Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί

Πίσω στις Προκηρύξεις

3 Μαΐου 2022

«Διαχείριση ιατρικών αποβλήτων για τα ιατρεία του Δημοτικού Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Νεάπολης-Συκεών»

Προϋπολογισμού 12.094,46€

Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ


«Διαχείριση ιατρικών αποβλήτων για τα ιατρεία του Δημοτικού Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Νεάπολης-Συκεών», προϋπολογισμού 12.094,46€ με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης με απόφαση Προέδρου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν.4412/2016.


Πληροφορίες Κόττα Χριστίνα τηλ. 2310-213161.


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΡΧΕΙΟ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΑΡΧΕΙΟ