Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί

Πίσω στις Προκηρύξεις

23 Φεβρουαρίου 2022

Πίνακες κατάταξης για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης, συνολικά δεκατριών (13) ατόμων

Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «ΣΤΕΓΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ - ΣΥΚΕΩΝ» του Άξονα Προτεραιότητας ΑΞΟ9Β «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας - ΕΚΤ»,

Στην Κοινωφελή Επιχείρηση Υπηρεσιών Νεάπολης - Συκεών

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΕΑΠΟΛΗΣ - ΣΥΚΕΩΝ


Πίνακες κατάταξης για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης συνολικά δεκατριών (13) ατόμων, ήτοι ενός (1) ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών, έξι (6) ΔΕ Νοσηλευτών/Βοηθών Νοσηλευτών και έξι (6) ΔΕ Κοινωνικών Φροντιστών/Κοινωνικών Επιμελητών, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «ΣΤΕΓΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ - ΣΥΚΕΩΝ» του Άξονα Προτεραιότητας ΑΞΟ9Β «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας - ΕΚΤ», στην Κοινωφελή Επιχείρηση Υπηρεσιών Νεάπολης - Συκεών, που εδρεύει στις Συκιές Θεσσαλονίκης,


ΑΠΟΦΑΣΗ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΚΛΕΙΟΙΜΕΝΟΙ