Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί

Πίσω στις Προκηρύξεις

30 Μαρτίου 2022

Ανάθεση της εργασίας για την παροχή υπηρεσιών ιατρού εργασίας

Προϋπολογισμού 7.392,38 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Υπηρεσιών Νεάπολης - Συκεών προκειμένου να προβεί στην ανάθεση της εργασίας για την παροχή υπηρεσιών ιατρού εργασίας προϋπολογισμού 7.392,38 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ , καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις οικονομικές προσφορές τους, σφραγισμένες στο τμήμα προμηθειών της επιχείρησης.


ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΑΡΧΕΙΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΡΧΕΙΟ