Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί

Πίσω στις Προκηρύξεις

20 Σεπτεμβρίου 2023

Προμήθεια χημικών & απολυμαντικού υλικού για τον καθαρισμό της κολυμβητικής δεξαμενής του Δημοτικού Κολυμνητηρίου Συκεών για δύο (2) έτη

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Υπηρεσιών Νεάπολης-Συκεών προκηρύσσει Ανοικτό Δημόσιο Διαγωνισμό, κάτω των ορίων, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη, μόνο βάσει τιμής, για την ανάθεση της Προμήθειας Χημικών & Απολυμαντικού υλικού για τον καθαρισμό του Δημοτικού Κολυμβητηρίου Συκεών, για δύο (2) έτη, προϋπολογισμού ποσού 51.012,98 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.