Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί

Πίσω στις Προκηρύξεις

29 Μαρτίου 2022

Ανάθεση των εργασιών μεταφορικού και αχθοφορικού περιεχομένου, πολιτιστικών και αθλητικών υλικών της Κοινωφελούς Επιχείρησης Υπηρεσιών Νεάπολης- Συκεών για δύο (2) έτη

Προϋπολογισμού 18.476,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Υπηρεσιών Νεάπολης – Συκεών, καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις οικονομικές προσφορές τους προκειμένου να προβεί στην ανάθεση των εργασιών μεταφορικού και αχθοφορικού περιεχομένου, πολιτιστικών και αθλητικών υλικών της Κοινωφελούς Επιχείρησης Υπηρεσιών Νεάπολης- Συκεών για δύο (2) έτη, προϋπολογισμού 18.476,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.


ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΑΡΧΕΙΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΡΧΕΙΟ