Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί

Πίσω στις Προκηρύξεις

25 Μαρτίου 2023

Προκήρυξη ΣΟΧ 1-2023

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΕΙΟΥ, Ι. ΜΙΧΑΗΛ & ΣΤΡ. ΣΑΡΑΦΗ 1 ΑΠΌ 26-03-2023 ΕΩΣ 04-04-2023