Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί

Πίσω στις Προκηρύξεις

25 Απριλίου 2023

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για Εργασίες καθαρισμού μοκετών των παιδικών-βρεφικών σταθμών Δημοτικού Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Νεάπολης-Συκεών

Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς για Εργασίες καθαρισμού μοκετών των παιδικών-βρεφικών σταθμών  Δημοτικού Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Νεάπολης-Συκεών, προϋπολογισμού 1.116,00€, με το ΦΠΑ, με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης με απόφαση Προέδρου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν.4412/2016.».


Πληροφορίες Κόττα Χριστίνα

Τηλ. 2310-213161.