Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί

Πίσω στις Προκηρύξεις

30 Μαρτίου 2023

Ενεργειακή αναβάθμιση του Κολυμβητηρίου Συκεών του Δήμου Νεάπολης - Συκεών


Ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου Νεάπολης - Συκεών της μελέτης κατασκευής του έργου


Προϋπολογισμού 1.470.000,00 €ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΘΕΜΑ : Ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου Νεάπολης - Συκεών της μελέτης κατασκευής του έργου: «Ενεργειακή Αναβάθμιση του Κολυμβητηρίου Συκεών του Δήμου Νεάπολης - Συκεών»,

αρ. μελέτης 53/2021


Σε εφαρμογή της παρ. 4 του άρθ. 70 του Ν.4412/2016, όπως αυτό τροποποιήθηκε με τον Ν. 4782/2021, αναρτούμε στην ιστοσελίδα του Δήμου Νεάπολης - Συκεών (http://www.dimosneapolis-sykeon.gr/) την μελέτη

κατασκευής του έργου: «Ενεργειακή Αναβάθμιση του Κολυμβητηρίου Συκεών του Δήμου Νεάπολης - Συκεών», αρ. μελέτης 53/2021,ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ( ΛΗΨΗ )


ΤΣΥ (ΛΗΨΗ )


ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ΛΗΨΗ )


ΣΑΥ (ΛΗΨΗ )


ΦΑΥ (ΛΗΨΗ )


ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (ΛΗΨΗ )


ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ (ΛΗΨΗ )


ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ( ΛΗΨΗ )


ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ (ΛΗΨΗ )


ΕΣΥ ( ΛΗΨΗ )


ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ (ΛΗΨΗ)


ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ( ΛΗΨΗ )


ΚΑΤΟΨΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ( ΛΗΨΗ )


ΚΑΤΟΨΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ (ΛΗΨΗ )


ΚΑΤΟΨΗ ΔΩΜΑΤΟΣ ( ΛΗΨΗ )


ΟΨΕΙΣ ( ΛΗΨΗ )


ΤΟΜΕΣ ( ΛΗΨΗ )


ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΤΟΜΕΣ 1 ( ΛΗΨΗ )


ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ( ΛΗΨΗ )


ΗΛΙΑΚΑ ΥΠΟΓΕΙΟ ( ΛΗΨΗ )


ΗΛΙΑΚΑ ΔΩΜΑ ( ΛΗΨΗ )


ΗΛΙΑΚΑ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ ( ΛΗΨΗ )


ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΥΠΟΓΕΙΟ ( ΛΗΨΗ )


ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΔΩΜΑ ( ΛΗΨΗ )


ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ (ΛΗΨΗ)


ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΓΕΙΟ ( ΛΗΨΗ )


ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΩΜΑ ( ΛΗΨΗ )


ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ ( ΛΗΨΗ )


ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ( ΛΗΨΗ )