Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί

Πίσω στις Προκηρύξεις

22 Μαρτίου 2022

Διαδικασία κλήρωσης για ορισμό μελών για προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου «Συντηρήσεις, μονώσεις, χρωματισμοί σχολικών κτιρίων», ΑΜ 50-2019

Η σχετική ανακοίνωση

Ανακοίνωση για διαδικασία κλήρωσης για ορισμό μελών για προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου «Συντηρήσεις, μονώσεις, χρωματισμοί σχολικών κτιρίων», ΑΜ 50-2019


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΡΧΕΙΟ