Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί

Πίσω στις Προκηρύξεις

21 Μαρτίου 2022

Ανακοίνωση υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1 /2022 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ που αφορά στην υλοποίηση του χρηματοδοτούμενου έργου “VOICES” Migrant Voices Heard: Enhancing the participation of migrants through the creation of migrant councils’

Τα σχετικά αρχεία

Ανακοίνωση υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1 /2022 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ που αφορά στην υλοποίηση του χρηματοδοτούμενου έργου “VOICES” Migrant Voices Heard: Enhancing the participation of migrants through the creation of migrant councils’.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΑΡΧΕΙΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΝΩΣΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ ΑΡΧΕΙΟ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΡΧΕΙΟ

ΕΓΓΡΑΦΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ