Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί

Πίσω στις Προκηρύξεις

3 Φεβρουαρίου 2022

Πίνακες κατάταξης για τέσσερις (4) θέσεις εργασίας (αριθμ. πρωτ. 5248/13-12-2021)

Για την πρόσληψη ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης αντίστοιχων προσόντων, κατηγορίας,εκπαιδευτικής βαθμίδας, κλάδου / ειδικότητας του προσωπικού που τελεί σε αναστολή καθηκόντων

Απόφαση και πίνακες καταταξης

Πίνακες κατάταξης της ανακοίνωσης 2/2021 της ΚΕΥΝΣ (αριθμ. πρωτ. 5248/13-12-2021) με την οποία προκηρύχθηκαν τέσσερις (4) θέσεις για την πρόσληψη ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης αντίστοιχων προσόντων, κατηγορίας,εκπαιδευτικής βαθμίδας, κλάδου / ειδικότητας του προσωπικού που τελεί σε αναστολή καθηκόντων (αρ. 206 Ν.4820/2021 υποχρεωτικός εμβολιασμός) και σύμφωνα με το άρθρο 207 του Ν.4820/2021 μίας (1) θέσης ΤΕ Νοσηλευτών στο Α’ ΚΑΠΗ Συκεών, μιας (1) θέσης ΔΕ Κοινωνικών Φροντιστών στο ΚΗΦΗ Νεάπολης, μιας (1) θέσης ΥΕ Οικογενειακών Βοηθών στο Β’ ΚΑΠΗ Συκεών, και μίας (1) θέσης ΥΕ Οικογενειακών Βοηθών της Μονάδας Βοήθεια στο Σπίτι στον Άγιο Παύλο.


ΑΠΟΦΑΣΗ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ