Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί

Πίσω στις Προκηρύξεις

21 Ιουνίου 2022

Σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου που αφορά στην υλοποίηση του χρηματοδοτούμενου έργου “VOICES Migrant Voices Heard: Enhancing the participation of migrants through the creation of migrant councils”

Σύμβαση μίσθωσης έργου με ένα (1) άτομο

Τα σχετικά αρχεία

Ανακοίνωση υπ' αριθμ. ΣΜΕ 3 /2022 για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου που αφορά στην υλοποίηση του χρηματοδοτούμενου έργου “VOICES” Migrant Voices Heard: Enhancing the participation of migrants through the creation of migrant councils’.


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΜΕ 3-2022 ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ "VOICES"

ΑΙΤΗΣΗ ΣΜΕ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΜΕ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΝΩΣΗΣ Η/Υ