Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί

Πίσω στις Προκηρύξεις

23 Φεβρουαρίου 2022

Ανάθεση των εργασιών μυοκτονίας, απεντόμωσης και απολύμανσης στα κτίρια της Κοινωφελούς Επιχείρησης Υπηρεσιών Νεάπολης- Συκεών

Προϋπολογισμού 6.759,24€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Πρόσκληση κατάθεσης προσφοράς

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Υπηρεσιών Νεάπολης- Συκεών, προκειμένου να προβεί στην ανάθεση των εργασιών μυοκτονίας, απεντόμωσης και απολύμανσης στα κτίρια της, προϋπολογισμού 6.759,24€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις οικονομικές τους προσφορές, στο γραφείο της επιχείρησης έως και τη Δευτέρα 28/2/2022 & ώρα 10.00 π.μ.


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ