Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί

Πίσω στις Προκηρύξεις

14 Αυγούστου 2023

Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων συμμετοχής για το πρόγραμμα «ΚΑΛΥΨΗ»

Ο Δήμαρχος Νέαπολης-Συκεών καλεί:

Άτομα ηλικίας είκοσι πέντε (25) έως τριάντα εννέα (39) ετών, που περιλαμβάνονται στις ωφελούμενες μονάδες Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος κατά τον μήνα Μάρτιο του 2023 και κατοικούν εντός του Δήμου Νεάπολης-Συκεών , όπως αυτό προκύπτει από την αίτηση για το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα, να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα Κάλυψη.