Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί

Πίσω στις Προκηρύξεις

2 Νοεμβρίου 2022

Ανακοίνωση υπ' αριθμ. ΣΟΧ 4/2022 για την πρόσληψη προσωπικού 2 ΤΕ Νοσηλευτών/τριων

Με σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου για 2 ΤΕ Νοσηλευτών/τριων έως 8 μήνες

Ανακοίνωση και αίτηση

Ανακοίνωση υπ' αριθμ. ΣΟΧ 4/2022 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου για 2 ΤΕ Νοσηλευτών/τριων έως 8 μήνες. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων από 4-11-2022 έως 15-11-2022.


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΑΛΕΞΙΟΥ ΣΟΦΙΑ

ΤΗΛ: 2310639355