Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί

Πίσω στις Προκηρύξεις

12 Ιουλίου 2022

Αποτελέσματα ΣΜΕ 3-2022

Οι πίνακες βαθμολογίας και κατάταξης, καθώς και ο πίνακας απορριπτέων ΣΜΕ 3-2022

Επισυνάπτονται οι πίνακες βαθμολογίας και κατάταξης, καθώς και ο πίνακας απορριπτέων ΣΜΕ 3-2022.