.gr.


Το διαγωνιστικό κέντρο, κλινική, μικροβιολογικό ή μοριακό εργαστήριο, πρέπει να κατέχει νόμιμη άδεια λειτουργίας, αντίγραφο της οποίας θα καταθέσει μαζί με την προσφορά. Επίσης θα πρέπει να μπορεί να καλύψει τις ανάγκες των δημοτών, οι οποίοι και θα επιβαρύνονται εξ ολοκλήρου το σχετικό κόστος. Τα αποτελέσματα του κάθε τεστ θα πρέπει να είναι διαθέσιμα εντός το αργότερο 24 ωρών από την εξέταση, θα καταχωρούνται δε με ευθύνη του κέντρου, κλινικής, εργαστηρίου, στην πλατφόρμα του Εθνικού Μητρώου Ασθενών COVID-19, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.


Ο κατάλογος των συμμετεχόντων στην παρούσα πρόσκληση, με τις προσφερόμενες τιμές, θα δημοσιοποιηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου, στα ΜΜΕ καθώς και με κάθε πρόσφορο μέσο, προκειμένου να λάβει γνώση το σύνολο των δημοτών του Δήμου Νεάπολης-Συκεών.


Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν το ενδιαφέρον τους (αντίγραφο άδειας λειτουργίας και προσφορά) στο e-mail protocol.sykies@n3.syzefxis.gov.gr έως την Παρασκευή 21-1-2022 και ώρα 12 μ.μ.


Ο έλεγχος των προσφορών και η κατάρτιση του καταλόγου που θα δημοσιοποιηθεί θα γίνει με ευθύνη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου.


Πληροφορίες στο τηλ. 2313313201, 6948003862


Ο Δήμαρχος Νεάπολης - Συκεών

Σίμος Θ. Δανιηλίδης


Αντιπρόεδρος της ΠΕΔ Κεντρικής Μακεδονίας

Πρόεδρος της Επιτροπής Κοινωνικής Πολιτικής της ΚΕΔΕ