Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί

Πίσω στις Προκηρύξεις

27 Μαΐου 2022

Πίνακες κατάταξης της προκήρυξης 2/2022 για την πρόσληψη µε σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης

Αντίστοιχων προσόντων, κατηγορίας, εκπαιδευτικής βαθμίδας, κλάδου / ειδικότητας του προσωπικού που τελεί σε αναστολή καθηκόντων (αρ. 206 Ν.4820/2021 υποχρεωτικός εμβολιασμός)

Σύμφωνα με το άρθρο 207 του Ν.4820/2021 μιας (1) θέσης ΔΕ Διοικητικού στην ΚΕΥΝΣ

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ


Πίνακες κατάταξης της προκήρυξης 2/2022 για την πρόσληψη µε σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης αντίστοιχων προσόντων, κατηγορίας, εκπαιδευτικής βαθμίδας, κλάδου / ειδικότητας του προσωπικού που τελεί σε αναστολή καθηκόντων (αρ. 206 Ν.4820/2021 υποχρεωτικός εμβολιασμός) και σύμφωνα με το άρθρο 207 του Ν.4820/2021 μιας (1) θέσης ΔΕ Διοικητικού στην ΚΕΥΝΣ.


ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΧΕΙΟ

ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΟΙ ΑΡΧΕΙΟ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΡΧΕΙΟ