Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί

Πίσω στις Προκηρύξεις

17 Οκτωβρίου 2023

Πίνακες κατάταξης

Πίνακες κατάταξης της υπ’ αριθμ. 3237/22-09-2023, Ανακοίνωσης ΣΜΕ1/2023 της ΚΕΥΝΣ (ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ / ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ).