Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί

Πίσω στις Προκηρύξεις

17 Νοεμβρίου 2023

Πρόσκληση υποβολής Αιτήσεων συμμετοχής για το πρόγραμμα «ΚΑΛΥΨΗ»

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ


καλεί


Άτομα ηλικίας είκοσι πέντε (25) έως τριάντα εννέα (39) ετών, που περιλαμβάνονται στις ωφελούμενες μονάδες Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος κατά τον μήνα Μάρτιο του 2023 και κατοικούν εντός του Δήμου Νεάπολης-Συκεών , όπως αυτό προκύπτει από την αίτηση για το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα, να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα Κάλυψη.