Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί

Πίσω στις Προκηρύξεις

27 Νοεμβρίου 2023

Ανακοίνωση υπ' αριθμ. ΣΟΧ 3/2023 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για 1 ΤΕ Νοσηλευτικής.

Υποβολή αιτήσεων από 27-11-2023 έως και 8-12-2023

Το Δημοτικό Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Νεάπολης Συκεών ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του ΝΠΔΔ «Δημοτικό Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Νεάπολης-Συκεών», που εδρεύει στο Δήμο Νεάπολης-Συκεών της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης.


Επισυνάπτονται λεπτομερής ανακοίνωση, έντυπο αίτησης, παράρτημα η/υ και παράρτημα ανακοινώσεων.